Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

  
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Damian Dassen
Fractiemedewerker

  


Tom van Nuenen
Fractiemedewerker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

 Spreektekst 25 mei 2021

Rekenkamerrapport Luchtkwaliteit: de lucht geklaard?

Betoog Rudy Reker

Voorzitter, dank u wel,

Niet alleen met carnaval, lopen wij in polonaise blindelings achter elkaar aan. Dit is ook het geval met het de 'vermeende opwarming van de aarde’ en nu weer de ‘luchtkwaliteit’ in onze gemeente. Nu zijn wij niet tegen dit rapport van de Rekenkamercommissie, onze dank daarvoor, maar je moet er ook niet direct conclusies aan verbinden, die onze inwoners beperkingen oplegt en héél, heel veel geld gaat kosten.

Voorzitter,

Nu is het niet zo dat wij als Lijst Pim Fortuyn-fractie zeggen dat vervuilde lucht gezond is. Integendeel zelfs. Maar ik vraag mij af of wij niet een beetje hypocriet zijn.

Onze stad heeft twee energiecentrales die op hout worden gestookt. Hout wat eerder veel CO2 uit de lucht heeft opgenomen en bij verbranding weer vrijkomt. Toch worden er hele regenwouden gekapt, met zeeschepen naar Europa vervoerd en met treinen en vrachtwagens naar energiecentrales gebracht. Het is niet alleen snoeihout uit onze gemeente wat daar wordt gestookt. Bovendien en dat heb ik hier al eerder gezegd, komt veel vervuilde lucht van buiten onze stad.

Voorzitter,

Even terug naar dit concept Raadsbesluit. Het is goed dat wij een vinger aan de pols houden, maar wij zullen dit besluit als het zo in de raad komt niet steunen. Maar wij blijven wel graag realistisch en met beide voetjes op de grond staan.

Dank u wel.

Raadsvoorstel Zienswijze Concept RES 1.0 Metropoolregio Eindhoven

Betoog Rudy Reker

Voorzitter, dank u wel,

De eerste zin van dit betoog, die ik dadelijk uitspreek, is bijna dezelfde die ik een uur eerder bij het vorige agendapunt over het ‘Rekenkamerrapport Luchtkwaliteit’ heb uitgesproken. En die zin luidt: ‘Niet alleen met carnaval lopen wij in polonaise blindelings achter elkaar aan’. Voorzitter, Dit is ook het geval met het de RES 1.0 Metropoolregio Eindhoven. Dit agendapunt zien wij in lijn met het ‘Rekenkamerrapport Luchtkwaliteit’ wat zojuist is behandeld.

Voorzitter,

De Energietransitie zoals wij deze in onze stad en regio voorstaan, is en wordt een grote flop. Nu zijn wij als Lijst Pim Fortuyn niet tegen zonnepanelen op daken, maar wel tegen grootschalige zonneparken in de natuur en windmolens en het afsluiten van het aardgas.

Gelukkig is nu bekend geworden dat er in onze stad geen plaats is voor Windmolens, en voor Zonneparken is ook te weinig ruimte. Dus zal deze leemte moeten worden ingevuld door onze buurgemeenten. Neem van mij aan voorzitter, dat zij daar ook niet blij mee zijn.

Voorzitter,

Als … en zeg dit met nadruk, als alle windmolens in de Metropoolregio er staan en Zonneparken zijn aangelegd geeft dat nog te weinig energie voor onze behoeften. Ondertussen is de Rijksoverheid en gemeenten vele miljarden euro’s kwijt aan projecten die onvoldoende rendement opbrengen.

Voorzitter,

Blindelings houdt onze regering in Den Haag, maar ook het college in onze stad zich vast aan de Klimaatdoelstellingen van Parijs. Een doelstelling waar meerdere bedrijven en personen stervensrijk van worden, maar onzes inziens niet realistisch zijn. Waarom denken wij niet eerst na? Waarom durft er niemand van onze overheden en op te staan en tegen Frans Timmermans in Brussel zeggen. Genoeg is genoeg!

Waarom stoken wij in Eindhoven nog hout, terwijl men in Duitsland overstapt naar aardgas? Terwijl wij van het gas af moeten. Sterker nog, in Duitsland wordt er nog steeds Bruinkool gewonnen. Niet dat dit goed is, integendeel want dat weet ik nog wel na de val van de Berlijnse muur in november 1989, dat bruinkool harder stinkt en vervuilender is dan de kolenkachels van vroeger.

Voorzitter,

Van huis uit ben ik een techneut, die weliswaar nu in de gemeenraad zit, maar heel goed weet hoe het anders kan en beter moet. Ik hou mij dan ook goed op de hoogte van andere mogelijkheden, zoals Kernenergie en Waterstof om een beter doel te bereiken, wat wij nu nastreven.

Ook tijdens de bijeenkomsten van de RES (Regionale Energie Strategie), waar ik altijd bij aanwezig ben, constateer ik een volgzame club collega’s. Collega’s die bezorgd zijn, soms een tegengeluid laten horen of een vraag stellen. Maar toch, het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie vraagt de RES- regio’s om vóór 1 juli 2021 een vastgestelde RES 1.0 in te dienen. En zo gaat het ook gebeuren. Maar wel zonder goedkeuring van onze fractie.

Dank u wel.

Politiedienstencentrum Meerhoven

Betoog Rudy Reker

Voorzitter, dank u wel,

De gemeente maakt samen met de politie een plan voor een nieuw Politiedienstencentrum in Meerhoven en ze vragen bewoners uit de wijk om zitting te nemen in een klankbordgroep. Dan moet het snel goedkomen met het de plannen. Dus het nieuw te bouwen Politiedienstencentrum leek op een appeltje-eitje verhaal. Maar niets is minder waar, omdat de klankbordgroep alleen maar als klankbord werd gebruikt maar van inspraak of serieus met de klankbordgroep overleggen gaandeweg niet meer paste in deze cases. Er werd zelfs onjuiste informatie verstrekt over de ‘inpassingsstudie’. En het spijt mij dat ik dit moet zeggen, maar deze werkwijze komen wij steeds vaker in onze stad tegen. Denk maar aan het Stadhuisplein, het optillen van de Catharinakerk en andere doldrieste bouwplannen die in de binnenstad op stapel staan.

In de Wijkinfo van december 2019 werd gesproken over 1.250 politiemedewerkers en de bestaande Oude Sliffertsestraat, zo was het ingetekend, deelde het complex in twee delen. Nu kun je op je klompen aanvoelen dat dit voor de politie geen ideale situatie is. Dus werden de plannen bijgesteld. De gespreken met de Klankbordgroep werden op een laag pitje gezet en niet alle plannen werden meer gedeeld.

Zo blijkt later dat het aantal politiemedewerkers van 1.750 is bijgesteld naar ca. 3.000 en dat er méér activiteiten op dit complex worden ingepast. Ook komt de Oude Sliffertsestraat, die het complex in tweeën zou splijten te vervallen.
De consequentie hiervan kan zijn, zo ziet dit er op dit moment uit, dat veel verkeer dan via de Nieuwe Sliffertsestraat de wijk zal verlaten. Het is dan goed om te weten dat de Nieuwe Sliffertsestraat pal langs de woningen loopt in Grasrijk. De bewoners willen dat begrijpelijk niet, maar dat moeten wij als gemeente Eindhoven ook niet willen. De vraag is dan waar de Oude Sliffertsestraat komt te lopen?

Voorzitter,

Toch zijn de eisen van de Klankbordgroep niet bijster hoog. Zij maken zich ongerust over de

- Positionering van de Oude Sliffertsestraat

- De verkeersontsluiting van het politiecomplex

- De parkeerfaciliteiten op het rondom dit terrein

- De positionering of inpassing van de bestaande volkstuintjes

- En ze vrezen geluidsoverlast. Ondermeer van de schietbaan, de hondentrainingen en in- en uitgaand verkeer van dit complex.

- Het korte tijdsbestek waarbinnen alles gerealiseerd moet worden.

Voorzitter,

Nu juichen wij de snelheid bij projecten sterk toe, maar dat mag niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Verder zijn het stuk voor stuk punten waar met goed en eerlijk overleg met de Klankbordgroep voor beide partijen is uit te komen.

Dank u wel.

Commissienotitie Ruimtelijk kader Stadhuisplein met varianten

Betoog Rudy Reker

Voorzitter, dank u wel,

Als wij als Lijst Pim Fortuyn-fractie één saai en troosteloos plein in deze Brainportregio mogen aanwijzen is het wel dit Stadhuisplein. Goed dat het wordt aangepast. Maar dat kun je op meerdere manieren doen.
Een aantal van u zal nog wel weten dat het Stadhuisplein met het voormalig Stadhuis, destijds een uitstraling had die het plein verdiende. Een gazon met meerdere grote bomen, het oorlogsmonument midden op het gazon. En je kon vanaf de oever van de Dommel over het gazon, langs de huisjes op het Begijnenhof de Catharinakerk in volle glorie zien, die niet door lelijke bebouwing uit het zicht was onttrokken. Maar goed dat is nostalgie.

Voorzitter,

De hier voorafgaande geschiedenis vertel ik u toch omdat we op deze locatie gaan bouwen voor de komende honderden jaren. En laten wij als gemeente niet de fout maken die destijds is gemaakt en de inspraak van meer dan 20 insprekers, van vorige week zeer serieus nemen. Insprekers die een heel groot deel van onze inwoners vertegenwoordigen. Zo bepaald de hoogte van de gebouwen niet de sfeer in de stad. Integendeel! Ook met 10 of 20 ‘wolkenkrabbers’ tot 160 meter hoog zet Eindhoven nog niet op gelijke tred met andere wereldsteden. Daar moeten wij realistische in zijn.

Voorzitter,

Tijdens de inspraak vorige week is gebleken dat Eindhovenaren niet tegen bebouwing zijn, maar wel bezorgd zijn en bezwaren heeft tegen de plannen die projectontwikkelaars hier bij u hebben neergelegd. U als college moet de regie zelf in handen houden. Eerder al stelde de PvdA vragen hierover. Een van de vragen was ‘waarom in deze gebiedsvisie de keuze is gemaakt om de herinrichting te koppelen aan de hoogte van de bouw?’

Het college beantwoorde deze vraag dat ontwikkelaars de afgelopen jaren posities rondom het plein hebben ingenomen. Volgens onze informatie had het antwoord van het college moeten zijn: ‘Dat het college actief verschillende ontwikkelaars heeft gefaciliteerd en participeert, om deze (hoog)bouw mogelijk te maken.’

En hiermee gaf het college alles uit handen! ……

Eindhoven heeft sterke behoefte aan sociale huurwoningen en die komen er niet als u deze hoge op prestige gerichte gebouwen neerzet. En u als college kunt op uw klompen aanvoelen dat; hoe hoger je bouwt de kosten onevenredig toenemen. Deze kosten moeten uiteraard worden terugverdiend. En dat doe je niet op sociale huurwoningen, dus zullen de huren daar sneller stijgen als de bouw van deze torens.

Voorzitter,

Ons advies is om samen met deskundige inwoners van deze stad plannen te ontwikkelen die onze stad, mijn stad waar ik geboren en getogen ben, van toegevoegde waarde zijn. En laat zien dat we geleerd hebben van fouten uit het verleden.

Dank u wel.