Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid

  


Tom van Nuenen
Commissielid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Eindhoven in navolging van Pim Fortuyn

In navolging van Pim Fortuyn, zijn wij als Lijst Pim Fortuyn fractie, eerlijk, helder en duidelijk.

Reactie op COT-rapport 30 maart 2021

Voorzitter dank u wel,

Na de rellen op 24 januari jl. heeft ook de Lijst Pim Fortuyn fractie zich afgevraagd, hoe ook deze voor Eindhoven ongekend heftige demonstratie, zo uit de hand kon lopen. Want deze demonstratie, die rustig begon, was de derde op rij die gruwelijk verkeerd heeft uitgepakt.

- De eerste was bij de aankomst van Sinterklaas en KOZP op zaterdag 17 november 2018.
- De tweede was de Pegida demonstratie bij de al Fourqaan moskee op zondag 26 mei 2019.
- En dan nu voorlopig de laatste demonstratie op 24 januari jl.

Het is goed dat er een COT-onderzoek heeft plaatsgevonden. Alleen jammer dat niet alle drie de heftige ongeregeldheden zijn onderzocht of daar niet een bepaalde lijn in zit, waardoor het zo fout kon aflopen? Ook jammer is dat het rapport zich alleen houdt aan een tijdlijn op hoofdlijnen i.p.v. daar conclusies aan te verbinden. Want dat was volgens de LPF toch het doel van het college, om ervan te leren.

Voorzitter,

Uiteraard hebben wij het COT-rapport goed doorgenomen. Ook de live-reportage van Omroep Brabant hebben wij kunnen volgen. Maar daarlangs ook de verslaglegging van onderzoeksjournalist Chris Bakker gelezen en dan kom je tot een onthutsende conclusie die een belangrijke vraag opwerpt.

En dat is waarom de relschoppers na 15.17 uur weer ongehinderd de Vestdijktunnel door konden lopen richting het station? De tunnels zijn met een paar auto’s en ME’ers gemakkelijk af te sluiten. Die ervaring heeft de Eindhovense politie in het verleden regelmatig met succes gedaan met hooligans die bij PSV aan het rellen waren.

Het argument dat de relschoppers op de Fellenoord met stenen naar auto’s en bussen aan het gooien waren, was eenvoudig op te lossen door de toegang naar de Fellenoord af te sluiten. Maar de beslissing om de Vestdijktunnel niet afgesloten te houden, blijkt een grote fout geweest te zijn. Eenmaal weer op het stationsplein konden de relschoppers twee uur lang ongehinderd vernielingen aanrichten aan alles wat los of vast zat. Maar om 17.17 was de rust wedergekeerd, aldus het rapport.

De conclusie van onze fractie is nu dat alle operationele manschapen, die deze dag in de vuurlinie hebben gestaan, niets te verwijten valt en een groot compliment verdienen, omdat zij met gevaar voor eigen leven alleen maar orders uitvoerden. Ook valt volgens het COT-rapport op het gebied van communicatie met de NS en ProRail wel wat te verbeteren. Of dat alleen de strijd minder had gemaakt valt achteraf te betwijfelen.

Voorzitter,

Dat het een tragische en emotionele dag voor onze stad is geweest zal niemand ontkennen. Maar emotie is een slechte raadgever. En daarom verbaast het mij dat de burgemeester om 22.45 uur, dus ruim 5 uur na afloop van de rellen voor de landelijke pers woorden en termen gebruikt, die de wereld zijn rondgegaan en waar het rapport ook aanmerkingen op heeft. Woorden die een burgemeester nooit in het openbaar had mogen uitspreken. En ondanks de afkeurende opmerkingen van de heer Hubert Bruls als woordvoerder van de 25 grootste gemeenten, alsmede het commentaar in de media, de heer Jorritsma daar tot op heden nog geen afstand van heeft gedaan.

Voorzitter,

Juist dit is nu de reden dat fractie Schreurs en mijn fractie de Lijst Pim Fortuyn, bij de eerstvolgende raadsvergadering een motie van afkeuring hebben ingediend. Een motie die weliswaar door de indieners bij gebrek aan steun werd ingetrokken. Maar daarna onreglementair werd gekaapt door de VVD.

Tot slot nog enkele vragen:

1. Hoe communiceerde de Driehoek op 24 januari met elkaar?

o Was er een commandopost ingericht vanwaar het beleid werd geleid?
o Of ging alles via telefoon, appjes of mail?
o Was er ook een plan van aanpak? Zo ja, hoe dan?
o Was er ook een plan B of C.?

2. Wat heeft de burgemeester, als lid van de Driehoek van deze ervaringen geleerd?
o Wat gaat de burgemeester bij de volgende demonstratie anders doen?

Dan een vraag over het vallend paard op het 18 Septemberplein.

3. Sinds wanneer wist u dat de bestrating op het 18 Septemberplein spekglad is als het nat is?
a. Is de Eindhovense steen waar heel de binnenstad mee wordt gelegd, ook bij nat weer wel bestand tegen paardenvoetjes?
b. Of is dat nog niet voldoende onderzocht?

Dank u wel 

Betoog: Rudy Reker

https://www.ed.nl/eindhoven/burgemeester-jorritsma-verdedigt-optreden-rond-avondklokrellen-eindhovense-politiek-neemt-genoegen-met-uitleg~afa7de9d/ 

 

Nadere motivering Persoonsgebonden Overgangsrecht

Commissienotitie. Woonbotenbewoners bedrijventerrein De Hurk – Croy

Dank u wel voorzitter,

Telkens als we de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug hebben, wordt er mooi gesproken en vormt men een coalitieakkoord. Hierin staat dan meestal met mooie bewoordingen wat men allemaal wil gaan bereiken, maar vooral dat we ‘IEDEREEN MEE LATEN DOEN EN NIEMAND TUSSEN WAL EN SCHIP LATEN VALLEN’.

Dat vind ik wel een mooi begin van mijn bijdrage.

Want ik kan mij herinneren dat we hier al meerdere malen over gesproken hebben in de afgelopen jaren en vorige collegeperioden. En je zult maar eigenaar zijn van zo’n mooie woonboot, en dan keer op keer in de onzekerheid blijven zitten met of je nou wel of niet mag blijven wonen, of het nou wel of niet positief bestemd gaat worden, en of je nou überhaupt je woonboot nog kunt verkopen.

Voorzitter,

Wij als LPF waren hier destijds al duidelijk over, en zijn dat nu ook. Deze woonbotenbewoners horen gewoon duidelijkheid te krijgen.

Wij vinden optie 1 de beste en de meest logische, en dat is:

1) Positief bestemmen voor wonen. Als dat niet mogelijk is, dan gaan we voor optie 2

2) Persoonsgebonden overgangsrecht, maar dan ook voor de kinderen van hen. Als dat niet mogelijk is, dan is er nog optie 3. Het uitkopen van de bewoners:

3) Een gedegen en ruimhartige financiële vergoeding en zoektocht naar nieuwe woonruimte.

Wij willen er zelfs nog 1 aan toevoegen.

Is er ook gekeken of er mogelijkheden zijn om een nieuwe locatie te creëren voor de woonbotenbewoners. Denk bijvoorbeeld aan het Eindhovens Kanaal of het Beatrixkanaal, maar dan meer richting Meerhoven/Best?

Al met al vinden wij dat deze discussie nu voor eens en voor altijd opgelost dient te worden voor deze mensen.

Tot zover onze bijdrage.

Dank u wel voorzitter.

Betoog Mari Nijs

https://www.ed.nl/eindhoven/eindhoven-koopt-woonbootbewoners-uit-miljoenen-nodig-voor-regeling~a412f417/ 

 

Raadsvoorstel Dierenwelzijnsbeleid 2021-2025

Dank u wel voorzitter,

Laten we maar gelijk de koe bij de horens vatten, hoe minder het kost, hoe beter. Maar laten we geen kat in de zak kopen door het de dierenopvang in eigen beheer te houden omdat dit in kosten zou schelen.

Wij hebben vanuit de medewerkers van het huidige Dierenopvangcentrum de zorgen gehoord die daar worden geuit namelijk zal de kennis en kunde die er nodig is binnen het nieuwe dierenwelzijnsbeleid wel voldoende zijn als er alleen met “gedeeltelijk gedwongen” personen zal worden gewerkt, en als ik dan lees dat er ook stage plaatsen zouden kunnen komen, wie begeleidt deze dan?

Het waarborgen van kwaliteit is ook voor de dierenopvang heel belangrijk. Het is meer dan de hond uitlaten en een kattenbak verschonen. Het moet niet zo zijn dat we achteraf de koe in de kont kijken en er achter komen dat we toch beter met de dierenbescherming door hadden kunnen gaan.

Is het niet mogelijk met deze partij alsnog rond de tafel te gaan zitten en te kijken of we er financieel wel uit kunnen komen?

Wat betreft Plaagdierbestrijding, daar wordt gemeld dat dit zal worden tegengegaan op openbaargebied, maar helaas weten de dieren niet waar de grens is tussen openbaar en privé terrein. Belangrijk is dan ook vooral voor de rattenbestrijding dat dit in samenspraak met burger en gemeente gebeurt en niet als er door een burger gebeld wordt dat deze een rat in de tuin heeft gezien dit afdoen met op uw eigen terrein bent u verantwoordelijk voor verwijdering.

Wij staan achter de campagne voor het chippen van alle katten in Eindhoven, zodat deze niet te lang zonder baasje, en baasje niet te lang zonder te weten waar hun kat is gebleven. Misschien is het mogelijk bij gemeenten aan te haken die daar al mee begonnen zijn.

Als laatste nog iets over de in het wild levende dieren, wij gaan er vanuit dat dit goed doordacht is en de faunaschade en het beheer van de populaties op een goede manier in evenwicht wordt gehouden ook als de jachtcontracten zijn uitgefaseerd.

Tot zover onze bijdrage,

Dank u wel voorzitter

Betoog: Petra Strijbos

https://www.ed.nl/eindhoven/afscheid-van-dierenbescherming-met-pijn-in-het-hart~a47e064b/

 

Commissienotitie Toekomst Albert van Abbehuis 30 maart 2021

Voorzitter, dank u wel,

Een bekend gezegde is dat je een gekregen paard niet in de bek mag kijken. En de cruciale voorwaarden die bij de schenking van het van Abbehuis in 1957 zijn gemaakt en in 1957 door de gemeente Eindhoven op verantwoorde wijze zijn aanvaard, heb je te respecteren. Ook als gemeente Eindhoven!! En hoort het van Abbehuis niet op de verkooplijst te staan. Laat staan dat het wordt verkocht. Onder welke voorwaarden en met welke afspraken met een nieuwe eigenaar dan ook.

Wij als Lijst Pim Fortuyn hebben eerder al tevergeefs bepleit om het van Abbehuis van deze lijst af te halen. Tenminste als je als college van de gemeente Eindhoven, betrouwbaar wilt zijn en betrouwbaar wil blijven. En ik spreek hier ook mijn collega’s in deze raad aan over hun verantwoordelijkheid.

Voorzitter, dit is een notitie die gaat over de Toekomst van het van Abbehuis.

Dit pand, het van Abbehuis staat op een unieke locatie langs het van Abbe museum. Als vijfde stad van ons land heeft Eindhoven een aantal locaties nodig voor culturele ontwikkeling. Daar wordt het momenteel ook voor gebruikt. Maar dat kan beter. Wat is er dan mis om het van Abbehuis op deze locatie aan te houden? Kunt u dat verantwoord en begrijpelijk uitleggen? Tot op heden is dat niet gelukt.

Voorzitter,

Er is door onze voorgangers in deze stad ontzettend veel gesloopt. Maar dan ook veel en veel teveel gesloopt en afgebroken. Daar hebben we nu allemaal spijt van. De woorden ‘Bezint eer ge begint’ zijn hier op zijn plaats.

Maak nu een einde aan de discussie over verkoop van het van Abbehuis en ga doen wat je als eigenaar van dit pand moet doen. Wat dit college, als erfgenamen van hun voorgangers die deze afspraak destijds met hun volle verstand hebben gemaakt en opgeschreven, mag je niet, onder welke voorwaarden dan ook teniet doen.

Mijn fractie hoopt dat dit college vanaf vandaag hun energie steekt in een verantwoorde exploitatie van het van Abbehuis en van de verkooplijst afhaalt.

Dank je wel.

Betoog: Rudy Reker

https://www.ed.nl/eindhoven/verdeelde-gemeenteraad-eindhoven-houdt-verkoop-albert-van-abbehuis-waarschijnlijk-niet-tegen~a4c5571e/ 

ED 06/04/2021 https://www.lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/moties-amendementen/1270-albert-van-abbehuis