Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Spreekteksten commissies 5 januari 2021

Commissienotitie MKB-plan 2020-2025

5 januari 2021

Voorzitter dank u wel,
Tijdens het lezen van dit MKB-plan 2020-2025 werd ik als voormalig ondernemer steeds enthousiaster. En ik dacht bij mezelf, waarom hebben wij als Eindhoven dit plan niet eerder hebben opgezet. Dit moet u niet zien als een verwijt maar als een compliment. Brainport werkt! Brainport werkt, is er niet alleen voor de multinationals maar ook voor de kleinere bedrijven in onze regio. Daarbij is gelijk de vraag die wij regelmatig krijgen beantwoord, wat Brainport voor deze regio betekend. Dit dus: het versterken van het vestigens- en ondernemersklimaat in onze stad en deze regio. Van groot tot klein. Van Starters, ZZP’ers, MKB en Multinationals.

 
Voorzitter,
Dit veelomvattend plan kent vele partners en wij moeten ook het gevaar hiervan onderkennen, zodat het door de bureaucratische rompslomp geen papieren tijger wordt. Daarom is het ook goed dat er jaarlijks wordt geëvalueerd en opnieuw een uitvoeringsplan wordt opgesteld die is gerelateerd aan de actuele en veranderde behoeft van alle aangesloten bedrijfstakken en ondernemingen. Zowel groot als klein. Ook het opzetten van een stadsbreed ondernemersfonds en de mogelijkheid bieden voor co-financiering is een goede zaak. Want u weet, dat je als de zon schijnt bij elke bank een paraplu kunt ophalen, maar als het regent moet je deze meteen weer inleveren.

Dank je wel.

Rudy Reker

Commissienotitie Ontwikkelvisie Fellenoord

Dank u wel voorzitter,
We bespreken hier de commissienotitie Ontwikkelvisie Fellenoord.
Op 1 december vorig jaar hebben we hierover een uitgebreide presentatie gekregen waarin de toekomst voor Fellenoord op een gedegen manier werd gepresenteerd. Omdat wij als stad willen groeien naar 300.000 inwoners, en ook nog eens het centrum van Brainport zijn, zullen we hierop de komende decennia moeten anticiperen. Met de 5 ontwikkelprincipes welke in de notitie genoemd zijn, zijnde:

1) Een wijk voor iedereen
2) Maximaal groen
3) Een stadsboulevard
4) De verbonden stad
5) Naar een multimodaal knooppunt

kunnen wij ons als Lijst Pim Fortuyn dan ook volledig vinden. Echter maken wij ons wel zorgen over een 2-tal zaken:
- Over ruime parkeervoorzieningen wordt weinig genoemd, terwijl wij dat toch echt belangrijk vinden. Wij geloven niet dat toekomstige bewoners van onze stad in grote getalen zonder auto door het leven gaan, of hun auto aan de rand van het centrum gaan parkeren. Dat is een utopie.
- Ook de bereikbaarheid en de daarmee samenhangende verkeersafwikkeling in en rondom de Fellenoord baart ons zorgen. De huidige 2-baans weg wordt in de nieuwe plannen versmalt naar slechts 1 baan. En het alternatief voor de verkeersafhandeling is dan dat al het verkeer over de rondweg afgevoerd gaat worden. Als we dan niets aan deze rondweg veranderen, zien wij de problemen alleen maar groter worden.

Kortom, de 5 ontwikkelprincipes op zich vinden wij prima, echter vragen wij om meer aandacht voor het parkeren en de verkeersafwikkeling. Tot zover onze bijdrage.

Dank u wel voorzitter.

Mari Nijs

https://www.autoweek.nl/autonieuws/artikel/ministerie-iw-auto-ook-in-de-toekomst-dominant/

Laat reactieformulier zien