Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Wie zijn wij en...wat willen
 wij in Eindhoven

(Lees verder...)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid


Dennis Klein
Commissielid

Jonge Fortuynisten

Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster

Aanbieding Profielschets aan de Commissaris van de Koning

 

Voorzitter, dank u wel,

Met grote zorgvuldigheid is door onze ambtelijke staf en fractievoorzitters, na een aantal in- en externe gesprekken met ondermeer belangrijke industriële partners, maar ook met de politietop en het Openbaar Ministerie en met meerdere burgemeesters uit onze regiogemeenten, alsook – en dat mogen wij zeker niet vergeten – de inbreng van burgers uit onze stad, deze profielschets voor een nieuwe Eindhovense burgemeester tot stand gekomen. Ik spreek daarvoor mijn dank uit aan allen die zijn of haar steentje daaraan heeft bijgedragen.

In de 784 jaar nadat Eindhoven Stadsrechten kreeg is er veel veranderd. Onze stad is een dynamische wereldstad geworden waar wij als Lijst Pim Fortuyn fractie trots op zijn. Geen stad van zeveraarts, maar een stad van doeners!

Geen wereldstad qua inwoneraantal, maar wel een wereldstad met faam op hightech gebied waar het met een Bourgondisch inslag goed leven, werken en wonen is. Ook een stad waar men niet alleen in Den Haag en Brussel maar ook in Den Bosch – en bij Atlético Madrid weet men dat ondertussen ook – terdege rekening mee moet houden.

Alle fracties in deze gemeenteraad – en dat leest u ook in de Profielschets van de te benoemen burgemeester – gaan dan ook voor een nieuwe burgemeester van wereldniveau die voortgaat op de ingeslagen weg.

Tegelijkertijd beseffen wij dat de kandidaat die aan al deze competenties voldoet waarschijnlijk niet bestaat. Er dienen dus keuzes gemaakt te worden, waarbij ik de hoop uitspreek dat de allerbeste kandidaat-burgemeesters hier een uitdaging in zien.

Daarom wens ik onze Commissaris van de Koning, de heer van den Donk maar ook de ondertussen benoemde vertrouwenscommissie uit deze raad veel wijsheid toe.

Dank u wel.

Uitgesproken door de fractievoorzitter Rudy Reker

https://eindhoven.notudoc.nl/admin/showdoc_a.cgi/action=view/id=2390768/Profielschets%20burgemeester%20Eindhoven.pdf 

Laat reactieformulier zien