Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Jorritsma whatsappjes 

 Deze brief als antwoord ontvangen op onze vraag naar de Whatsappjes die burgemeester John Jorritsma heeft gestuurd naar meerdere raadsleden, i.p.v. dat hij contact had opgenomen met de Lijst Pim Fortuyn fractie waarom wij de poster met 'Slopers van de democratie' op social media hadden gezet. Zelfreflectie is John Jorritsma wereldvreemd. Dit is bewust tweespalt zaaien. Ook van de 39 raadsleden die voor de 'motie respect en fatsoen' hebben gestemd, is er niet één geweest die aan de LPF-fractie heeft gevraagd wat de reden daarvoor is geweest.  Blindelings voerden zij uit wat de burgemeester aan hen heeft gevraagd. 

 

 

 

15/07/2020 Eindhovens Dagblad: Burgemeester Eindhoven riep raadsleden op tot actie tegen ‘walgelijke politiek’ LPF 

17/07/2020 Eindhovens Dagblad: Burgemeester Jorritsma doet juist mee aan politiek 'gewoel'

 

Het vertrouwen komt te voet en gaat te paard

(...) Enkele voorbeelden waarom wij dit gezegde aanhalen.

- In aanloop naar de Sinterklaasintocht in november 2018 kon je via het Twitteraccount van burgermeester Jorritsma, een in Eindhoven opgenomen promotiefilmpje van 3 ½ minuut zien van Jerry Afriye, waar de voorman van Kick Out Zwarte Piet vertelde waarom Zwarte Piet moest verdwijnen.

Hoezo is burgemeester Jorritsma neutraal en staat hij boven de partijen?

- Eind 2018 ontkende burgemeester Jorritsma een mail van de LPF te hebben ontvangen, waardoor er ernstige rellen ontstonden tijdens de intocht van Sinterklaas op 17 november 2018. In plaats dat de burgemeester, die op veiligheidsgebied volledig had gefaald, de gehele verantwoording op zich nam, sleepte hij twee raadsleden, die part noch deel hadden aan de ongeregeldheden naar een integriteitsonderzoek. Om zo zelf buiten schot te blijven en zijn handen in onschuld te wassen.

Dat is het ambt van burgemeester onwaardig.

- ‘Eindhoven handhaaft Zwarte Piet’ was, nadat zij dit zelf hadden aangeboden, niet welkom op de bijeenkomsten van 2 keer 25 personen. Wij mogen dus de conclusie trekken dat er geen evenredige verdeling is geweest tussen voor- en tegenstanders van Zwarte Piet.

“Hoe kunt u als burgemeester dan van een open en eerlijk debat spreken?”

- De burgemeester heeft zich ook niet aan zijn woord gehouden om in overleg, met ondermeer het Intochtcomité verder te praten over de gedaante en uiterlijk van Zwarte Piet. Er werd gewoon telefonisch aan de voorzitter van het intochtcomité medegedeeld, dat er ‘iets’ onderweg was.

Ook dit getuigt van laakbaar, onbetrouwbaar, zeg maar gerust niet toelaatbaar gedrag. Dit is zeker niet conform de gemaakte afspraak.

- Dan heb ik het nog niet gehad over het overgangsgesprek waarbij de gevaren van het Salafisme in combinatie van de Al-Fourqaanmoskee overduidelijk onderwerp waren van dat gesprek, met de kapotgescheurde brief, die de vorige burgemeester Rob van Gijzel had geschreven naar drie Ministeries als dieptepunt.

Neem van mij aan voorzitter, daar is het laatste woord nog niet over gezegd.

- Op een eenvoudige vraag van de LPF in december 2019, of een Eindhovense horecaondernemer een gesprek kon hebben met de burgemeester, die gewoon met een ‘Ja’ of een ‘Nee’ kon worden beantwoord, geeft de burgemeester via de mail als antwoord; ‘dat raadsleden niet geacht worden om de burgemeester te controleren als het gaat om openbare orde en veiligheid.’

Dit was wederom een nieuw dieptepunt voor de CV van de burgemeester, en nog erger, een zwarte bladzijde voor de lokale democratie in Eindhoven.

- En nu in de laatste weken de voor hem fatale Whatsappjes. Om collega’s op te zetten tegen de LPF en tweespalt te zaaien, kan zo het einde betekenen van zijn politieke carrière. Jammer, maar helaas kan dat de consequentie zijn van dit zeer ondoordachte handelen.

Het burgemeesterschap is de heer Jorritsma duidelijk een maatje te groot.

 

Na mijn voorlaatste betoog, is deze met een satirische poster op de website van de Lijst Pim Fortuyn gezet. Met daarbij de tekst; ’JOHN EN JERRY, slopers van de democratie’. Deze poster is bij uitstek politiek en niet demoniserend. Met een tekst waar niet allen wij, maar vele inwoners van onze stad en inmiddels ook in het land volledig achter staan. (...) 

 

Laat reactieformulier zien