Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Hoge hoed van Jorritsma verbergt meer geheimen 

Raadsvragen ten aanzien van de actieve bemoeienis van de heer Jorritsma bij de verkiezingen van 2018 naar aanleiding van documenten aangeleverd bij het BING-onderzoek waartoe D66 opdracht gegeven heeft.

12 maart 2021
 
Geacht college,

Recent is een onderzoek door BING opgeleverd waar iedereen kennis van heeft kunnen nemen. Een onderzoek op verzoek van D66 nav signalen van seksuele intimidatie bij D66. Omdat de uitvraag in de communicatie vanuit D66 was om ervaren onveiligheid binnen de partij ("onacceptabel" zoals de partij verkondigde) te melden zijn er ook in ieder geval 3 separate meldingen gedaan die betrekking hadden op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in Eindhoven en speciaal spelen in connectie tot mogelijke wethoudersbenoemingen en het lekken van allerlei vertrouwelijke informatie daarover.
 
De meldingen gaan over:
 
1 het niet-integer handelen binnen D66 tijdens en na de gemeente verkiezingen van 2018 in Eindhoven.
 
2 het geheim houden van het rapport waaruit dat onder ander blijkt
 
3 dat door het huidige landelijk bestuur, ondanks herhaalde verzoeken daartoe gedurende de afgelopen drie jaar vanuit D66-gelederen, geen consequenties verbonden worden aan het niet-integer handelen. Sterker nog dat drie jaar is er actief weggekeken. En ook dat is niet conform de uitgangspunten van D66.
 
Oude politiek en dat moet neem ik aan toch onaangenaam wringen. Zeker met het huidige profiel van de partij voor de verkiezingen dat focust op moreel leiderschap en nieuw leiderschap. Maar dat terzijde.
 
BING stelt vast in haar rapport dat ze op grond van de haar toegezonden stukken kan vaststellen dat er inderdaad sprake is van niet-integer handelen. Maar nader onderzoek naar de verdere afhandeling binnen de partij heeft BING vanuit D66 niet de ruimte gekregen.
 
Tot nu toe lijkt voorgaande niet een aanleiding tot vragen aan het college. Maar bij die 3 meldingen is niet alleen melding gedaan. Er zijn ook stukken op tafel gelegd, waaronder mails en apps die uitgewisseld zijn.
 
Ook van direct betrokken derden aan andere derden. Daarin wordt bijvoorbeeld, eerstehands vanuit het toenmalige D66-bestuur, expliciet gerefereerd aan de betrokkenheid van de toenmalige voorzitter van D66, mevrouw Demmers, toen burgemeester in Veldhoven en relevant voor u aan de betrokkenheid van de huidige burgemeester van Eindhoven en de afstemming die er tussen beiden geweest zou zijn.
 
Maar zo is er ook een appje uit de verkiezingsperiode van de toenmalige voorzitter van D66 Eindhoven, Mark van Glabbeek.
 
Uit het recente WOB-verzoek blijkt dat er twee afspraken waren tussen Mark van Glabbeek en de heer Jorritsma.
 
Op 16 februari (?) 2018 van 16.15 tot 16.45. Daar staat expliciet vertrouwelijk bij.
 
En op 22 maart van 9.00 tot 9.30. De dag van de verkiezingen was 21 maart.

Bij de eerste afspraak staat vertrouwelijk en er zijn nooit stukken uitgewisseld, aldus de informatie verkregen uit de WOB, tussen de heer Jorritsma en D66.

Uit het appverkeer tussen Mark van Glabbeek en een medebestuurslid op 16 maart.

16. 12. X: Waarom gesprek met de burgemeester?

16. 12. Mark van Glabbeek: Advies wethouderscommissie met hem delen.

16.12. Mark van Glabbeek: Heb ik net binnen ?

16.13. Mark van Glabbeek informeel.

Het appje van de heer Glabbeek aan een medebestuurslid geeft aan dat er wel degelijk een stuk uitgewisseld is. Een concept-stuk, een intern en vertrouwelijk stuk en een stuk dat zelfs als het geen concept zou zijn, maar beperkt binnen D66 gedeeld mag worden.

In dus 3 redenen waarom het niet met de heer Jorritsma gedeeld mag worden, maar het had al niet met de heer van Glabbeek gedeeld mogen worden.

Vlak na de verkiezingen is op 22 maart om 9.00 er weer een afspraak tot 9.30 tussen de heer Jorritsma en de heer Glabbeek volgens de WOB.


Blijkbaar begint de afspraak iets later want er wordt om 9.02 nog geappt naar X.


9.02. Mark van Glabbeek: Kun jij iets eerder komen bijvoorbeeld 10 uur?

9.03. Mark van Glabbeek: ik zit zo bij BM. Daarna even voorbespreking? X antwoord pas om 9.14.

9.14. X: Nee ik blijf vandaag thuis ben ziek, maar goed alle kaarten zijn geschud. Pas om 9.30 ( einde afspraak) komt er een reactie:

9.30. Mark van Gladbeek: Jorritsma kapt ermee als xxx xxxxx xxxxxx.

Uit de x-jes ( elke x staat voor een letter) blijkt dat de heer Jorritsma dreigt op te stappen als D66 niet conform zijn wens levert. En zo zijn er nog wel meer interessante stukken.

Ik heb de volgende vragen:

1 Kan het college aangeven wanneer er voor het eerst tussen mevrouw Demmers en de heer Jorritsma uitgewisseld is over mogelijke wethouderskandidaten van D66 voor de periode 2018-2022?

2. Is de opgave op grond van de WOB dat er een gesprek op 16 februari plaatsvond een schrijffout?

3. Wanneer is het vertrouwelijke concept- wethoudersadvies gedeeld?

4. Vindt het college het conform de functie van burgemeester zoals in de gemeentewet geformuleerd om zich op bovenstaande wijze met de verkiezingen te bemoeien?

5. Vindt het college het conform de functie van burgemeester om een politieke partij onder druk te zetten ten aanzien van hun eigen interne besluitvorming?

6. Waren leden van het huidige college buiten de heer Jorritsma op de hoogte dat dit zich afgespeeld heeft?

7. Waren er leden van het huidige college buiten de heer Jorritsma erbij betrokken?

8. Kan het college bevestigingen dat betrokken bestuursleden van D66 onder druk zijn gezet om niets van de gesprekken te openbaren?

9. Wat staat volgens het college op de x-jes? De portee is genoeg. Het hoeven niet letterlijk de gebruikte woorden te zijn.


Met vriendelijke groet,


Mary-Ann Schreurs