Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Behoud Zwarte Piet in onze bibliotheek

Eindhoven, 24 november 2020
 
Voorzitter, dank u wel.
De tijd die is verstreken kun je niet met terugwerkende anders invullen.  De geschiedenis wissen is daarom ook onmogelijk. En als dat gebeurd, gebeurt dat alleen in landen met een dictator!
 
Zoals u weet zijn Zwarte Piet en Sint Nicolaas onderdeel van de vele tradities die Nederland rijk is. Een overgrote meerderheid van de mensen in Nederland vindt de Nederlandse geschiedenis en tradities uitermate belangrijk. Jawel, ook veel Nederlanders die niet blank zijn. En daarom brengt de Lijst Pim Fortuyn deze motie in.
 
Vrije Motie: Behoud Zwarte Piet in onze bibliotheek VM1
 
De ondergetekende heeft de eer de volgende vrije motie aan te bieden
 
De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Eindhoven;
 
Constaterende dat:
- Boeken met Zwarte Piet massaal verwijderd worden uit bibliotheken; 
- De geschiedenis nooit gewist mag worden;
- Er een relatief kleine groep is die onze geschiedenis op bepaalde vlakken wil uitwissen;
- Er ook al een verhitte discussie is over o.a. standbeelden, straatnamen, kinderboeken, etc.;
- Tradities belangrijk zijn voor een gigantisch groot deel van de Nederlandse bevolking;
 
Overwegende dat:
- Zwarte Piet samen met Sinterklaas één van de vele Nederlandse, dus ook Eindhovense tradities zijn;
- Onze Eindhovense bibliotheek de geschiedenis hopelijk niet gaat wissen;
- Geschiedenis belangrijk is voor het historisch besef en voor diegene die zich hierin willen verdiepen of gewoon hierover willen lezen, dan wel dit nodig hebben voor studieopdrachten;
 
Stelt de raad voor het college te verzoeken:
1. Om in overleg te gaan met de Eindhovense bibliotheek over het zuiver houden van onze geschiedenis, dus ook geen boeken van Zwarte Piet en/of Sinterklaas te verwijderen;
2. Indien dit al wel is gebeurd, om dit dan zo snel mogelijk terug te draaien;
 
Eindhoven 24 november 2020
 
Het lid van de raad
Rudy Reker, (Lijst Pim Fortuyn), voorsteller
 ———————————————————————————————————————————
 
Deze actuele motie is verworpen in de vergadering van 24 november 2020 
 
.........................................................................................., griffier 
 
Met dank aan het Ouderen Appél Eindhoven (OAE) want deze partij stemde voor, omdat ook zij weten wat er onder de inwoners van onze stad leeft. 
 
 
 
Laat reactieformulier zien