Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Begroting 2022

Begroting 2022

Meningsvorming over de Begroting 2022

2 november 2021

Sociaal Domein en Volksgezondheid

Betoog Petra Strijbos

Sociaal Domein en Volksgezondheid

Voorzitter:

Een groot deel van de begroting zal voor deze twee beleidsterreinen worden ingezet. Geld wat we inzetten voor onze inwoners. Daar zijn wij ook voor. Laten we ons dan ook inzetten dat ook de inwoners er allemaal zo over gaan denken, dat zal nog een hele klus worden als we even terugkijken naar wat er de afgelopen jaren niet zo goed is gegaan. Wij zijn daarom ook blij met de nieuwe werkwijze die is ingezet. De Transformatie agenda lijkt de goede richting op te gaan laten we die dus verder doorvoeren en de burgers aan de hand meenemen in het proces.

Communicatie is en blijft heel belangrijk zeker voor de zwakkere in onze samenleving. Voor de mensen die hulp nodig hebben op welk gebied dan ook blijft het belangrijk dat dit snel, zeer snel gebeurt waardoor erger voorkomen kan worden. Samenwerking tussen alle partners in de stad om de zaken snel in kaart te brengen en escalatie te voorkomen is voor de hele samenleving van groot belang maar vooral voor de hulpvrager, of zelfs voor er hulp is gevraagd. Signaleren en handelen. Een mooi streven maar natuurlijk zal dat niet altijd lukken daarom blijft goede voorlichting van essentieel belang.

Laten we zorgen dat we een stad worden waar niemand buiten de boot valt of het nu gaat om schulden of huishoudelijke hulp of de daklozen. Wij zouden de stad moeten zijn waarin iedereen de weg weet om de juiste hulp te kunnen ontvangen als ze dat willen natuurlijk. Wij zijn benieuwd hoe de uitwerking van de nu ingeslagen weg zal verlopen en houden dit in de gaten.

Voorzitter,

Ons land en dus ook onze stad wordt weer overspoeld met asielzoekers. Een groot deel zal een verblijfsvergunning krijgen waardoor ze ook huisvesting, werk en zorg nodig hebben. Als LPF zijn wij altijd zeer duidelijk geweest over deze kwestie. De asielindustrie is een kansloze exercitie die ons land naar de rand van de afgrond brengt.

Er wordt in deze begroting gesproken dat alle ‘vergunninghouders een passende woning krijgen’. Maar voorzitter er zijn niet eens woningen voor onze eigen mensen laat staan voor die grote stroom vergunninghouders!

Dus stop met de urgentieverklaring voor statushouders want het werkt als een magneet voor asielzoekers om naar ons land te komen. Ook willen wij het college oproepen om een brandbrief naar Den Haag te sturen dat het huidige asielbeleid geen toekomst heeft en dat we in onze stad met een enorm woningtekort kampen. Ook hebben wij géén capaciteit voor een AZC of andere vormen van opvang voor asielzoekers. Voorzitter, genoeg is genoeg en wanneer gaat nu eindelijk dat kwartje eens vallen bij u én in Den Haag.

Voorzitter,

Over Volksgezondheid willen wij nog het volgende zeggen:

De doelen die beschreven worden zijn mooi, Alle eindhovenaren in 2030 3 jaar extra in een goede gezondheid. De initiatieven die daarover beschreven staan ook maar onze vraag blijft wel zal dit ook bij de juiste doelgroep komen.

Dat is iets waar goed naar gekeken moet worden en blijf dit monitoren. Als we niet eens kunnen zorgen dat iedereen een gezonde woning heeft of überhaupt een woning, dan is het voor mensen die weinig te besteden hebben veel belangrijker dat ze kunnen wonen en rondkomen i.p.v. dat ze kijken hoe ze gezonder kunnen leven.

Vz. Dank u wel

Cultuur en Recreatie en Milieu

Betoog Petra Strijbos 

Cultuur:
Cultuur is voor iedereen in Eindhoven. Zorg ook dat het dan voor iedereen bereikbaar is en begin er op vroege leeftijd mee. Maar waar het kan is het belangrijk dat het op eigen kracht kan. Ga zo min mogelijk regels opstellen die van korte duur zijn. Zoals onze grijze pieten die na een jaar alweer op de boot worden gezet en mede daarmee De Stichting Sint Nicolaas Intocht Eindhoven. Ik zal het bedrag maar niet meer noemen dat gebruikt is om deze pieten te promoten.

Recreatie:
Meer groen in de stad betekend dat het recreëren fijner wordt voor onze burgers. Daar staan wij natuurlijk achter. Let daarbij wel op dat het een veilige omgeving blijft waar geen duistere hoekjes komen. Zorg ook voor voldoende afvalbakken zodat het afval makkelijker in een bak kan gegooid worden als zomaar in het groen.
De Genneperparken en Museum Vonk zorg dat dit een aanwinst wordt voor onze stad.

Milieu:
Een goed milieu is natuurlijk van groot belang voor een gezonde stad. Echter het moet niet ten koste gaan van de inwoners van onze stad. De wijk van het gas af kost de burger geld. Bijzet afval komt nog veel te vaak voor wij zijn dus ook blij te lezen dat er een plan van aanpak is om dit terug te dringen. Hopelijk dat vele burgers blijven melden als er afval wordt bijgezet. Misschien ook mogelijk indien men een idee heeft wanneer het er neer wordt gezet dan een extra controle ronde uit te voeren. Zo zie ik op het Franz Leharplein op vrijdagavond rond 20 uur nog geen bijzet afval en als ik de volgende dag om 9 uur daar weer kom, een hele rij afvalzakken. Dit is bijna wekelijks.
Veilig en gezond wonen voor bewoners van ’t Ven ook na de bijeenkomst die kortgeleden plaatsvond is er nog geen duidelijkheid onder de wijkbewoners.

Dat we CO2 neutraler moeten worden zullen we niet ontkennen maar het moet wel realistisch blijven en zoals wij als LPF al vaker hebben aangegeven, probeer het eens van een andere kant te bekijken. Ik noem ze nog maar even; Kernreactor op Thorium en Waterstof, huizen verwarmen en autopark rijden op waterstof.

Dank u wel

Verkeer, Vervoer, Waterstaat 

Betoog Tjerk Langman

Vz.

We willen als stad doorgroeien naar 300.000 inwoners en Eindhoven bouwt daarom flink. Daarom moeten de bestaande radialen blijven. Er worden teveel rijstroken weggehaald of versmald wat ten kosten gaat van de doorstroming. Nu al staan er, mede door het ontbreken van De Ruit, dagelijks files op de ring in de stad. Hierdoor wordt de stad onleefbaarder en ongezonder maar is wel een regelrecht gevolg van het gevoerde anti-auto beleid van de gemeente. Het college zal tot inzicht moeten komen dat mensen geen afscheid gaan nemen van hun auto, ondanks hun herhaalde oproep om meer gebruik te maken van de fiets en het OV. Houd hier rekening mee anders komt de stad helemaal vast te staan!

Zet in op zero emission voertuigen maar geef de inwoners en ondernemers de tijd om zo’n voertuig te financieren. Het kostenplaatje van deze voertuigen is nog steeds erg hoog waardoor de aanschaf een fikse investering is die veel inwoners en ondernemers niet kunnen ophoesten. Zeker niet na de financiële problemen veroorzaakt door de coronacrisis. Het is daarom onrealistisch om hier een tijdspad aan te verbinden. We moeten concluderen dat we nooit kunnen verwachten dat in 2030 in de binnenstad alleen maar zero emission voertuigen rijden. Dat tijdspad moet verlengd worden naar 2050. Dat geeft de gemeente ook meer tijd om de gewenste hoeveelheid laadpalen in de binnenstad te realiseren en het gebruik van waterstof verder te onderzoeken.

Vz.

Eindhoven wil graag een fietsstad zijn en probeert de inwoners daarom zoveel mogelijk te stimuleren om te fietsen. Maar tot verbazing van de LPF blijft de fietsveiligheid een ondergeschoven kindje bij het college. De oproep van de Denktank: Artsen voor veilig fietsen, om het gebruik van de fietshelm te stimuleren wordt genegeerd. En dat terwijl er jaarlijks steeds meer dodelijke fietsongevallen gebeuren. Zeker onder de gebruikers van de E-bike. Een fietshelm kan veel leed voorkomen. Daarom wil de LPF nogmaals het college oproepen om hier meer aandacht aan te besteden.

Vz.

Het vernieuwen van de verkeerslichten is een positieve ontwikkeling. Hierdoor verbetert de doorstroming en wordt er voorkomen dat automobilisten onnodig voor een rood licht staan wat weer tot meer uitstoot lijd. We roepen het college wel op om haast te maken met de vervanging van de verkeerslichten in de binnenstad. Want zeker op de ring Emmasingel, Wal, Hertogstraat en Vestdijk rij je van rood verkeerslicht naar rood verkeerslicht. Dit geeft filevorming en extra luchtverontreiniging.

Vz.

Afsluitend willen wij als LPF nogmaals benadrukken dat het aanleggen van de HOV3 ons inziens tot grote verkeersproblemen gaat lijden op de Marathonloop. Een rijbaan vervangen door een busbaan zal de doorstroming fors belemmeren wat tot nog meer fileleed zal lijden. Afwachten en eventueel 5 jaar na de realisatie van de HOV3 alsnog een derde rijbaan aanleggen tussen de Montpellierlaan en de Boschdijk is pure geldverkwisting. Daarom zijn wij als LPF van mening dat de HOV3 geen aparte busbaan behoeft maar beter af is met slimme oplossingen. Hier is namelijk wel voor gekozen op het HOV3 trace bij het vliegveld en het industrieterrein. Waarom dan niet op het gehele traject?

Vz. Dank u wel

Bestuur en ondersteuning, Verordeningen gemeentelijke belastingen, heffingen en rechten 2022, Veiligheid

Betoog Rudy Reker
 
Voorzitter, dank u wel,

Bestuur en ondersteuning
De vijfde stad van ons land besturen is geen eenvoudige opgave. Temeer niet omdat wij als Metropoolregio Eindhoven in Zuidoost Brabant, binnen een netwerk van 21 regiogemeenten samenwerken, aan de ambities van de Brainportregio. En deze ambities zijn zeer breed. Zo zal een inwoner van Cranendonck heel anders denken over een AZC in hun gemeente dan een inwoner van Son en Breugel.

Voorzitter,
Wij als LPF maken ons grote zorgen over de onafzienbare asielinstroom. De asielaanpak in Europa is al langer een doodlopende weg, waar ook wij, als inwoners in Eindhoven de nadelige gevolgen van ondervinden. Denk aan huisvesting in een overspannen woningmarkt, waar ook onze eigen kinderen én Eindhovense inwoners, die door trieste omstandigheden geen dak meer boven het hoofd hebben, niet aan woonruimte kunnen komen.

Alleen in september van dit jaar zijn er 3742 asielzoekers ons land binnengekomen. Ruim 40.000 op jaarbasis. Waarvan zoals eerder al is gezegd een deel daarvan ondemocratisch aan onze stad worden toebedeeld. En allemaal in sociale huurwoningen waar al zo’n groot tekort aan is.

Hoelang pikken onze inwoners het nog? Hoelang pikt u dit als college nog? Is de Metropoolregio met 21 gemeenten niet krachtig genoeg om in Den Haag een vuist te maken? Of bent u bang dat tegensputteren uw politieke carrière in de weg zal staan?

Veiligheid
Het is ons als Lijst Pim Fortuyn bekend dat ook inwoners van onze stad behoefte hebben aan veiligheid. Dit in de ruimste zin van het woord. Dat is ook de reden dat wij als fractie heel zwaar tillen aan de “verdwenen” brandbrief die oud-burgemeester van Gijzel al in 2016 naar drie ministeries had gestuurd. Deze brief teruglezende ziet de LPF dat als een schreeuw om hulp, van de AIVD en de NCTV.

Of er een verband is tussen de “verdwenen” brandbrief en zaken die er toen speelden rondom de Al Fourqaan met de onlangs negen opgepakte terreurverdachten moet nog duidelijk worden. Maar het veiligheidsgevoel van veel inwoners in onze stad heeft hierdoor een gevoelige knauw gekregen.

Voorzitter,
Onoverkomelijk is dat de gemeentelijke belastingen meestijgen met de inflatie. Maar het college moet heel goed beseffen dat er in onze stad 26.000 personen onder of tegen de armoedegrens leven, waarvan 6.000 kinderen. U heeft dat gisteren nog in de krant kunnen lezen. Elke euro dat deze mensen meer aan gemeentelijke belastingen of woonlasten uitgeven, betekend nog minder eten op tafel. En bij het aantal van 26.000 is er nog geen rekening gehouden met de komende verhoging van de energielasten.

Voorzitter, tot slot,
Als ik nog even op de begroting 2022 terugkijk zie ik dat de baten de lasten in datzelfde jaar, zonder extra leningen kunnen dekken. Zo hoort dat ook. Maar denk eraan, ook op een rechte weg zal je constant bij moeten sturen.

Dank u wel

Economie, Onderwijs, Sport

Betoog Rudy Reker
 
Voorzitter, dank u wel,

Economie
Het spreekwoordelijke gezegde “alleen ga je sneller, samen kom je verder” is hier in de Brainportregio wederom zeer duidelijk gebleken. Samenwerken, dus de Triple Helix is een belangrijke manier om je doel te behalen en dat gebeurt hier ook. Maar toch profiteert niet iedereen van dit economisch succes. En daarvoor mogen wij ons best schamen.

Werknemers met flexcontracten, zzp’ers en zij die het minimumloon verdienen, een nul-uren contract of een uitkering hebben, delen niet in deze welvaart mee. Velen van deze mensen, die wél werken, leven onder- of rond de armoedegrens en zijn aangewezen op extra toeslagen van de gemeente. Daar kun je een aantal ambtenaren mee aan het werk houden, waarbij we inmiddels allemaal weten hoe dat functioneert. Denk maar even aan de toeslagen affaire. Maar veel ambtenaren aan het werk houden mag toch niet de bedoeling zijn.

Voorzitter,
Medelijden brengt deze mensen geen brood op de plank maar een verhoging van het minimumloon voor alle werknemers en eisen aan toeleveringsbedrijven is een daad die dit college nog kan stellen voordat de verkiezingen een feit zijn. Het Eindhovens college kan hiermee vooroplopen. En van de Lijst Pim Fortuyn mag u dit in de komende gemeenteraadsverkiezingen gebruiken. U kent ook de uitdrukking: ‘goed voorbeeld doet goed volgen’, terwijl nu de kloof tussen arm en rijk alleen maar groter wordt.

Onderwijs
Wat betreft het onderwijs en onderwijsvoorzieningen, dus de nieuwbouw van scholen zit ook dit college op het juiste spoor. De vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie blijft de LPF zorgen baten. Dit omdat de kans dan zeer groot is, dat zij later van een inkomen rond de armoedegrens moeten rondkomen. Daarbij mogen we het gevaar van het ´het snelle geld´ in deze doelgroep niet vergeten.

Sport
Het hoeft geen betoog dat sport en beweging goed is voor de gezondheid. Gelukkig is daar in onze stad voldoende gelegenheid voor. Voor jong en oud. Binnensport of buitensporten, het kan hier allemaal. Wat wel jammer is en jammer blijft, is dat er ondanks dat er meer inwoners naar onze stad komen er steeds minder zwemwater in onze stad overblijft. Daar mag het volgende college met deze begroting in de hand best wel extra aandacht aan besteden.

Dank u wel.

Volkshuisvesting, leefomgeving, stedelijke vernieuwing

Betoog Mari Nijs

Dank u wel voorzitter,

Eindhoven is als centrum van Brainport City dé plek waar het allemaal gebeurd. Hier wordt het geld verdiend, hier worden dingen mogelijk gemaakt en hier willen we een aantrekkelijke en duurzame woon- en leefomgeving creëren voor huidige en nieuwe bewoners. Ook willen we doorgroeien naar 300.000 inwoners om dit alles mogelijk te maken.

Maar voorzitter, om dit alles mogelijk te maken, zullen we behoorlijk wat woningen bij moeten bouwen. In de begroting staat te lezen dat we tot 2040 zo’n 40.000 woningen bij moeten bouwen om deze ambitie te halen. Dat zijn zo’n 2.000 woningen per jaar! En als we dan kijken hoever we nu staan en wat er allemaal als belemmeringen op ons pad komt, dan gaan we dat bij lange na nooit halen.

Op dit moment lopen er een aantal Projecten, (denk daarbij onder andere aan District E, De Nieuwe Bergen, en het Victoriakwartier,) waarbij men bezwaarprocedures tegemoet kan zien tot aan de Raad van State aan toe. Met vertraging als gevolg.

Hoe komt dat dan? Wat zijn dan deze bezwaren? Dit heeft alles te maken met communicatie en het meenemen van de huidige bewoners. Die voelen zich keer op keer niet gehoord. Ja, informatieavonden waar eenzijdig informatie wordt verstrekt. Maar deze bewoners voelen niet dat er iets met hun opmerkingen gedaan wordt.

En inderdaad voorzitter, bij vernieuwing en groei horen nu eenmaal ook aanpassingen. Maar de meeste opmerkingen gaan keer op keer over verkeersafhandelingen, parkeerproblemen, maar ook het niet tijdig meegenomen worden in overlegstructuren waarbij men zich wel gehoord voelt. Dus, willen wij als stad de groei-ambitie tot 2040 halen, dan zullen we per direct hier verandering in aan moeten brengen. Alleen dan kunnen we deze ambities halen.

Voorzitter,
In het stuk wordt op pagina 117 gesproken over erfgoed. Maar liefst 1 hele regel wordt er over gesproken. Ik herhaal: “Ook zetten we in op bescherming en hergebruik van het historisch erfgoed”.
Wij als LPF vinden het triest dat het daar dan bij blijft. Want verder wordt er niet over gesproken of richting aan gegeven. Ook in het verleden is dit vaker uitgesproken, en nog steeds gebeurd er niets mee. Een mooi voorbeeld is de casus ‘Steentjeskerk’.
Jarenlang touwtrekken met een ondernemer die er een marmerpaleis van wil maken, dan wel een hotel. Gelukkig zijn nu de sleutels weer terug bij de gemeente, maar ondertussen is er 8 a 9 jaar geen onderhoud gepleegd. Wat gaat het college op het gebied van erfgoed nu werkelijk doen?

Voorzitter,
We transformeren en verdichten binnen de Ring en streven naar voldoende betaalbare koop- en sociale huurwoningen in al onze wijken. Dat op zich kunnen wij begrijpen en in grote lijnen ook wel steunen. Maar zorg dan tenminste dat het ook betaalbaar is. Er zijn voorbeelden te over, waarbij er studio’s gebouwd worden van ruim 3 ton. Is dat betaalbaar bouwen? Elke ontwikkeling die we zien is hetzelfde. En waarom wordt er nagenoeg alles door 1 partij ontwikkeld en gebouwd?

Nee, als we echt betaalbare koop- en sociale huurwoningen extra willen, zal de koers drastisch omgegooid dienen te worden. Alleen dan hebben ook de minder bedeelden in onze stad profijt van hetgeen erbij gebouwd worst en komen ook de jongeren aan een betaalbare woonvoorziening. Want nu lijkt het erop dat er alleen voor dure juppen of expats bijgebouwd wordt. En dat is merkbaar in de gehele keten. De jeugd trekt weg uit de stad, omdat er gewoon niets betaalbaars te vinden is.

Valt er dan ook wat positiefs te melden? Jazeker wel. De vergroening en betere invulling van de openbare ruimte zien wij zeker een verbeterslag gemaakt hebben ten opzichte van alle decennia hiervoor. Gelukkig is daar nu veel meer aandacht voor. Dit zie je bijvoorbeeld in de plannen van het Emmasingelkwadrant, maar ook de vergroening van het voorheen troosteloze Clausplein mag als positief genoemd worden.

Wat daarentegen wel weer tegenin druist, is wederom een extra hoge woontoren op Strijp S op de laatste paar m2 die er nog beschikbaar waren, vlak voor de deur van het karakteristieke pand van Radio Royaal. Een ware kolos van meer dan 100 meter hoog kunnen we daar nog kwijt. Of alle bewoners van Strijp S daar uiteindelijk nou zo blij van worden, is nog maar de vraag. Maar inderdaad, er wordt bijgebouwd. Over hittestress op Strijp S maar niet te spreken…..

Voorzitter,
Ik kan nog uren doorgaan, maar had slechts 3 minuten. Het valt uiteraard ook niet mee om als 5e stad van Nederland ineens Brainport City te zijn, en dan ook nog eens al die mensen te moeten huisvesten. Ga dr maar aan staan! Maar laten we dan in ieder geval ervoor zorgen dat we oog blijven houden voor alle inwoners van onze stad. Ook de bestaande, de jongeren, maar ook de minder bedeelden. Want daar wordt op dit moment echt te weinig voor gebouwd.
Tot zover mijn bijdrage.

Dank u wel.