Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van den Boomen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Maatschappelijke Ondersteuning

Bezwaren Wet Maatschappelijke Ondersteuning

& bijdrage vrije motie Raadsenquête

11 oktober 2021

Voorzitter, dank u wel,
 
De reden dat wij het onderwerp samen met fractie Schreurs en het OAE op de agenda zetten, heeft voor de LPF meerdere redenen. Om precies te zien drie. 
 
Op de eerste plaats maken wij ons ernstig zorgen over de werkwijze binnen dit college. En niet alleen binnen het sociaal domein. Onze zorgen moet u dan ook veel breder zien. Ik zal u vertellen waarom.
 
Het begint met de onrealistische en onaangekondigde bezuinigingen in de zorg. Veel kwetsbare burgers en hulpbehoeftigen werden van de ene op de andere dag gekort op de huishoudelijke hulp, waar ze volgens de WMO recht op hebben. Dit college gaf geen krimp op alle bezwaren en klachten die op hen afkwamen. Heeft u als college wel het besef wat dat voor deze mensen heeft betekend? ………… Nee, natuurlijk niet, anders had u dit niet gedaan.                                          
Dit alles leidde tot een door het FNV georganiseerde informatieavond in De Rooi Pannen o.l.v. Chris Koppelmans en Bert van de Laar namens de KBO. De zaal bomvol met gedupeerde inwoners in rolstoelen en rollators die bij de gemeente Eindhoven geen gehoor kregen. Ook op de derde schriftelijke klacht van een kwetsbare burger, kwam geen reactie vanuit het college. Meerdere raadsleden waren in De Rooi Pannen aanwezig.
 
Ondertussen wel veel intern mailverkeer over-en-weer tussen ambtenaren die het beleid op het sociaal domein van het college ook niet meer konden volgen. Het was een grote bureaucratische puinhoop. Ook voor raadsleden was deze werkwijze onnavolgbaar. Wij kregen ook geen antwoorden op onze vragen en konden niets voor de gedupeerden betekenen. Het college was een gesloten front. 
 
Als dan het college vervolgens komt met kopieën van ambtelijke berichten, waarna door fractie Schreurs is gevraagd, en vervolgens gitzwart zijn gelakt, mag u als college vertellen hoe de raadsleden haar controlerende taak moeten vervullen. De vuile was van het college mag niet naar buiten. Nee, dat is wel duidelijk. Niet het welzijn van hulpbehoeftigen staat bovenaan. Nee het college maakt zich drukker om haar opgelopen imagoschade.  
 
Op de tweede plaats zijn het de door mij gevraagde appjes die de burgemeester n.a.v. van de Zwarte Piet poster stiekem naar meerdere raadsleden heeft gestuurd om hen ertoe te bewegen een ‘Motie van Respect en Fatsoen’ tegen de LPF in te brengen. De burgemeester had ook aan mij kunnen vragen naar de reden van het waarom wij dit hebben gepost. Dat heeft hij dus niet gedaan. Ook fractie Schreurs en de LPF hebben gevraagd naar openbaarmaking van dit achterbaks appverkeer tussen meerdere raadsleden en de burgemeester. Maar u begrijpt het al voorzitter, ook deze hebben wij nooit ontvangen. Niet van het college en ook niet van onze collega’s.
 
Op de derde plaats het achterbaks gedoe om alleen de coalitiepartijen uit te nodigen en samen met hen een strategie te bespreken en brieven op te stellen, zodat het college geen strobreed in de weg zal worden gelegd als de zaak in de raadsvergadering zal worden besproken. Ook deze vorm van achterkamertjespolitiek past wel in Bolivia of andere Zuid-Amerikaanse landen, maar niet bij het college van de vijfde stad en als tweede economische regio van ons land. Als college bent u wettelijk verplicht om de gehele raad gelijktijdig van dezelfde informatie te voorzien. U zet door uw handelswijze coalitiepartijen bewust op voorsprong en dat is niet met wat er wordt bedoeld met een dualistisch bestuur.
 
Voorzitter, tot slot.
 
Ook voor de LPF is de maat vol. Meer dan vol zelfs. En daarom zal de onderste steen boven moeten komen. De Lijst Pim Fortuyn-fractie steunt mede het verzoek van fractie Schreurs om een ‘raadsenquête bezwaarschriften sociaal domein’, om zo de rechtsbescherming van kwetsbare burgers te kunnen garanderen. 
 
Dank u wel 
 

Bijdrage motie Raadsenquête

12 oktober 2021

 
Voorzitter, dank u wel,

De ervaringen van de Lijst Pim Fortuynfractie, de klachten uit de stad en de onderlinge correspondentie tussen college, de ambtelijke tak en enkele raadsleden zoals deze deels op de 1.500 pagina’s is te lezen, is op zich al voldoende om een raadsenquête te houden.

Als je niets doet blijft de achterkamertjespolitiek boven de stad hangen. En dat is slecht voor de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van het college, maar ook van onze ambtenaren.

Het voordeel van een raadsenquête is dat dit voor iedereen duidelijkheid geeft. Wat de uitkomst dan ook moge zijn.Als je open en eerlijk het beleid hebt uitgevoerd heb je immers niets te vrezen.

Daarom pleiten wij voor een raadsenquête zodat we daarmee de kou uit de lucht kunnen halen.

Dank je wel.