Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van den Boomen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Emotioneel geweld door Eindhovens college

Raadsvragen: Emotioneel geweld en het inkrimpen van terrassen

Geacht college,

Vrijdag 3 september, genietend van de zon en een drankje op een van de vele ruime terrassen op het ‘Plein tegen zinloos geweld’ in de stad Gent, werden wij opgeschrikt door het volgende artikel in het ED; ‘Eindhovense cafés Thomas en Spijker moeten deel terras weer inleveren, eigenaar moedeloos’

Als voormalig ondernemer in deze stad en zittend op het mooie plein in de Stad Gent, dacht ik wat nu weer. Ik dacht en denk dat er in onze stad door het Eindhovens college zinloos geweld wordt gepleegd richting de horeca. Emotioneel geweld! Was het eerst het onnodig rüchsigloos voor meerdere weken sluiten van horecapanden, zonder dat de eigenaren daarvan tegen in beroep konden gaan, wil het college nu weer een deel van de terrassen op het Catharinaplein ontruimt zien.

Hulpdiensten zouden hierop hebben aangedrongen, mogen we lezen. Maar als het werkelijk belemmerend is voor de toegankelijkheid van hulpdiensten had het college de uitbreiding van de terrassen nooit mogen toestaan! Maar wat dan met de zaterdagmarkt op het Catharinaplein? En met het laden en lossen? En de afsluitingspaaltjes die uit de grond komen en met de dranghekken? Zo zijn er nog veel meer voorbeelden te benoemen waar de doorgang wél wordt versperd. Anderzijds kunt u op de foto’s hieronder zien dat de terrassen voldoende ruimte openlaten om hulpdiensten doorgang te verlenen. Daar zelfs in twee richtingen. In goed overleg met alle betrokkenen moet hier zijn uit te komen.

Los van het feit dat de horeca nog veel financiële schade heeft in te halen, zijn deze terrassen op het Catharinaplein een aanwinst voor de binnenstad. Ik heb al langer het gevoel dat collegeleden niet verder komen dan de parkeergarage op het Stadhuisplein en met eigen ogen niet hebben gezien wat er 100 meter verder aan de hand is. Ter verduidelijking zal ik enkele foto’s hierbij plaatsen. Het commentaar kunt u er dan zelf wel bij verzinnen.

Wij hebben hier de volgende vragen over:

  • Wil het college z.s.m., als het kan vandaag nog de beslissing om de terrassen van de cafés Thomas en Spijker op te heffen terugdraaien?

  • Is het college bereid op de tijdelijkheid van deze terrasuitbreiding definitief te maken omdat hierdoor de levendigheid van de binnenstad een geweldige boost krijgt?

  • Is het college het met ons eens dat ongewenste handelingen, zoals wildplassen en wild parkeren van rijwielen daarmee sterk zullen verminderen?

  • Wil het college deze vragen per omgaande beantwoorden zodat wij bij een negatieve beantwoording van het college andere stappen kunnen ondernemen?

Met vriendelijke groet,

Rudy Reker, Lijst Pim Fortuyn

Mary-Ann Schreurs. Fractie M.A. Schreurs

 

 

Antwoord van burgemeester en wethouders


1. Wil het college z.s.m., als het kan vandaag nog de beslissing om de terrassen van de cafés Thomas en Spijker op te heffen terugdraaien?

Het college heeft geen besluit genomen om deze terrassen op te heffen. De bewuste ondernemer heeft toestemming om tijdelijk extra terrasruimte in te richten voor beide ondernemingen. Aangezien zijn terras in de praktijk ruimer staat opgesteld dan waarvoor hij toestemming heeft, is hij verzocht om dit in overeenstemming te brengen met de verleende toestemming. Het college is nog in nader overleg met alle betrokkenen. In afwachting hiervan wordt handhaving opgeschort.

2. Is het college bereid op de tijdelijkheid van deze terrasuitbreiding definitief te maken omdat hierdoor de levendigheid van de binnenstad een geweldige boost krijgt?

Dit onderwerp is op 29 juni aan de orde geweest in de meningsvormende vergadering bij het raadsvoorstel “corona-ondersteuning 2e helft 2021”. Wethouder List heeft toegezegd te onderzoeken óf en in hoeverre hier behoefte aan is in de stad, in hoeverre dit mogelijk is en wat de consequenties hiervan zijn bijvoorbeeld in het kader van veiligheid en handhaving. Deze inventarisatie loopt momenteel. We zullen u hierover zo spoedig mogelijk informeren.

3. Is het college het met ons eens dat ongewenste handelingen, zoals wildplassen en wild parkeren van rijwielen daarmee sterk zullen verminderen?

Het in gebruik geven van openbare ruimte ten behoeve van terrassen heeft zowel voorals nadelen. In de onder antwoord 2 genoemde inventarisatie worden alle argumenten en kanttekeningen meegenomen.

4. Wil het college deze vragen per omgaande beantwoorden zodat wij bij een negatieve beantwoording van het college andere stappen kunnen ondernemen?

Ja.


Eindhoven, 9 september 2021

 ED 07/09 https://www.ed.nl/eindhoven/d66-eindhoven-wil-dat-grotere-terrassen-na-corona-blijven-staan~a80491f1/