Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van den Boomen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Jaarrekening 2019 en Kaderbrief 2021

Jaarrekening 2019

Gemeenteraad Jaarrekening 2019 en Kaderbrief 2021

7 juli 2020

Voorzitter, dank u wel,
Mijn ouders, die destijds handelde in aardappelen, groente en fruit, vertelde mij eens; ‘Rudy, hoe je het doet, doe je het. Maar het bedrijfsresultaat en de serviceverlening naar je klanten moeten in evenwicht zijn’. 
 
Ik trek deze lijn door voorzitter, omdat deze wijze woorden ook van toepassing zijn op het financieel resultaat van de Gemeente Eindhoven over 2019. Ik denk dat het college, met de kennis van nu, op sommige beleidspunten wat anders zouden hebben gehandeld. Althans, dat mag ik hopen. Dus hebben wij met een kritische blik de Jaarstukken 2019 beoordeeld. 
 
Ik ga u een voorbeeld noemen voorzitter, over de tekortkomingen in de bedrijfsvoering. Geen- of veel te late reacties naar ontevreden cliënten. Een oudere dame uit Woensel Noord, tot drie keer toe naar bewijsstukken vragen, betreffende vrijstelling van de gemeentelijke belastingen, die eerder al twee keer door deze mevrouw van ruim 80 jaar waren afgegeven. Dit verhaal is niet verzonnen voorzitter, want ik heb de brieven die zij van de gemeente had ontvangen gelezen en zat er zelf bij, toen zij voor de derde keer op haar scootmobiel stapte en de bewijsstukken naar het Stadskantoor ging brengen. De eerder aangeleverde stukken konden ze niet meer vinden, zo vertelde men haar. Voorzitter, hoe gek wil je het hebben?
 
Met die 1.260 euro die deze mevrouw nadien van de gemeente Eindhoven als genoegdoening had ontvangen, kon de pijn en het onbegrip voor deze bureaucratische slordigheden niet goedmaken. Werkelijk onvoorstelbaar! Nu moet deze inmiddels 81 jarige mevrouw, die momenteel aan het revalideren is in een verzorgingshuis, wederom bewijsstukken inleveren voor dezelfde vrijstelling. Hoe moet zij dat doen?
 
Voorzitter, 
U weet net zo goed de hoogte van het AOW pensioen voor alleenstaanden. Toch? Dat is voor iedereen gelijk. U weet ongetwijfeld ook, dat het karig pensioentje van deze mevrouw al jaren niet meer stijgt. Waarom dan elk jaar de gegevens opvragen en bewijsstukken insturen? Wij als Lijst Pim Fortuyn noemen dit onnodige bureaucratie.
 
Voorzitter, tot slot,
Het gaat vandaag over de Jaarstukken 2019. Hoewel er extra tandjes bij mogen als het gaat over serviceverlening, zijn wij als LPF tevreden met het financieel resultaat. Met dank aan het college, ambtenaren en met name die mensen op de afdeling Financial Control, voor dit veelbelovend resultaat. Maar ook onze huisaccountant komt alle eer toe omdat zij de ontspoorde trein die ‘Eindhoven’ heet, weer op het juiste spoor heeft gekregen.  
 
Dank u wel.
Spreektekst Rudy Reker 
 

Kaderbrief 2021 

Voorzitter, dank u wel,
De toekomst voorspellen is maar weinigen van ons gegeven. Daarom hebben wij als Lijst Pim Fortuyn, begrip voor het feit, dat er nu in Coronatijd een Kaderbrief ligt, waarin globaal de bedoelingen staan, i.p.v. een Kadernota waar alles beter in is uitgewerkt.

Voorzitter,
Eén punt wil ik wel aanstippen en dat zijn de aardgasvrije wijken. STOP DAAR MEE! STOP DAAR MEE! Wellicht sneller dan u denkt hebben wij de huidige infrastructuur van aardgas weer nodig voor waterstofgas. Als Brainportregio mogen wij niet blindelings achter de tunnelvisie en het Klimaatakkoord van de regering aanlopen. Want dan lopen wij onherroepelijk vast.

Een slecht voorbeeld uit het verleden zijn de bejubelende Bio-energiecentrales. Laten wij onze kennis en energie inzetten en de huidige mogelijkheden met waterstof door ontwikkelen. Uiteindelijk zijn wij hier toch de slimste regio.

Als het aan de Lijst Pim Fortuyn ligt, gaan we in deze tussenliggende tijd niet stilzitten. Want men kan en moet doorgaan, met het isoleren van woningen en andere panden. Want isoleren alleen al, bespaart geld voor de gebruikers, en het scheelt al enorm bij de uitstoot van CO2 en andere luchtvervuilende gassen.

Voorzitter,
Er zijn snelle ontwikkelingen gaande, die richting waterstof opgaan. Waterstof als energiedrager is twee tot drie keer efficiënter dan conventionele brandstoffen, die je vervolgens overal voor kunt gebruiken. Met waterstof, als brandstof voor de toekomst komen er geen schadelijke stoffen vrij, zoals HC en NOx en het enige restproduct bestaat uit water. Dus goed voor de totale energiebehoefte van woningen, industrie en mobiliteit. De uitdaging is om deze waterstof ‘groen’ te maken.

Nu is het zo dat coalitiepartners van onze provincie in het bestuursakkoord hebben vastgelegd open te staan voor kernenergie, waaronder thorium. Laten we daarom als Eindhoven het voortouw nemen en samen met het provinciebestuur optrekken om gebruikmakend van de aanwezige kennis in onze regio vernieuwende energiebronnen, zoals waterstof aan de energietransitie toe te voegen en z.s.m. beginnen met het ontwikkelen van een kernfusiecentrale met thorium als brandstof.

Voorzitter,
De Lijst Pim Fortuyn heeft twee moties.

1. ‘Waterstof als energiedrager en brandstof voor de toekomst’.

De noodzaak en voordelen hiervan heb ik u zojuist uitgelegd. En als deze raad vooruitstrevend is kunnen ze niet tegen deze motie zijn.

Voorzitter, De tweede motie,

2. ‘Eindhovenaren zijn geen racisten’.

Zal worden toegelicht door de heer Langman.

Dank u wel.

Spreektekst Rudy Reker