Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van den Boomen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Waar willen wij met onze stad naar toe? 

 
Jammer dat deze schets een verkeerd beeld geeft van de situatie zoals deze wordt. De weg gaat van 4-baans naar 2-baans en voor grote bomen is dan geen plaats.
 
De mijmeringen van onze fractievoorzitter Rudy Reker.
 
Meer dan tien jaar geleden heeft de Lijst Pim Fortuyn meerdere keren gepleit voor een lange (!) termijnvisie voor onze stad. Een visie waar inwoners van deze stad over twee- driehonderd jaar nog bewondering voor onze visie en profijt van hebben. Er werd destijds op verzoek van de LPF een commissie in het leven geroepen, die twee of drie keer bijeen is geweest onder voorzitterschap van een raadslid en dat was het dan. Er werd niet verder gekeken dan 2030. Maar toen, en nu amper twintig jaar later, zien wij wederom dat twee decennia bij een ontwikkeling van de stad als een korte termijn gezien mag worden. Alle nieuwe colleges willen tijdens hun vierjarige periode hun stempel op de stad drukken. Dat is te kort om een visie te verwezenlijken. Het doet de LPF-fractie nog steeds pijn als we zien dat er te veel recht-toe-recht-aan panden en pleinen in onze stad zijn en ook verpauperde delen van de stad die de uitstraling van Eindhoven als Metropoolstad geweld aan doen.  
 
Stadsontwikkeling 
Wil je een stad goed ontwikkelen en achterlaten voor de komende tientallen generaties (!) moet je verder durven kijken dan je neus lang is. Zo wilden wij als Lijst Pim Fortuyn bij de herinrichting van de Vestdijk en de Stationsweg een tunnel met drie rijbanen. Vanaf de Dommel op de Vestdijk tot aan het spoor. Met een ondergrondse afslag naar de parkeergarage onder de Heuvel en eveneens op het 18 Septemberplein een ondergrondse afslag naar de Stationsweg. Daarvoor hoef je het wiel niet uitgevonden te hebben, want zoiets dergelijks zie je in meer steden, ook in ons land. 
 
Infrastructuur en mobiliteit
Niet alleen lost je met een tunnel veel infrastructurele problemen mee op, ook de binnenstad zou hierdoor beter bereikbaar worden en aanzienlijk worden vergroot doordat de Dommelstraat, Stationsplein, het VDMA-terrein tot en met Domus-Dela, deel van de binnenstad zou gaan uitmaken. Ook de ruimte boven het ‘dek van de tunnel’ kan benut worden en zou miljoenen euro’s per jaar aan huur opbrengen. Maar jammer deze kans is (voorlopig) verkeken. 
 
Het is een illusie om te denken dat het steeds stijgende aantal inwoners van ons land in de toekomst minder auto’s hebben en minder kilometers gaan rijden en mede daardoor minder infrastructuur nodig zal zijn. Wat wél gaat gebeuren is dat er door eigentijdse vervoermiddelen minder uitstoot zal komen. Enerzijds door elektrische voortuigen, die als je alles telt helemaal niet milieuvriendelijk zijn. Jawel, de uitstoot van elektrisch rijden is schoon, maar de productie ervan is dat zeker niet. Het CO2-vrij rijden op (groene) Waterstof staat ook voor de deur en de productie daarvan is een veel mindere belasting voor het milieu. Maar dat vergt moed en lef om als gemeente uit de visuele tunnel te stappen,
 
Beleid     
Door fout beleid van meerdere kabinetten, provincies en gemeenten, maar ook door de toenemende aanwas van de massa-immigratie is er een schrikbarend tekort aan betaalbare woningen ontstaan. Dit tekort los je niet op, op de wijze zoals het Eindhovens college dat wil. Het college heeft een supervisor ingehuurd die deze stad niet aanvoelt. Ik denk dat dit wederzijds is.
 
De LPF heeft daar, vanaf zijn eerste presentatie al vraagtekens bijgezet. Het voelde toen niet goed en nu in 2021 voelt het nog minder goed. De presentatie van deze Rotterdamse supervisor was destijds een opeenhoping van wilde plannen waar, zoals nu blijkt weinig inwoners, behalve het college op zaten en zitten te wachten. In 2020 heeft Eindhoven 1.000 woningen minder gebouwd dan in 2019 en waar men vanuit was gegaan. Ook dit jaar 2021 zal Eindhoven, door meerdere omstandigheden zoals vertraging van de hoogbouwplannen door meerdere rechtszaken, nog verder achterlopen op de geplande doelstelling. Hoogbouw is niet alleen veel duurder maar neemt ook veel meer tijd in beslag, waarbij zij die wachten op een sociale huurwoning het nakijken hebben. 
 
Bureaucratie en onbetaalbare woningen
Het is geen nieuws als wij u vertellen dat bij grote schaarste zoals nu, de prijs van woningen, zowel huur als koop drastisch zijn gestegen. Dit in combinatie met een laag renteniveau, zijn deze inmiddels onbetaalbaar voor tweeverdieners met een modaal inkomen, voor zover ze tenminste al iets kunnen vinden. Ook de huren, zowel particulier als via een makelaar of woningcorporatie zijn voor vele onbetaalbaar geworden. Leg uw oren maar eens te luister bij de woningzoekende inwoners van onze stad, of zij die zonder huursubsidie maandelijks ruim 750 euro excl. servicekosten moeten betalen. Tel daarbij de andere vaste lasten zoals de energienota en de verplichte ziektekostenverzekering en tel dan uit wat erover blijft. Daar schrik je van en tegelijkertijd weten we dan ook waarom de armoede, ook in onze stad steeds verder toeneemt. De LPF legt niet alles op het bordje van het college, dat zou niet reëel zijn.  Ook de verplichte verhuurdersheffing van het kabinet Rutte I, de schaarste aan bouwgrond en strenge milieuregels zijn hier debet aan.  Waar het college wél wat aan kan doen is de trage doorloopsnelheid vanaf het indienen van het plan tot aan de daadwerkelijke vergunningverlening. Dit alles zorgt ervoor dat wij in onze stad steeds verder achterop gaan lopen.
 
Onverantwoord aantal inwoners
Nu is de LPF niet bang uitgevallen en niet tegen vernieuwing en/of uitbreiding, integendeel. Maar Eindhoven is Eindhoven en het college wil groeien naar 300.000 inwoners. Dat is bekend en de toename zal volgens het college hoofdzakelijk in het centrum moeten plaatsvinden. Je kunt jezelf dan afvragen of het daardoor gezelliger en leefbaarder gaat worden? Of is het een financiële kwestie van het college omdat een vierkante meter grond in het centrum door de OZB dan vijftig tot honderd keer meer opbrengt dan in een stadswijk? Zeker als je gaat stapelen.
 
Waarom doet Eindhoven geen beroep op onze randgemeenten? Stel dat de annexatie van Nuenen in 2019 was doorgegaan. Had Eindhoven dan ook in het ‘stadsdeel Nuenen’ gaan bouwen? Want Eindhoven is Eindhoven, toch? En daar in Nuenen en andere randgemeenten is nog ruimte. Dit in tegenstelling tot onze stad omdat wij hoger, hoger en nog hoger moeten bouwen om al onze inwoners én nieuwe inwoners te kunnen huisvesten. Uitzonderingen daargelaten zijn er maar weinig mensen die op de dertigste verdieping willen wonen. Zeker niet als je kleine kinderen hebt.
 
Bomen groeien niet tot aan de hemel
Het zou van de overheid niet verkeerd zijn om zich eens af te vragen hoeveel inwoners ons land c.q. onze steden kunnen hebben voordat de leefbaarheid, gezondheidszorg en het op peil houden van de sociale status in gevaar komt. Wordt Nederland niet een beetje te druk? Is 300.000 inwoners voor onze stad, op dezelfde oppervlakte een realistisch aantal? Of zitten wij daarmee ver boven onze kunnen? Of moet Eindhoven meer in de buitenwijken gaan bouwen, omdat de LPF andere plannen heeft met de binnenstad? Hoeveel asielzoekers kunnen wij landelijk en lokaal nog opnemen? Of moeten wij uit zelfbehoud daarmee stoppen en de Europese afspraken afzeggen? Onze fractie weet het antwoord wel, waar ondertussen zeer veel mensen het mee eens zijn. 
 
Bouwen, bouwen, bouwen.
Dat zijn toverwoorden voor elke gemeente in ons land. Maar door dit uit te spreken los je het woningtekort niet op. Maar wat dan? Er is te weinig bouwgrond en het is verboden om in ‘groene gebieden’ bouwplannen te verwezenlijken. En ook de milieuregels van CO2, stikstof en Pfas hebben niet alleen heel Nederland, maar ook onze stad behoorlijk in de tang.  
 
Plannen met grootstedelijke allure vermorzelen binnenstad.
Momenteel zie je veel bouwkranen in onze stad staan. Dus is er veel beweging met bouwplannen in onze stad. Maar toch, veel bewoners, bewonersverenigingen en ondernemers laten luid en duidelijk met goede argumenten van zich horen. De doldrieste plannen die onze druktemaker Winny Maas voor Eindhoven in petto heeft, roept bij veel inwoners en ondernemers onbegrip en vragen op. Laten wij het gewoon op zijn Brabants blijven doen en nuchter nadenken over de consequenties. 
 
De bouwplannen zoals deze mondjesmaat naar buiten komen zoals District E, met drie megatorens tussen Bijenkorf en Stationsplein waarbij de horecabedrijven aan de overzijde (o.a. de Hertog) terrasruimte moeten inleveren, zit niemand op te wachten. Dat mag wel wat minder kolossaal. Eindhoven Internationale Knoop XL, Lichthoven kavel A met een breder en langer gebouw als het bestaande Student Hotel. Lichthoven kavel C en D met nog twee torens die het bestaande uitzicht van het huidige appartementencomplex wegneemt. Daarlangs het Edge gebouw van 71 meter hoog op de oever van de Dommel. Totaal respectloos! Ook de bebouwing aan de Noorkant, de Fellenoord het Stadhuisplein en de Kanaalzone zien vele bewoners en architecten, om uiteenlopende redenen niet zitten. Maar wat dan?
 
Central Park in Eindhoven
De LPF-fractie gaat van het standpunt uit, als je iets doet, doe het dan goed. Of doe het niet. Zo zien wij een mogelijkheid om vanaf de Fellenoord-tunnel, tussen Stationsweg en het spoor tot aan de Dommel een ‘Eindhovens Central Park’ te realiseren, waarbij de ecologische verbindingszone wordt beschermd en in stand blijft. Tevens voelt dit park, het Central Park als een warm welkom aan de bezoekers van onze stad. Zeker voor hen die met de trein komen. Ook de dierenpopulatie bij de dan bovengrondse Gender en de Dommel, zoals de familie Bever worden hierdoor beschermt. Uiteraard kun je aan de rand van dit project, aan de Stationsweg enkele ondergrondse parkeerplaatsen integreren voor de overburen, die tijdens en na de bebouwing geen enkele parkeergelegenheid in de buurt hebben. Iedereen blij toch?
 
Stadhuispark
De huidige bouwplannen kent vele tegenstanders uit alle lagen van de bevolking. Zoals de LPF al eerder heeft gezegd is het Stadhuisplein al vele jaren het saaiste plein van heel de Brainport-regio. Ook dit plein is het waard om, zoals het lang geleden ook was, deel te worden van de groene ambitie waar onze stad al jaren over spreekt, maar door het geneuzel en totaal verkeerde keuzes niet van de grond komt. Het gratis advies van de LPF is om vanaf het huidige Stadhuis en de Dommel, het zicht via het Begijnenhof op de Catharinekerk te behouden. De in- en uitgang van de parkeergarage dient dan aan de Wal-zijde te komen.
 
De autovrije ruimte die er dan ontstaan kunnen we inrichten als een ‘Stadhuispark’. De hoogte van de bebouwing dienen we bij voorkeur af te stemmen met de inwoners en niet met de projectontwikkelaars! Vele inwoners van onze stad zullen dit toejuichen. Na de herindeling van de binnenstad kan men van het 'Stadhuispark' via de groene zone naar het 'Central Park' lopen. In beide parken kun je ook een vijver met fontein en bijvoorbeeld waterlelies integreren. Perfect toch voor de warme zomers.
 
Kanaaldijk Zuid
Belangrijk is bij het uitvoeren van bouwprojecten dat de leefomgeving daarin word meegenomen. Het zijn niet allen woningen die gebouwd moeten worden, mensen moeten er ook prettig kunnen leven. Op het voormalig Campinaterrein, project de Caai, worden prachtige woningen en voorzieningen gebouwd. Als de gemeente dat wil kunnen ze daar morgen al mee beginnen. Aansluitend willen alle (11) ondernemers van De Kade, dus de buren, hun verouderde bedrijfshallen afbreken en in één totaalplan woningen realiseren. Nee zegt het college, we hebben geen tijd en schuift ook dit project 4 a 5 jaar op. Net of er geen woningnood is.
 
Voor veel gemeenten, in binnen- en buitenland, is het een gouden kans geweest om aan het water wat in de stad loopt iets leuks te maken. Om dichter bij huis te blijven kijk je naar bv Helmond, Den Bosch, Tilburg en Breda. Het Eindhovens college is niet verder gekomen om hier langs het Eindhovens kanaal nieuw asfalt neer te leggen, met een stijle gemetselde kade als uitvalsweg voor het verkeer, met parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Een Eindhovense Stedenbouwkundige heeft daar eerder al een prachtig plan voor getekend, met de uitvalsweg parallel aan de andere zijde van de Caai zodat het water ten dienste zou komen van de bewoners en recreanten.
 
 
Waar de LPF nog steeds vraagtekens bijzet is waarom het Eindhovens College geen vertrouwen heeft in haar eigen inwoners, als het gaat omDe eerste twee woontorens voor plan De Caai, het voormalige Campinaterrein, van BPD. Op de voorgrond het ontwerp voor de Melkfabriek. Die wordt ontwikkeld door GEVA BV stedenbouwkundigen en architecten. Mensen die onze stad van haver tot gort kennen. Deze komen pas in beeld als ze op eigen verzoek maximaal vijf minuten mogen inspreken, als het plan al in hapklare brokjes naar de raad is gestuurd. En de raad hoeft alleen maar te slikken, wat ze dan ook meestal doen. Zelden worden er vragen gesteld aan de insprekers. Laat staan dat de plannen worden aangepast. Een papieren tijger dus. Van een tegenmacht naar het college zien wij als oppositiepartij niets terecht komen.
 
Kosten gaan voor de baat.
Natuurlijk realiseren wij ons als LPF-fractie dat dit héél veel geld gaat kosten. Geld wat onze stad nu niet heeft. En met 40 miljoen wat over is uit de begroting van 2020 doe je hier niet zo veel mee. Trouwens dit geld is voor een groot deel alweer geoormerkt. We praten met deze ambities over honderden miljoenen euro’s over een reeks van jaren. Enerzijds omdat een aantal grote torens dan niet gebouwd mogen worden. Dat scheelt inkomsten en anderzijds omdat de gemeente inkomsten mist uit grondtransacties, die ze al hebben verkocht aan projectontwikkelaars. Wil je als college, baas blijven in eigen stad, wat bevorderlijk is voor democratische besluiten, zul je bij voorkleur tot overeenstemming moeten komen met de projectontwikkelaars en de bouwgronden terugkopen. Aken en Keulen zijn ook niet op een dag gebouwd. In de Randstad zie je tunnels en nieuwe infrastructuur die ook zij niet allemaal van eigen geld gebouwd hebben. Dus college wees niet te bescheiden. Dat past ons niet! Maak een degelijk plan en doe een beroep op de provincie, het Rijk en op Europees geld.
 
Ambitie en lef tonen maar niet bang zijn
Alle goede dingen beginnen met een ambitie. Een ambitie die in een langjarige visie moet worden vastgelegd. Met het uitvoeren van deze ambitie moet je niet halverwege stoppen of laten vervallen om welke reden dan ook. Ook niet onder druk van projectontwikkelaars. Je kunt het project bij nader inzien, met de wetenschap van dat moment wel enigszins aanpassen, mits dat dit de ambitiedoelstellingen niet in de weg staan. Metropoolregio Eindhoven en de Brainportregio is inmiddels een van de belangrijkste regio van ons land. Als je een dubbeltje vraagt zal je nooit een euro krijgen. Als je honderd euro vraagt krijg je er vijftig. Houd dat in gedachten. 

Het zou van moed getuigen als het college het lef heeft om nu de binnenstad bouwplannen on-hold te zetten totdat ze goed hebben overwogen of ze in onze gedachten kunt meegaan. Ook is het verstandig om tijdig een besluit te nemen over het ontbrekende spoor, die volgens ProRail noodzakelijk is voor een intercity naar Aken. Goed overleg met inwoners, met name buurtbewoners en met lokale stedenbouwkundigen en architecten zijn hierbij van essentieel belang. Ondertussen kunnen er een paar tandjes bij de projecten De Caai (Campina) en De Kade aan de Kanaaldijk Zuid en zo zijn er meer ‘kant en klare’ projecten voor woningen, die sneller gebouwd kunnen worden dan de hoogbouwwaanzin van het college. 
 
Tot slot
Uit het hier voorafgaand schrijven zou u kunnen opmaken dat er niets goeds is gebeurd, of nog gebeurt in onze stad. Maar laat ik u geruststellen, in onze stad Eindhoven gebeuren ook heel veel goede dingen, waar zowel het college, ambtenaren en raadsleden zich elke dag voor inzetten. Maar bij de inrichting van de stad ontbreekt een lange termijnvisie. En dat wreekt zich vroeg of laat. 
 
En nu zo maar wat vragen.
 
1 Wie bepalen in onze stad de vorm en hoogte van nieuwbouwprojecten? Is dat het college of stellen projectontwikkelaars deze eisen? 
 
2 Hoe zou het college met de wetenschap van nu aankijken tegen haar eigen 'visie en beleid' aangaande de infrastructuur en het huidige bouwbeleid?
 
3 Welke bouwgronden zijn inmiddels (onder voorwaarden) aan projectontwikkelaars verkocht?
 
4. Zou het college met deze vroegtijde verkoop ook niet de regie uit handen hebben gegeven?
 
5 Van welke bouwgronden is de gemeente Eindhoven nog eigenaar? 
 
6 In welk jaar denkt het college de woningnood in Eindhoven te hebben teruggebracht naar een ‘normaal’ niveau, waar ook plaats en betaalbaar is voor ouderen en jongeren?
 
7 Hoe zou het college tegen deze toekomstvisie aankijken, alsmede de financiering, waarin het ‘Stadhuispark’ en het ‘Central Park’ is opgenomen?
 
8 De vraag is of het college genegen zal zijn om de huidige versnipperde bouwplannen on-holt te zetten? Dit in afwachting van een integraal plan voor heel de binnenstad?
 
9 Zou het college genegen zijn om deze visie verder uit te werken?
 
10 Zou het college genegen zijn om daar nu al middelen voor te reserveren en alle subsidiekanalen hiervoor aan te boren? 
 
11 Wat kunnen wij als raad en inwoners nog van het college verwachten? Bent u ook zo benieuwd? 
 
12 Indien het college niets met deze aanbeveling doet, welke aanbevelingspunten zouden dan dat belemmeren?  u om deze visie verder uit te werken? 
 
13 Kunt u inschatten welke aangehaalde punten het college zal overwegen om deze wel over te nemen? 
 
 
Link