Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Eindhovense woningzoekenden moeten voorrang krijgen

Raadsvoorstel Vaststellen Begroting 2022

9 november 2021

Voorzitter, dank u wel,
Zoals al eerder door de LPF verteld is de vijfde stad van ons land besturen is geen eenvoudige opgave. Maar toch heeft u het voor elkaar gekregen om de Begroting voor 2022, ondanks de coronapandemie sluitend te maken. De baten en lasten zijn dus in evenwicht. Een begroting vertelt ook het beleid van het college voor de komende jaren en daar hebben wij als LPF-fractie wel het een en ander op aan te merken. Maar in 4 ½ minuut kunnen wij als LPF niet al onze opmerkingen over de begroting met het daarbij behorende beleid kwijt. De energietransitie en de infrastructuur bijvoorbeeld moeten wij nu laten liggen.

Voorzitter,
Doordat er de laatste jaren veel te weinig woningen zijn gebouwd is de woningnood tot ongekende hoogte gestegen. En dat niet alleen in onze stad. Plannen zijn er wel, maar in bouwplannen kun je niet wonen.

Dit met gevolg dat er veel te lange wachttijden zijn ontstaan. Door de woningnood stijgen ook de huur- en koopprijzen de pan uit. Met name starters maken geen enkele kans om een koop woning te bemachtigen. Ook voor Eindhovenaren met een smallere beurs voor een huurwoning, lijkt een prijs uit de staatslotterij dichterbij dan de sleutel van hun nieuwe woning. Het geduld van Eindhovense woningzoekenden, zowel jongeren als ouderen wordt zwaar op de proef gesteld, doordat statushouders met voorrang een sociale woning krijgen toebedeelt. Dat steekt hen enorm! En de LPF begrijpt dat.

Met de aanhoudende massale instroom van asielzoekers, zal het onbegrip en het gebrek aan betaalbare woonruimte alleen maar groter worden. De LPF zal dan ook een motie inbrengen.

“Eindhovense woningzoekenden met voorrang een woning aanbieden.”