Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Onbetrouwbaar college

Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Strijp T (hoek Beukenlaan - Achtseweg-zuid)

3 oktober 2017

Voorzitter, dank u wel,

Het ‘Bestemmingsplan Strijp T’, beter bekend als het Gloeilampenplantsoen staat vandaag op de agenda om een nieuw bestemmingsplan vast te stellen. Deze vergeten kavel wat al meer dan 20 jaar werd gebruikt als illegale stortplaats en een locatie waar zwervers hun nacht doorbrachten, stond en staat nog geregistreerd als bedrijventerrein categorie 3 en 4.

In mei 2015 is dit kavel op een openbare verkoop geheel volgens de geldende regels gekocht door de heer Atom Zhou als projecteigenaar van JA Real Estate uit Den Haag. Daarna zijn er meerdere gesprekken geweest tussen de heer Zhou, Trefpunt Groen, de Van Abbe stichting en de Gemeente Eindhoven over de ontwikkelingsmogelijkheden van dit terrein. Deze waren er in de vorm van lichte bedrijvigheid zoals kantoren of conferentie-ruimten. Een samenwerking met een win-win situatie voor alle daarbij betrokken partijen waren toen uitstekend, temeer omdat JA Real Estate vele miljoenen euro’s in dit project, dat voor de Gemeente Eindhoven sinds kort een historische waarde vertegenwoordigt, wil investeren. Met eerbied voor het Gloeilampenplantsoen gaat de heer Zhou er mee akkoord om ca. 30% te bebouwen en 70% invulling groen te behouden. Bewoners, bedrijven en betrokkenen waaronder de Vrienden van het Gloeilampenplantsoen en andere belangstellenden waren uitgenodigd om ideeën in te dienen. Mooier kan het toch niet.

Voorzitter,
Mijn fractie heeft alle voor ons beschikbare stukken gelezen. Ook de website van het Gloeilampenplantsoen van de projectontwikkelaar bekeken en de verslagen in het Eindhovens Dagblad nog een keer gelezen. Afgelopen zaterdag hebben wij met de heer Atom Zhou en zijn gevolg uitgebreid over zijn plannen en de huidige situatie gesproken. Onze constatering is nu dat een voorbereidingsbesluit, zoals ons dat in juni 2016 door het college is aangereikt en is aangenomen helemaal niet nodig was geweest. In gesprek blijven met de heer Zhou die in onze stad een geweldig mooie en ambitieus project wil realiseren is nog steeds de beste weg die dit college kan bewandelen.

Tijdelijk, in afwachting van een definitieve invulling van het project heeft JA Real Estate het terrein geheel conform het huidige bestemmingsplan tot 1 mei 2019 verhuurd aan AMS Group als opslag van bouwmaterialen en vanwege de zachte ondergrond is er met respect voor de bomen op het terrein een zogenaamde ‘werkweg’ aangelegd. De bomen waren daarom met een rood-wit lint afgeschermd. Deels is het terrein ook nog opgeschoond. Honderd jaar geleden gebeurde dat handmatig met kruiwagens, een schop en paard en wagens. Tegenwoordig doen we dat met een bulldozer en vrachtwagens.

Voorzitter,
In juni 2016 heeft de raad, ik dacht unaniem met summiere gegevens vanuit het college en niet wetende van de hoed en de rand een voorbereidingsbesluit over het ‘Bestemmingsplan Strijp T’ genomen. Nadat het voorbereidingsbesluit definitief was vastgesteld zijn er vele feitelijke en suggestieve onjuistheden via het college maar ook via de media naar buiten gebracht. Het college wilde zelfs publieke druk uitoefenen om de Haagse ontwikkelaar buiten de deur te houden.

En vorige week melde het ED dat het college zelfs bereid was om het Gloeilampplantsoen aan te kopen of te onteigenen. Dat moet de paniek in het college, die geen cent meer te makken heeft toch wel erg groot zijn. Maar het college vergeet dat er in verhuurde toestand een overgangsrecht van toepassing is.

Voorzitter,
Eerder sprak de provincie JA Real Estate vrij van de beschuldigingen en aangifte die de Gemeente Eindhoven en Trefpunt Groen hadden gedaan wegens de aangevoerde ‘kaalslag’ en de ‘illegale actie tegen plant en diersoorten’. Nadat in de beginfase alle medewerking aan de heer Zhou is verleend en men ook nog in gesprek was, draaide de Gemeente Eindhoven plotseling 180 graden en staat men pal tegenover elkaar.

Is deze draai voorzitter misschien koudwatervrees voor een niet in Eindhoven gevestigd projectbureau? Is het wellicht de onbekendheid over een Chinese zakenman die een project in onze stad wil realiseren? Afijn, het fijne zullen wij als raad nooit te weten komen.

Voorzitter,
U en ik weten dat zaken doen met mensen uit het verre oosten gebaseerd is op wederzijds vertrouwen. Niet meer dan dat. Het college legt dit vertrouwen in de waagschaal waardoor de heer Atom Zhou en JA Real Estate worden belemmerd om in onze stad, op een vergeten locatie een geweldig mooi project te realiseren. Maar het is nog niet te laat. De heer Zhou, JA Real Estate en alle hierbij betrokkenen zijn bereid om met het college in gesprek te gaan om samen naar een oplossing te komen waar de win-win situatie volledig tot haar recht komt.

Voorzitter, tot slot,
De Eindhovense gemeenteraad kan nu onmogelijk een weloverwogen en zeer vergaand besluit nemen als de onderste steen in deze zaak niet naar boven is gehaald. Wie er gelijk heeft zal nadien blijken. Maar om nu met wat wij nu weten een besluit te nemen, die de Gemeente Eindhoven weer veel geld gaat kosten, tonen wij ons als Gemeente Eindhoven een onbetrouwbare partner. Dat is een vervelende eigenschap die nog vele jaren tegen ons gaat werken. De raad is verplicht om dat te voorkomen!

De Lijst Pim Fortuyn en de VVD stellen voor om dit onderwerp daarom nu van de agenda te halen en daarna eens goed alle feiten op een rij te zetten om daarna een weloverwogen besluit te kunnen nemen.

Rudy Reker, Lijst Pim Fortuyn
Marcel Oosterveer, VVD

Van de voorzitter (Marcel Oosterveer) werd ik twee keer onderbroken en mocht het betoog niet helemaal uitspreken.

Toch vreemd als de voorzitter mij in de middag nog een mail stuurd met de volgende inhoud.

'Hans voert het woord, dus hij staat in de kopie lijst. Betoog staan wij achter.'

Gr Marcel

03/10/17 Eindhovens Dagblad 

.

Laat reactieformulier zien

Deel deze pagina