Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Spreektekst Raadsvergadering 16 maart 2021

 The Watchdog

Deze cartoon, die ik onlangs weer tegenkwam, heb ik in onze eerste raadsperiode 2006-2010 van de grifiier gekregen. 

6.7 Raadsvoorstel Sturing en eigendom van collectieve warmte- en koudevoorzieningen
6.8 Raadsvoorstelstellen Egalisatiereserve Transitievrije Warmte 

Voorzitter, dank u wel,

Raadsvergadering 16 maart 2021

Voorzitter, dank u wel,

Wat ik vorige week in de commissievergadering heb gezegd, ga ik nu niet herhalen. Maar wel is het zo, dat deze voor ons liggende onrealistische raadsvoorstellen, kort gezegd “van het gas af”, onder de Nederlandse bevolking en dus ook in Eindhoven veel emoties oproept, omdat er nog geen goed alternatief voor is en zij niet weten wat het hen uiteindelijk gaat kosten.

Warmtepompen, Geothermie, Windmolens en Zonneparken hebben elk zo hun eigen problemen. Of het is te duur of onuitvoerbaar. Ook de door GroenLinks gewenste Bio-energiecentrales in onze stad zijn al jarenlang achterhaald omdat deze veel vervuilender zijn dan aardgas. En bovendien deze een aanslag betekend op ons bomenbestand en moeder natuur. Dus Bio-energiecentrales werken contra - productief. 

Voorzitter,

Vorige week ben ik hier namens veel Eindhovense inwoners wat uitgebreider op ingegaan. Wat ik de GroenLinks wethouder zeer kwalijk neem is dat hij niet op mijn betoog inging. En op mijn vraag waarom niet, hij doodleuk vertelde, dat hij ’dat riedeltje van de LPF onderhand wel kende´. Hij schoffeerde hier niet alleen de Lijst Pim Fortuyn mee, maar tegelijk een heel groot deel van de Eindhovense bevolking.

Wethouder, u bent bedankt!

Het zal u duidelijk zijn voorzitter dat wij tegen beide voorstellen zullen stemmen.

Dank u wel.

7.2 Raadsvoorstel Ontwikkelvisie Fellenoord 

Voorzitter, dank u wel,

De 'Ontwikkelvisie Fellenoord', in het centrum van de stad bied Eindhoven enorme kansen. Daar moeten wij een Eindhovens juweeltje van maken. Maar laten wij daar wél de kwaliteit stellen boven kwantiteit. Het gebied moet na realisatie ‘Leefbaar en Bereikbaar’ zijn en blijven.

En juist hier zijn wij niet positief over omdat het college tot nu toe te weinig tot geen rekening houdt met de bereikbaarheid en met voldoende parkeerplaatsen.

Voorzitter,

In de het toonaangevend weekblad Autoweek van 15 januari 2021 heeft u kunnen lezen dat: “volgens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in haar Toekomstperspectief Automobiliteit 2040 uitgaat van een toename van het autogebruik. Maar het Ministerie gelooft niet langer dat de belangstelling voor de auto afneemt. Sterker nog, het Ministerie verwacht dat de vraag naar automobiliteit de komende jaren alleen nog maar zal stijgen, ook onder jongeren. De auto zal een dominante rol blijven spelen in het mobiliteitssysteem.”

Ook wij als LPF geloven niet dat toekomstige bewoners van onze stad in grote getalen zonder auto door het leven zullen gaan, of hun auto aan de rand van de stad parkeren. Dat is een utopie.

Voorzitter,

Dit Raadsvoorstel is een ontwikkelvisie. En het college zal op de visie van het Ministerie moeten anticiperen. Anders zadelt u het volgend college, waar u waarschijnlijk niet allemaal in terugkomt voor onoverkomelijke problemen.

Omdat dit raadsvoorstel nog een ontwikkelvisie is kunnen wij als LPF hiermee akkoord gaan.

Dank u wel.

Het is nooit genoeg / motie VM1


Een helder doel opstellen ten aanzien van het objectiveren van de gemeentelijke selectieprocedure. (Ingediend door SP,OAE, D66, DENK)

Al drie jaar lang wordt deze gemeenteraad overstelpt met vermeende discriminatie. Is het niet over Zwarte Piet, de islam en Black Lives Matter is het nu weer, dat op verzoek van het college bestaande uit VVD, GroenLinks, PvdA en CDA, een Hoogleraar van de Tilburg University bij zijn vervolgonderzoek heeft geconstateerd dat er nog te weinig allochtonen bij de gemeente Eindhoven in dienst zijn. Juist dit riedeltje begint eentonig te worden. Hierna onze bijdrage aan het debat.    

Stemverklaring


Voorzitter, dank u wel,

Met deze motie trekken de indieners de integriteit van onze ambtenaren, die belast zijn met P&O sterk in twijfel.

De LPF vindt dat jammer, omdat deze medewerkers de taak en opdracht hebben, om voor elke openstaande vacature de best mogelijke kandidaat aan te trekken. En wij kunnen ons niet voorstellen dat kleur en/of afkomst bij onze ambtenaren hier een rol in speelt.

Neem een voorbeeld aan PSV, die op dezelfde wijze te werk gaat. Ook bij PSV zijn blanke spelers tegenwoordig ondervertegenwoordigd en neemt PSV alleen de beste spelers, die zij na bewezen geschiktheid een contract aanbieden. Dat de meeste van deze spelers wel een kleurtje hebben of van allochtone afkomst zijn hoor ik u niet over. Ook wij als LPF hebben daar geen problemen mee.

Voorzitter,
Het zal duidelijk zijn dat wij als Lijst Pim Fortuyn tegen deze motie zullen stemmen.

Eveneens geld onze tegenstem ook voor motie VM2, VM5 en VM6 omdat deze allemaal over hetzelfde onderwerp gaan.

Dank u wel.