Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Programma 2022 - 2026

Voorpagina licht

Het geactualiseerde partijprogramma is tijdens de Algemene Ledenvergadering op 17 december 2021 ongewijzigd goedgekeurd. De leden van de LPF-fractie zullen de actualiteiten in onze stad kritisch blijven volgen en indien nodig daarop inhaken.     

Kunt u zich vinden in ons programma, word dan nog snel lid van de meest realistische politieke partij.  

18 december 2021

INLEIDING

Terug naar de menselijke maat.

Volgens een recent onderzoek van de Gemeente Eindhoven voelt 15% van de Eindhovenaren zich vertegenwoordigt door de gemeenteraad, 12% vindt dat raadsleden weten wat de mening is van de inwoners en 13% vindt dat raadsleden luisteren naar de mening van de inwoners. Dat is niet waar Pim Fortuyn destijds naar toe wilde, maar dit onderzoek zegt natuurlijk wel iets over de concrete invulling van de democratie in Eindhoven.

Wij onderhandelen hier bij u, over u en zonder u.

Deze invulling van de democratie maakt het wel erg gemakkelijk voor het college en raadsleden van coalitiepartijen, zoals in het najaar van 2021 duidelijk is geworden. Maar dit is wel onjuist en pertinent ondemocratisch! Het echte belangrijke in dit geval is het grote politieke belang van de coalitiepartijen zelf. Dat gaat zelfs zover dat elk afwijkend geluid of initiatief van de oppositiepartijen in de kiem gesmoord wordt.


Een terugblik.

Wat wij nooit meer mogen meemaken is dat een ruime meerderheid van de raad wegkijkt bij nalatigheid van collegeleden, ook niet als het over de burgemeester gaat. Het is immers een primaire taak van de raad om op dualistische wijze het college te controleren. Als het college, dus de burgemeester en wethouders daar problemen mee hebben en voor hun falen een zondebok in de gemeenteraad aanwijzen, zitten zij op de verkeerde stoel.


Dieptepunt democratie.

Toen wij als LPF-fractie eind december 2019 namens een ondernemer in nood met een email een vraag stelde aan burgemeester John Jorritsma, kregen wij snel een antwoord terug dat luidde: 'Het is niet de taak van een raadslid om de burgemeester te controleren'. Een democratisch dieptepunt, maar toch kon de Eindhovense burgemeester als voorzitter van de gemeenteraad hiermee wegkomen. Een ander ondemocratisch en regentesk voorval deed zich voor tijdens de raadsvergadering van 16 en 17 juni 2020, waarbij 37 van de 45 raadsleden zich door burgemeester John Jorritsma lieten opjutten om een motie van respect en fatsoen tegen de fractie van de LPF in te dienen en aan te nemen.


Zwarte Piet.

Nog en voorbeeld van regentesk gedrag was de affaire Zwarte Piet. Aanleiding daartoe was een satirische poster op internet waarop de burgemeester samen met de voorman van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) staat afgebeeld. De reden voor de poster was dat de burgemeester geheel eigenzinnig en dictatoriaal het overleg met het Intochtcommité afbrak en zonder goedkeuring van de gemeenteraad Zwarte Piet in de ban deed.


Glijdende schaal.

Vanaf eind december 2019 volgen de irritaties van de burgemeester naar raadsleden elkaar snel op. Het is onbegonnen werk om alle ondemocratische feiten van dit college o.l.v. burgemeester John Jorritsma hier te benoemen, maar het zijn er wel veel te veel.


Raadsleden.

Als hoogste bestuursorgaan van de gemeente heeft de gemeenteraad drie belangrijke taken. Een controlerende taak, een kaderstellende taak en niet op de laatste plaats de taak als volksvertegenwoordiger, waardoor die volgens de wet zonder last en ruggespraak mag handelen en een mening mag laten horen. Want vóór en namens alle inwoners van Eindhoven zitten wij als fractie van de Lijst Pim Fortuyn in de Eindhovense gemeenteraad.


Veiligheid.

Wat is er aan de hand in Eindhoven?’

Met deze woorden begon misdaadverslaggever John van den Heuvel (die in Eindhoven opgroeide) het tvprogramma Crime Desk dat op 7 april 2021 is uitgezonden. Aanleiding was het aantal liquidaties of pogingen daartoe, die de laatste jaren in onze stad tot ongekende hoogten zijn gestegen. Elf schietincidenten met ‘slechts’ twee overleden slachtoffers. Inmiddels mogen wij daar enkele schietincidenten aan toevoegen. De meeste schietpartijen vonden overdag plaats in druk bevolkte woonwijken. Even frustrerend is dat er tot op dit moment (december 2021) nog geen aanhoudingen hiervoor zijn verricht.

Veiligheid moet verder omhoog.

Veiligheid is verankerd in het DNA van de Lijst Pim Fortuyn. Al meer dan twintig jaar weten wij uit ervaring wat het met mensen doet, die criminaliteit in welke vorm dan ook hebben ondervonden. Het zet vaak een zware stempel op je verdere leven. De inwoners van Eindhoven hebben recht op een landelijke overheid en ook een gemeentelijke overheid die de noodzakelijke bescherming biedt en alles in het werk stelt om de burgers een veilige woon- en leefomgeving te bieden.

Uw veiligheid.

Toch is de veiligheid in Eindhoven al jaren geen prioriteit meer. Politiebureaus zijn uit de wijken wegbezuinigd. Er is veel te weinig cameratoezicht en het aantal politieagenten is voor de vijfde stad van ons land veel te laag. De spanning in meerdere Eindhovense straten en wijken is daarom zichtbaar en voelbaar. De drugskoeriers kunnen openlijk hun handel aan de man brengen. De krantenbezorgers en foodkoeriers worden soms letterlijk door hen van de weg gedrukt.

Bescherming.

De inwoners en de bezoekers van onze stad hebben recht op een overheid die hen beschermt, op een gemeentelijke overheid die criminelen oppakt en opsluit. Een overheid die ervoor waakt dat mensen niet hoeven te vrezen dat er in hun woning wordt ingebroken. Die ervoor zorgt dat jonge kinderen in onze stad gewoon onbezorgd buiten kunnen spelen. Een college dat regelt dat koopavonden leuk en ontspannen zijn en garandeert dat bij incidenten politieagenten en/of boa’s beschikbaar zijn om in te grijpen en waar nodig hulp te bieden. Wat de LPF betreft mogen politieagenten en BOA’s nooit een hoofddoekje of een keppeltje dragen. Handhavers dienen neutraal te zijn en daar passen dit soort geloofsuitingen niet bij. Het is wederom een vorm van doorgeslagen diversiteits- en inclusiviteitsbeleid. 

Zowel ouderen, jongeren, vrouwen en LHBTI’ers zijn tegenwoordig vaak niet meer veilig. Zo kunnen en willen we niet doorgaan. De LPF wil daarom een zerotolerancebeleid waarbij criminelen worden opgepakt en langere tijd worden vastgezet zodat ze niet na een uurtje weer vrij op straat rondlopen.

Politieagenten begrijpen het vaak zelf ook niet meer. Hun handen jeuken om de criminaliteit doortastend aan te pakken. Maar ja, hun korpschefs zijn vaak politiek correcte bureaucraten die pleiten voor gedogen en voor geldverslindende niet-werkende multiculti- en preventieprojecten. De politie verliest hierdoor steeds meer gezag en zijn inmiddels zelf geregeld slachtoffer van agressie, terwijl zij bezig zijn om de orde te handhaven en burgers te beschermen. Onze agenten die dag en nacht in touw zijn en vaak de nodige risico’s lopen verdienen beter.

Camera’s.

Het taboe op camerabewaking willen wij als Lijst Pim Fortuyn al vele jaren doorbreken. Het gebruik van digitale foto’s van verdachten op lokale billboards, zoals door ons in 2012 al is voorgesteld, moet binnen de privacyregels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogelijk zijn. En liefst zo snel als juridisch mogelijk is i.p.v. wachten totdat het programma ‘Opsporing Verzocht’ na enkele maanden deze taak overneemt. Dat is in ieders belang, behalve dan van de dader(s). De LPF gelooft in de afschrikkende werking van het publiek maken van de identiteit van zeden- en geweldscriminelen. Daarom willen wij de identiteit van iedere gezochte zeden- of geweldsdelinquent via gemeentelijke digitale ‘schandpalen’ openbaar maken. Uiteraard binnen de spelregels van de AVG. Ook moet het cameratoezicht in de stad fors worden uitgebreid want we lopen hopeloos achter bij de andere grote steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag.

Veiligheid in wijken.

Meerdere Eindhovense wijken in Oud-Woensel zoals de Kruisstraat, maar ook Vaartbroek en de Bennekel hebben al veel te lang te maken met snel stijgende criminaliteit. Inbraken, prostitutie en criminele jeugdbendes die vaak diep in de samenleving zijn verweven slaan hun slag. Als we daar niet snel paal en perk aan stellen breidt het zich als een olievlek over onze stad uit. Wat de LPF betreft zijn alle rechtmatige middelen om deze zichtbare en onzichtbare criminaliteit aan te pakken geoorloofd.

Cybercrime.

Ook geavanceerde cybercrime, vaak internationaal, vormt een steeds grotere bedreiging voor onze samenleving. Buitenlandse mogendheden en internationaal georganiseerde internetcriminelen beschikken over hoogwaardige technieken om grote digitale schade aan te kunnen richten. Veel inwoners van onze stad worden onder voorwendselen geld afhandig gemaakt of gechanteerd. Ook bedrijven worden gehackt en soms dagen- en wekenlang lam gelegd. Tegen die dreiging zullen we ons als veiligheidsregio beter moeten wapenen, zoals door betere voorlichting aan burgers en bedrijven. Hiervoor zal extra geld moeten worden vrijgemaakt.

Door meer E-bikes als lokfietsen met cameratoezicht en GPS in te zetten, zal dit de pakkans vergroten en het aantal diefstallen doen afnemen. Bovendien zal door de GPS de kans dat deze fietsen teruggaan naar de rechtmatige eigenaar worden vergroot. Ook moet het dragen van bodycam’s op uniformen van politie en boa’s meer regel dan uitzondering zijn. Veiligheid heeft een prijs, maar gaat wel voor alles.

E-bikes steeds vaker gestolen: ‘Tien minuten? In dertig seconden hebben ze de fiets al mee’

Ook willen we andere hinderlijke gedragingen aanpakken. Denk aan het verbod op straatintimidatie dat al in meerdere steden van ons land is ingevoerd. Daardoor kun je rekenen op een flinke boete wanneer je op straat schunnige woorden tegen vrouwen roept. Wat ons betreft wordt ook het lastigvallen van mensen uit de LHBTI-groep op dezelfde wijze aangepakt.

Misdaad mag nooit lonen.

De ogen en oren van boa’s als ordehandhavers zijn onmisbaar gebleken waardoor zij meer bevoegdheden moeten krijgen. De grootschalige patsercontroles in de Kruistraat en Woenselse Markt zijn een groot succes gebleken. Maar het is nog lang niet genoeg. Wie met jeugdpuistjes in een bak van anderhalve ton rondrijdt, moet met een goed verhaal komen om geloofwaardig aan te kunnen tonen hoe hij aan de dure auto is gekomen.

Ook willen wij ons al LPF vol inzetten op wat kleine criminaliteit heet. Want het zijn juíst die gestolen fiets en het ingetikte ruitje die ons veiligheidsgevoel aantasten. Het terugdringen ervan vergt een aan de wijk verbonden politiepost, herkenbare en zichtbare wijkagenten en goed opgeleide boa’s die de wijk en de omgeving kennen.

Onzichtbare criminaliteit.

Toch vormt de zichtbare criminaliteit maar het topje van de ijsberg. Achter de schermen worden de fundamenten van onze rechtstaat op ongekend grote schaal aangetast. De onder- en bovenwereld zijn vaak nauw met elkaar verbonden. Ook in Eindhoven gaat met drugshandel, fraude en witwassen miljarden euro’s rond. Een fenomeen dat bij vooral werkeloze allochtone jongeren aantrekkingskracht heeft. Wie vakkenvuller wordt in plaats van drugsdealer, wordt al snel in bepaalde milieus als sukkeltje gezien. Het bestrijden van deze ondermijnende criminaliteit moet een absolute topprioriteit zijn, waarbij instrumenten als big data en infiltratie mogelijkheden kunnen bieden. Niet zelden houden criminele gezinnen een hele buurt in hun greep. Zij vormen de spil in ondermijnende activiteiten zoals het ronselen van loopjongens tot het witwassen van de opbrengsten. De Gemeente moet in samenwerking met het OM en politie al het mogelijke doen om deze gezinnen op de huid te zitten. Van hinderlijk volgen tot nauwgezet onderzoek naar uitgavenpatronen en buitenlands bezit. Kortom, deze gezinnen moeten zich ervan bewust worden dat ze nauwlettend in de gaten worden gehouden.

Veiligheidsoffensief.

De LPF pleit al jaren voor een veiligheidsoffensief waarbij crimineel gedrag direct keihard aangepakt wordt. Er moeten weer meer politiebureaus geopend worden en er moeten ook meer (wijk)agenten bijkomen, die geen onnodig bureauwerk doen maar de straat op gaan. De LPF accepteert de straatterreur niet langer en wil de politie alle middelen geven die zij nodig heeft om de straten in Eindhoven weer terug te veroveren, zowel ’s avonds als ’s nachts, dus 

Samenvatting prioriteiten.

- Het veiligheidsoffensief in de praktijk brengen.
- Verdachte personen en bedrijven: continu monitoren en op de huid zitten.
- Mogelijkheid tot preventief fouilleren in de hele stad.
- Uitbreiden van cameratoezicht.
- Politie en boa’s uitbreiden en niet beknotten maar vrijheid en vertrouwen geven.
- Keiharde aanpak ondermijnende criminaliteit.
- Doorzetten permanente patsercontroles.

Wonen en leefbaarheid.

Bomen groeien niet tot in de hemel

Eigen haard is goud waard.

Vanaf het huidige aantal inwoners wil het college doorgroeien naar 300.000 inwoners. Dat zou geen probleem zijn als Eindhoven gemeentegrenzen had van elastiek. Maar dat is een utopie. Al jaren hebben wij als gemeente Eindhoven een groot gebrek aan bouwgrond en woonruimte voor onze eigen inwoners. Onze kinderen zijn genoodzaakt om bij hun ouders te blijven inwonen, al dan niet met hun partner en evt. kinderen, totdat zij zelf betaalbare woonruimte hebben gevonden. Mocht hen dat al lukken dan is dat vaak buiten onze gemeente. Maar ook daar stokt de doorstroming wegens gebrek aan bouwgrond. 

Het woningtekort in Nederland is inmiddels opgelopen naar 330.000. Nederland moet tot 2030 zo'n 900.000 woningen bouwen om het woningtekort op te lossen. De nog wel beschikbare woningen zijn voor een doorsnee Nederlands gezin vaak onbetaalbaar. Koop- en huurprijzen zijn door speculatie van ontwikkelaars naar recordhoogte gestegen. De woningnood is een wooncrisis geworden, vergelijkbaar met de jaren 1940/1945. We mogen niet vergeten dat deze crisis mede is veroorzaakt door het opengrenzenbeleid van de kabinetten Rutte en de onrechtvaardige verhuurdersheffing, waardoor woningcorporatie minder kunnen bouwen.

Eindhovense woningzoekenden met voorrang een woning aanbieden.

Wie geen last heeft van de wooncrisis zijn asielzoekers. Allemaal willen en krijgen ze een dik gesubsidieerde en ingerichte sociale huurwoning. Dit terwijl Nederlanders steeds langer op een wachtlijst moeten staan en alles zelf moeten betalen. In de afgelopen decennia zijn meer dan 120.000 sociale huurwoningen in ons land toegewezen aan asielzoekers. Dit nog even los van de vele duizenden Afghanen die intussen al naar ons land zijn komen en nog gaan komen. In de toegewezen woningen hadden ook 120.000 Nederlandse gezinnen kunnen wonen! Nederlanders worden in hun eigen land keihard gediscrimineerd ten gunste van vluchtelingen en gelukzoekers, waarvan het merendeel hier niet
thuishoort. Dit moet stoppen. Opvang van asielzoekers moet op humane wijze gebeuren in de regio vanwaar ze vandaan komen, met dezelfde cultuur en waar dezelfde taal wordt gesproken. Dit mag dan worden betaald met Europees geld. De LPF hanteert het standpunt dat beschikbare woningen primair beschikbaar komen voor onze eigen Nederlanders.

Grondrecht.

Een fatsoenlijk betaalbare woning is ook in onze stad al lang niet mee vanzelfsprekend. De doorstroming van zowel huur- als koopwoningen stropt omdat er te weinig betaalbare bejaardenwoningen- of appartementen zijn. Een eengezinswoning met vier of vijf slaapkamers blijft dan langer bewoond door een of twee personen met gevolg dat de boel op slot zit. Dus zoekt Eindhoven het hogerop door het bouwen van kostbare woontorens, met een beetje geluk 15 tot 20% aan appartementen met een sociale huur en verder met een huur daarboven en ver daarboven. In de plint komen winkels en kantoren en/of maatschappelijke ruimten. Wij kunnen ons voorstellen dat niet iedereen op de vijf en dertigste etage wil wonen, zeker niet met kinderen. Ook staan er nu al te veel fysieke winkels en kantoorruimten leeg, waardoor we in de plint voor leegstand zouden gaan bouwen.

Bouwen, bouwen, bouwen.

Voor onze burgers moeten er snel meer woningen worden bijgebouwd, meer sociale huurwoningen, meer midden-huur woningen en meer koopwoningen voor starters, gezinnen en ouderen. Het college moet meer en sneller nieuwe bouwgronden en projecten beschikbaar stellen en bouwvergunningen verstrekken. Niet alleen in de stad maar in goed overleg ook met metropoolgemeenten, de provincie en daarbuiten. Om deze woningen in de sociale sector te behouden, moeten de bouwgronden eerst aan de coöperaties worden aangeboden. Eventueel tegen erfpacht zodat de coöperaties meer geld beschikbaar hebben om sociale huurwoningen te bouwen en een sociale huur langjarig te kunnen garanderen. Het is duidelijk dat projectontwikkelaars de mogelijkheid wel hebben om een hogere grondprijs te betalen. Maar dat gaat dan ten koste van de sociale huurprijzen van appartementen. Zo verdwijnen dan de sociale huurwoningen van projectontwikkelaars als sneeuw voor de zon.

Verdichten.

Beschikbare bouwgrond binnen onze stadsgrenzen is schaars. Eindhoven wil het centrum verdichten met ca. 7.000 woningen. Ook op meerdere plaatsen binnen de ring wil men bouwen om voldoende woonruimte te hebben om alle 300.000 inwoners te kunnen huisvesten. Niet voor niets worden bij alle herontwikkelingen het bouwen van woontorens als eis aan de investeerders meegegeven. De reden dat Eindhoven woontorens wil bouwen is tweeledig. Enerzijds wil men daarmee het imago van onze stad verbeteren en anderzijds komt er dan veel meer geld binnen aan OZB, om de noodzakelijke onderhoudskosten in onze stad te kunnen blijven betalen.

Maar een visie houdt veel meer in dan alleen het doel van 300.000 inwoners. Denk alleen maar aan de verhoudingen tussen sociale huurwoningen, koopwoningen, studio’s, bejaardenwoningen en studentenkamers in de gewenste prijsklassen. De huidige bouwvisie van het college gaat ten koste van vele parkeerplaatsen, dat voor de LPF ontoelaatbaar is. Niet iedereen neemt of is in staat de trein, bus, taxi, deelauto, e-bike of een deelscooter te nemen. De LPF wil en eist dat de infrastructuur en de mobiliteit in onze stad niet beknot gaat worden.

Betaalbaar.

Wonen moet weer betaalbaar worden. Huurders hebben huurverhoging na huurverhoging voor hun kiezen gekregen. Voordat de coronacrisis uitbrak zaten al te veel huurders financieel klem. Ondanks dat is vorig jaar midden in de crisis de hoogste huurverhoging in zes jaar tijd doorgevoerd! Dat is onbegrijpelijk, schandalig en onverantwoord. Ondertussen zijn de energielasten tot absurde hoogte gestegen zodat veel inwoners, ondanks de bijdrage van de regering dit niet meer kunnen opbrengen. Men spreekt dan van energiearmoede, maar de oorzaak zit veel dieper. Meerdere energiebedrijven zijn in 2021 al failliet gegaan.

Niet reëel.

Het huidige Eindhovens college maakt grove inschattingsfouten door te stellen dat veel toekomstige binnenstadbewoners geen eigen vervoer meer nodig hebben. Deze stellingname is verre van realistisch waardoor te weinig parkeergelegenheid in uw woon- of werkomgeving veel problemen met zich mee zal brengen. Wij zien al langer op meerdere plaatsen in onze stad wat daarvan de gevolgen zijn. Ook de bereikbaarheid van bedrijven zoals het MKB en de horeca vragen om voldoende parkeergelegenheid en zijn punten van aandacht.

Eindhoven, studentenstad.

Het gaat goed met de instroom van studenten uit binnen- en buitenland dat in Eindhoven wil gaan studeren. De meeste van die studenten hebben behoefte aan woonruimte om zich hier te kunnen vestigen. Daar ligt een grote opgave voor de woningbouwcoöperaties i.s.m. de Gemeente omdat kamerverhuurpanden in wijken veelal leiden tot meerdere soorten van overlast waardoor de leefbaarheid achteruitgaat. Het is duidelijk dat buurtbewoners hier niet op zitten wachten. Ook mag er op het gebied van woonruimte meer initiatief verwacht worden van ASML, de TU/e en Fontys. Als zij ambities hebben om meer expats en studenten naar onze regio te halen betekent dat ook dat ze meer verantwoordelijkheid moeten nemen op het gebied van huisvesting. De genoemde instanties mogen een voorbeeld nemen aan hetgeen Philips in haar beginjaren in Eindhoven heeft gedaan met de bouw van het Philips Dorp.

Overlast.

Vanaf 2006 staat overlast van kamerverhuurpanden en appartementen prominent op de agenda van onze fractie. Eerst in 2019 zijn door onwil en bureaucratie eindelijk de nieuwe beleidsregels zoals de 30-meter regel voor Kamerverhuur en Woningsplitsing vastgesteld. Deze zouden in werking treden in de zomer van 2021. Echter door een tekort aan woonruimte voor studenten en om ze niet tijdens de examenmaanden op straat te zetten, heeft onze fractie eenmalig ingestemd met een verlenging tot 1 januari 2022. Hoe de wethouder dit probleem binnen zes maanden gaat oplossen heeft hij er niet bij gezegd.

Het doel is ook om de huisjesmelkers een spaak in het wiel te steken omdat zij te veel panden hebben opgekocht en deze voor een absurd hoge prijs verhuren. Dat werkt prijsopdrijvend. Kom bij hen (uitzonderingen daargelaten) niet aan om overlast van de kamerbewoners aan de kaak te stellen want dan geven zij niet thuis.

De crisis en de bureaucratische regeltjes.

De vermeende stikstofcrisis en de veel te strenge PFAS-regeltjes hebben de wooncrisis dramatisch verergerd. Een groot deel van de woningbouw kwam stil te liggen met desastreuze gevolgen omdat veel medewerkers elders werk hadden gevonden. De doorgeslagen regeltjes over geluid, lucht, milieu, verduurzaming en klimaat moeten van tafel. Want hoe meer regeltjes hoe langer de realisatie van de woningbouw duurt en hoe duurder het wordt.

Infrastructuur, bereikbaarheid en milieu

Een toekomstbestendig stad

Eindhoven is geen eiland.

Daar bedoelen wij mee te zeggen dat inwoners van de Brainportregio in beginsel een vrije keuze hebben waar zij graag willen wonen, werken, uitgaan en waar ze hun inkopen willen doen. Een en ander is natuurlijk afhankelijk van waar zij woonruimte kunnen bemachtigen. Dat is momenteel al een kunst op zich. Ook de werkgelegenheid en de afstand naar het werk spelen een rol bij de afweging. De infrastructuur in de gehele Brainportregio moet dan ook zodanig zijn ingericht dat men niet onnodig dagelijks in de file staat.

Bereikbaarheid staat onder druk.

Het huidige college verkeert in de veronderstelling dat een groot aantal toekomstige inwoners van onze stad geen eigen auto meer wil of zal hebben. Zeker voor nieuwe inwoners van onze binnenstad speelt dat momenteel een belangrijke rol. Dus wordt het onaantrekkelijk (om het woord onmogelijk niet te gebruiken) met de auto de binnenstad te bezoeken als de huidige plannen doorgaan. Parkeerplaatsen in de openbare ruimten worden door nieuwbouwplannen opgeofferd omdat in de huidige ‘hoogbouwvisie’ bewust te weinig ondergrondse parkeergarages worden gerealiseerd.

Maximale inzet voor betere doorstroming.

Stagnering van doorstromend verkeer brengt economische schade voor het bedrijfsleven met zich mee. Met name voor het MKB in de binnenstad. Toch zijn er al vergaande plannen om toegangswegen naar de binnenstad te versmallen en zelfs geheel af te sluiten. De Lijst Pim Fortuyn kijkt met ondernemersogen omdat met het afsluiten van wegen het verkeer haar eigen weg zoekt, met als consequentie dat de uitstoot van CO2 zich verplaatst naar andere wijken. Bovendien is dat nadelig voor de bereikbaarheid van winkels en horeca, die hierdoor klandizie zullen mislopen. Kortom dit college zit met het GroenLinks beleid op de verkeerde weg. De binnenstad van Eindhoven moet goed bereikbaar zijn en goed bereikbaar blijven.

Voor de muziek uit lopen.

De huidige coalitie van VVD, GroenLinks, PvdA en CDA voeren braaf het partijprogramma van GroenLinks mee uit. Dat is funest voor de ontwikkeling van onze stad. Van bestuurders mag worden verwacht dat ze verder kijken dan hun collegeperiode van vier jaar. Zo wil de LPF absoluut niet dat in 2030 alle voertuigen die op fossiele brandstof rijden verboden wordt binnen de rondweg (RING) te rijden. Dat is absolute kolder omdat autobezitters de tijd moeten krijgen om een auto te kunnen aanschaffen die niet op fossiele brandstof rijdt. En deze zijn momenteel en voorlopig voor de gewone man/vrouw vrijwel onbetaalbaar.

Uitsluiten.

Door egoïsme van het GroenLinks programma, dat weinig tot niets met de dagelijkse realiteit heeft te maken, sluit de gemeente Eindhoven grote groepen Eindhovense inwoners uit. Men zet alleen maar in op wind- en zonneparken en zijn oorverdovend stil als het gaat om nieuwe technieken zoals standaard voorzieningen voor groene waterstof in woningen en in de mobiliteit. Het wordt een chaos als men de lijn van deze GroenLinks coalitie gaat vasthouden en nieuwe milieutechnische ontwikkelingen terzijde schuift.

Verleiden i.p.v. dwingen.

Het kan zinvol zijn om mensen te verleiden tot een ander gedrag. Dat vereist wel dat je als Gemeente je eigen zaakjes goed op orde moet hebben en zover is het nog lang niet. Denk hierbij aan goed en betaalbaar openbaar vervoer en voldoende goed bereikbare parkeerplaatsen aan de rand van de stad. Maar behalve die parkeerplaatsen mag ook het parkeren in de stad niet worden vergeten. Ook hier valt nog het nodige aan te verbeteren.

Metropoolstad Eindhoven moet bereikbaar blijven.

De Gemeente Eindhoven heeft acht jaar geleden een kapitale blunder begaan door de Grote Ruit om Eindhoven waar meer dan 10 jaar aan is gewerkt met één pennenstreek om zeep te helpen. Een blunder omdat het geld daarvoor beschikbaar was en dit project alleen maar op de uitvoering wachtte. Elke dag is dat in deze regio in negatieve zin merkbaar. Een ongeval op de snelwegen A2/A58/A67 rond Eindhoven zet heel de regio op slot. Inclusief de J.F. Kennedylaan en de Ring. Dat moeten wij niet willen. Een goede bereikbaarheid stopt niet bij de provincie- of gemeentegrens. Een goede regionale samenwerking is dan ook meer dan ooit noodzakelijk.

Mobiliteit.

De auto blijft het belangrijkste vervoermiddel voor veel mensen. De LPF wil dat er blijvend wordt geïnvesteerd in goede en veilige wegen. Brabant maar ook de Metropoolregio Eindhoven heeft een reputatie hoog te houden op het gebied van goede infrastructuur, nu en zeker ook in de toekomst. Bovendien is mobiliteit een belangrijke voorwaarde voor onze vrijheid. Zowel het openbaar vervoer als de eigen auto of motor zijn belangrijk voor iedereen. Daarom wil de LPF de totale mobiliteit behouden en ook betaalbaar laten blijven.

Metropoolregio zonder files.

Een goede wegenstructuur waardoor het verkeer via de kortste en snelste route op de plaats van bestemming kan komen is noodzakelijk. Het afsluiten en versmallen van wegen wat in onze stad al te lang aan de gang is, is dan ook onverstandig. De Metropoolstad Eindhoven zal regionaal in de komende decennia doorgroeien van driehonderdduizend inwoners naar een verzorgingscentrum voor zevenhonderdduizend inwoners. Dit zijn vergelijkbare aantallen met die van de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Wij kunnen daar in de dagelijkse praktijk zien wat de infrastructuur voor de doorstroming van het verkeer betekent.

Nu al is deze regio naast die van Amsterdam en Rotterdam van grote economische betekenis voor ons land. Op de prestaties van onze High Tech bedrijven en de triple helix formule mogen we trots zijn. Brainport Eindhoven mag dankzij onze inventiviteit ook trots zijn dat het op de tweede plaats staat als best scorende economische regio van ons land. Dat versterkt onze onderhandelingspositie in Den Haag en Brussel, waar we dan ook gebruik van moeten maken.

Bezint eer ge begint.

Dit spreekwoord zal voor iedereen duidelijk zijn. Zeker als het over infrastructuur gaat. Maar toch zien wij als LPF nog veel niet toekomstbestendige plannen opdoemen. Er moet een doel worden gesteld waar wij als Metropoolstad Eindhoven over meerdere decennia willen staan. Verder kijken dan je neus lang is betekent ook kijken hoe andere grote steden in de wereld hun infrastructurele problemen aanpakken. Dat verder kijken kan zeker voor Eindhoven geen kwaad. Waarom zouden wij het wiel van doorstroming opnieuw willen uitvinden als vele steden in de wereld dat al hebben gedaan? Het negatieve resultaat van een in zichzelf gekeerde stad is dat je nu vele miljoenen euro’s
uitgeeft aan projecten zonder samenhang in een groter geheel, die in de loop van de tijd weer met extra kosten moeten worden bijgesteld.

Gemiste kansen.

Dat gebeurde al bij de door de LPF gewenste aanleg van een verdiepte Vestdijk en Stationsweg. Het wordt nu duidelijk zichtbaar omdat men woontorens bij het station wil bouwen, waarbij men bovengrondse ruimte tekortkomt. Dat probleem zien we ook terugkomen bij de bouwplannen van de spoorzone langs de Stationsweg. Terwijl de plannen verder worden uitgewerkt weet men nog niet aan welke zijde het extra spoor naar Aken komt te liggen. Waar blijft de door de LPF zo gewenste langetermijnvisie?

Milieu.

Natuurlijk is ieder weldenkend mens voor een schoon milieu omdat dit veel ziekten en ongemakken bij de inwoners van onze stad voorkomt. Er gaat dan ook bijna geen dag voorbij waar niet over het milieu of de klimaatverandering wordt gesproken en geschreven. Het milieu kunnen we als mensen zelf voor een aanzienlijk deel beïnvloeden door ons gedrag aan te passen. Maar je moet hier ook niet hypocriet in zijn door als Gemeente Eindhoven twee biomassacentrales in de lucht te houden en het stoken van een openhaard te willen verbieden. Maar er is veel meer wat we kunnen doen. Sorteer voor op de energietransitie door alle openbare en gemeentelijke gebouwen in onze
stad goed te isoleren en van zonnepanelen te voorzien. Daar pluk je zowel in de zomer als winter je vruchten van door minder energie te gebruiken. Sorteer voor op Waterstofgas en laat de infrastructuur van het huidige gasnet intact. Wij als LPF beseffen heel goed dat infrastructuur, bereikbaarheid en milieuzaken zijn die nauw met elkaar verbonden zijn.

Sociaal Domein

Bureaucratie en mismanagement

Goede zorg is goud waard.

Zorg is mensenwerk, elke patiënt is uniek en heeft in ons land recht op de beste zorg die wij hen kunnen geven. De zorg is onderdeel van onze verzorgingsstaat die door onze ouders en grootouders met bikkelhard werken is opgebouwd. De laatste jaren is de werkdruk in de zorg erg hoog. Het verplegend personeel doet wat het kan, zoals wij dat nu ook tijdens de coronapandemie kunnen constateren. Ook in de zorg zijn de administratieve werkzaamheden te belastend. Dus waar mogelijk moeten wij deze bureaucratische werkzaamheden voor hen verlichten. Dan blijft er meer tijd over voor de echte zorg voor de patiënt. Echter, de grote boosdoener zijn de jarenlange bezuinigingen op personeel en bedden in de zorg waardoor capaciteitsproblemen op veel verpleegafdelingen zijn ontstaan. Daarnaast is veel zorggeld tarieven voor inhuur derden en de privatisering van de zorg waardoor de verzekeraars als extra laag mee snoepen uit de honingpot. Daarnaast gaat er nog steeds veel geld naar de subsidie slurpende welzijnssector die niet allemaal doet wat wij daarvan mogen verwachten. Deze sector vindt het vooral belangrijk om zichzelf in stand te houden.

De menselijke maat.

De gebrekkige onderlinge communicatie en de bureaucratie bij alle welzijnsorganisaties in onze stad is een splijtzwam om op alle niveaus adequate zorg te kunnen verlenen. Kinderen en ouderen van alle leeftijden zijn hiervan het slachtoffer. Onvoorstelbaar? Ja inderdaad, onvoorstelbaar! Dat zou de Gemeente Eindhoven zich aan moeten trekken, maar dat doet ze niet. Naar de slachtoffers, veelal moeder en kind(eren) wordt al helemaal niet geluisterd, waarna zij een speelbal worden van de grillen en grollen van meerdere hulpverleners in verschillende disciplines die in hun eigen bubbel leven. Binnen de Gemeente Eindhoven is er dan tot nu toe ook niemand die zich geroepen voelt om met een helicopterview over de vele hulpinstanties heen te kijken naar mogelijkheden om waar nodig bij te sturen. Dit zijn waargebeurde en trieste constateringen van de Lijst Pim Fortuyn fractie, waarbij zelfs de burgemeester bewust de andere kant op keek en kijkt en ondanks meerdere uitdrukkelijke verzoeken van onze fractie daartoe niet uit zijn stoel kwam.

Wijeindhoven.

Alle goede bedoelingen ten spijt van de honderden medewerkers van WIJeindhoven gaat er door organisatorisch mismanagement en bureaucratie nog steeds veel te veel mis. Zoals is geconstateerd mist de organisatie het wij-gevoel. Het wij-gevoel dat hulpverleners moeten bezitten om tot goede resultaten te komen. Zonder dat bereik je niet het resultaat waar de patiënt of cliënt op mag rekenen.

Het kind van de rekening.

Niet alleen kinderen maar ook ouderen zijn het kind van de rekening als de organisatie van onze hulpinstanties faalt. Veel personen die schrijnende situaties hebben meegemaakt en al langer in deze stad wonen herkennen zich niet meer in onze stad, die altijd dankzij Philips een perfectie zorgverlening heeft gekend. Het is voor hen triest dat te moeten constateren temeer omdat Eindhoven een economisch klimaat kent waar zij in hun werkzame leven medeverantwoordelijk voor zijn geweest.

Kwetsbaar.

Niemand wil ziek worden of gezondheidsklachten krijgen, maar vroeg of laat krijgt iedereen daar toch mee te maken. Juist de ouderen verdienen van iedereen respect voor hun jarenlange bijdrage aan onze maatschappij. Wij moeten dan ook begrip hebben voor hun kwetsbare situatie. In meerdere wijken durven zij vaak in de avond de deur niet meer uit, omdat zij zich als het donker is niet meer veilig voelen. Dat verdienen zij niet. Evenzo verdienen zij het niet om de rekening van de coronacrisis gepresenteerd te krijgen door een karige AOW en een pensioen dat al jaren niet is geïndexeerd of slechter nog is verlaagd. De Lijst Pim Fortuyn wil ouderen in Eindhoven blijvende aandacht en ook steun geven en hen waarderen in plaats van schofferen. Zij zijn misschien wel gepensioneerd maar daardoor zijn ze nog niet maatschappelijk uitgerangeerd. Dat blijkt overduidelijk uit de vele vrijwilligerstaken die zeer veel ouderen nog dagelijks uitvoeren. Taken die miljarden euro’s zouden kosten als die door betalende krachten zouden worden uitgevoerd. Zij zijn dus ook nu nog van economisch belang.

Kinderen in armoede.

Als je hier niet regelmatig mee hebt te maken, sta je daar niet bij stil. Maar wij als LPF krijgen tranen in onze ogen als wij dit lezen ‘kinderen in armoede’. Het betreft 6.000 kinderen, alleen al in onze stad. Zij hebben totaal geen schuld aan de belabberde situatie waar zij en hun ouder(s) dagelijks in verkeren. Veelal heeft de ouder(s) ten onrechte een schuld- of schaamtegevoel voor de ontstane leefsituatie. Hulpverleners zijn (nog) niet in beeld en als ze in beeld komen is het niet zelden dat deze falen omdat de bureaucratische handelingen te veel tijd in beslag hebben genomen. Daarom moet er specifiek voor deze kinderen extra aandacht, zorg en voldoende financiële middelen komen. Wij als samenleving mogen niet accepteren dat deze kinderen bv. in de ochtend zonder ontbijt naar school gaan. Daardoor ook aan de kant staan omdat ze ook niet mee kunnen op ‘educatieve’ schoolreisjes. Hierdoor zullen zij in hun latere leven mogelijk last van blijven houden.

Schuldhulpverlening en beleid.

Als om wat voor reden ook de rekeningen niet meer betaald kunnen worden vervallen mensen in schulden. Schulden die niet vanzelf minder worden maar door aanmaningen, incassobureaus en deurwaarders oplopen. Rekeningen en enveloppen worden niet meer opengemaakt en verdwijnen in de prullenbak. De onnodige schaamtecultuur houdt hen vaak tegen om tijdig hulp in te winnen. Trouwens, veel van hen weten ook niet waar zij zich moeten melden voor hulp. Als er kinderen in het spel zijn is het dubbel triest. De Gemeente zal duidelijker moeten communiceren waar deze mensen terecht kunnen. 

Uit de laatste gegevens blijkt dat er in Eindhoven 26.000 mensen zijn die onder de armoedegrens leven. Dat is ca. 10 % van het totale aantal inwoners! Als zij na 2 of 3 jaar (zo blijkt uit de praktijk) in beeld komen duurt het maximaal nog vier weken voordat het eerste gesprek met hulpverleners kan plaatsvinden. Daarna komen er nog acht weken bij voordat er een hulpplan gepresenteerd kan worden!

De Lijst Pim Fortuynfractie vindt deze termijn van drie maanden onaanvaardbaar. Als deze mensen na 2 of 3 jaar in beeld komen moet het eerste gesprek bij voorkeur nog dezelfde dag plaatsvinden, waarna direct het grootste probleem aangepakt moet worden. Binnen één à twee weken moet er een plan op tafel liggen hoe men met behulp van een financieel deskundige uit de schuldsituatie kan komen.

Voedselbank.

De Eindhovense Voedselbank is niet meer weg te denken en beleeft nog steeds tropenjaren. Ook de schuldhulpverlening en kledingbank hebben over klandizie niet te klagen. Professionaliteit, snelle besluiten van hulpverleners zonder onnodige bureaucratie kunnen veel leed voorkomen. Met snelle besluiten bedoelen wij dan niet meerdere weken en maanden op de wachtlijst. Dan ben je bij voorbaat te laat.

Bovendien is dat ook voor alle partijen uiteindelijk veel goedkoper. Een nieuwe start, een eventuele opvang of een andere woning die voorlopig niet beschikbaar komt kost meer dan alleen passende hulp op het juiste moment. De Gemeente Eindhoven moet het afsluiten van nutsvoorzieningen en huisuitzettingen met alle legale middelen voorkomen. Wie er na een hulpverleningsproject nog een potje van maakt en daardoor bewust weer in de problemen komt, mag wat ons betreft achteraan in de rij voor hulpverlening aansluiten.

Vaste lasten.

Om huisuitzettingen door achterstand in betalingen van vaste lasten te voorkomen, willen wij als LPF de mogelijkheid scheppen om betalingen van vaste lasten zoals huur, zorgverzekering, gas, water en licht direct van de uitkering in te houden en namens hen naar deze instanties over te maken.

Drugs.

In het geval van handel in of overlast van (hard)drugs liggen eerdergenoemde zaken anders. Het legaliseren van softdrugs kan (!) leiden tot vermindering van de straathandel. Maar de LPF denkt dat dit een illusie is. Ook softdrugs zijn op termijn verslavend en zijn gevaarlijke roes- en genotsmiddelen. Bezint eer ge begint is hier een welgemeend advies. Met elk pilletje wat u koopt of jointje wat u rookt steunt u de nietsontziende drugsmaffia. Met andere woorden, aan elk pilletje kleeft bloed.

Ons onderwijs

Complimenten aan leerlingen en docenten

Het schooljaar in de coronaperiode.

Hoewel dit hoofdstuk van ons programma gaat over de komende jaren in het onderwijs, willen wij als Lijst Pim Fortuyn eerst alle leerlingen en docenten die de in deze uiterst moeilijke coronaperiode lessen hebben gevolgd en lessen hebben gegeven een groot compliment geven. Wij beseffen maar al te goed dat dit van beide kanten veel energie heeft gekost. Gelukkig is het aantal geslaagden hoopgevend voor de nabije toekomst.

Lessen uit het verleden.

Wij hebben de afgelopen jaren kunnen constateren dat de docent een belangrijke en onmisbare rol speelt in het leven van zowel leerlingen in het basisonderwijs als studenten in het voortgezet onderwijs. Toch is een kwart van onze leerlingen semi-analfabeet en is er een gigantisch lerarentekort omdat steeds minder mensen voor de klas willen staan. Ook de vernieuwingsdrang in het onderwijs blijft maar doorwoekeren, waarbij elke vernieuwing vaak onrust geeft en kan leiden tot kwaliteitsvermindering.

Politieke indoctrinatie.

Wij constateren bij meerdere scholen een toename van politieke indoctrinatie van het linkse gedachtegoed. Niet alleen in het universitair maar ook in het voortgezet onderwijs zet zich dit door. Schoolkinderen die werden ingezet bij Black Lives Matter demonstraties (BLM), bij klimaatdemonstraties en scholen die vooroplopen om Zwarte Piet te verbieden zijn zomaar voorbeelden hoe het niet moet. Wij willen politiek neutrale leraren. Vorming in levensvisie en politiek is aan de ouders, niet aan de school. Leerkrachten moeten uw kinderen leren hoe ze moeten denken en niet wat ze moeten denken.

Groot, niet altijd beter.

In grote gefuseerde scholen gaan leerlingen onder in de grote massa. Wij willen kleinschalig onderwijs waar leerlingen worden gekend en waar maatwerk wordt geleverd. Door alle vernieuwingen is er steeds minder aandacht voor de kernvakken taal en rekenen. Op basis van emancipatie wordt kostbare onderwijstijd verspild aan allerlei modieuze bijkomende zaken. De LPF wil terug naar de kern van onderwijs. Het beroep van leraar moet weer aantrekkelijk worden. Wij willen de leraar weer zien als een zelfstandige en zelfbewuste pedagoog, in plaats van de leraar als uitvoerder van praktisch onwerkbare onderwijsvernieuwingen met veel administratie. Bedacht door beleidsmakers en bestuurders die niet of nauwelijks voor de klas hebben gestaan. Bovendien moet de kennisbasis van de leraar een update krijgen. Een bevoegdheid die vakkennis en pedagogische bagage waarborgt, is essentieel.

Leenstelsel.

Hoewel het leenstelsel een landelijk item is waar de lokale politiek niets over heeft te zeggen, vinden wij dat de lokale partijen hun invloed moeten aanwenden om terug te gaan naar een basisbeurs. De Lijst Pim Fortuyn is altijd tegen het huidige leenstelsel geweest. Het is onaanvaardbaar om vele tienduizenden studenten voor een groot deel van hun leven op te zadelen met het aflossen van een enorme studieschuld. Wij willen daarom bij landelijke partijen in Den Haag pleiten om het leenstelsel af te schaffen, de basisbeurs te herintroduceren en studenten met absurde studieschulden geheel te compenseren. De vrijheid van onderwijs is een groot goed en moet voor iedereen toegankelijk zijn. Het huidige leenstelsel heeft haar tijd gehad, schrikt veel studenten (en hun ouders) af en de financiële ballast waar deze groep studenten mee blijft zitten is loodzwaar.

Islamitische onderwijs.

Onderwijs op religieuze basis is een achterhaald begrip. Daar moeten met name islamitische scholen van doordrongen worden. De lesstof moet neutraal zijn, omdat de geschiedenis ons heeft geleerd dat islamitische scholen per definitie structureel ondermaatse prestaties leveren, afkerig zijn van controlerende instanties en op gespannen voet staan met onze westerse vrijheden en onze seculiere samenleving. Want juist jonge immigrantenkinderen hebben baat bij goed taal- en cultuuronderwijs om zo een zonnige toekomst en carrièremogelijkheden in een westers land dichterbij te brengen. In de voorschoolse opvang door met name radicale islamitische instanties worden kinderen vanaf 4 à 5 jaar al geïndoctrineerd met het gedachtegoed van de islam, waardoor de basis wordt gelegd voor een parallelle samenleving.

Keer op keer blijkt dat veel islamitische scholen erop gericht zijn hun leerlingen te vervreemden van de westerse cultuur en daarmee de kansen en mogelijkheden voor de leerlingen verkleinen. Dat is volgens ons precies het tegenovergestelde van wat een school zou moeten doceren. Het was de Lijst Pim Fortuyn die de afgelopen raadsperiode de noodklok luidde over de lesstof van de Islamitische Tarieq Ibnoe Ziyad school, omdat die doordrenkt was van homohaat en antiwesterse sentimenten. Wij zijn als LPF van mening dat islamitisch onderwijs een serieuze bedreiging kan vormen voor onze vrije westerse samenleving. Daarom moet er i.s.m. landelijke partijen alles aan gedaan worden om toename van islamitische scholen te voorkomen en controle op bestaande islamitische scholen te intensiveren.

Techniekonderwijs.

In deze regio is de vraag naar werknemers in de technieksector groot. De belangstelling voor technisch onderwijs groeit, zeker op het niveau van het hoger en universitair onderwijs. Techniekonderwijs op vmbo en mbo staat echter onverminderd onder druk. Ook bestaat er nog steeds een onterechte negatieve beeldvorming over technische beroepen waarbij handenarbeid vereist is. De Lijst Pim Fortuyn wil verder met een lokaal onderwijsaanbod in actieve samenwerking met het bedrijfsleven en dit af te stemmen op de lokale arbeidsmarkt. We kunnen zo de verschraling van technisch onderwijs in deze stad en regio actief bestrijden. En niet minder belangrijk, het vak van timmerman, metselaar, loodgieter, metaalbewerker en monteur in deze regio op peil houden.

Al meerdere decennia is er te weinig aandacht geweest om voldoende gekwalificeerde vakmensen op te leiden. Bedrijven komen hierdoor vaak handjes te kort en moeten daardoor personeel uit het buitenland aantrekken, die allemaal weer een woonruimte willen hebben. Van studenten horen wij dat er meer stageplaatsen beschikbaar moeten komen. Een tekort aan goed opgeleide vakmensen is dus in ieders belang.

Sport, cultuur en tradities

De basis van onze democratie

Sport, een gezonde zaak.

Dat sport goed is voor de gezondheid gaan wij u als LPF niet vertellen. Dat is genoegzaam bekend. Bij de amateurs en de profsport spelen afkomst, kleur en cultuur geen rol, zoals we bv. bij de Olympische spelen hebben kunnen constateren. Het gaat in de sport om het leveren van prestaties waarbij discriminatie in welke vorm dan ook niet aan de orde is. Sport verbroedert. In het dagelijks leven is dat helaas nog vaak anders.

Als we kijken naar de sport op lokaal niveau dan zien we dat we de laatste jaren in onze stad goed bezig zijn geweest. Alhoewel wij beseffen dat je het nooit voor iedereen goed kan doen. Betreurenswaardig is echter dat het college heeft gemeend om de zonneweide bij de Genneper Parken onbegaanbaar te moeten maken. Eerst het buitenbad bij de Tongelreep wegsaneren en nu de zonneweide onbegaanbaar maken heeft bij veel Eindhovenaren kwaad bloed gezet. Zwembaden ga je ook niet sluiten als er daar een zwemmer in moeilijkheden is gekomen.

Ons Nederland.

Wij als Lijst Pim Fortuyn Eindhoven koesteren onze eigen cultuur, identiteit en tradities. Als lokale partij, zeker in onze stad. Daar komen wij ruiterlijk voor uit. De links-liberale elite heeft de afgelopen jaren het tegenovergestelde gedaan. Het afbreken van onze cultuur en historische achtergrond heeft in de media tot in het onderwijs ongenadig toegeslagen. Dat is verraderlijk. De Griekse filosoof Aristoteles heeft het 300 jaar voor Christus al geschreven: ‘Tolerantie en apathie zijn de laatste deugden van een stervende beschaving’.

Het Eindhovens college mag zich dat zwaar aanrekenen, omdat zij actiegroepen als Black Lives Matter en Kick Out Zwarte Piet ongelimiteerd alle ruimte gaven. Dit terwijl de anti-islam groep Pegida met een tegendemonstratie van 15 personen als de kwade genius werd bestempeld omdat honderden woedende moslims het groepje van 15 demonstranten aanvielen. Juist deze moslims raakten slaags met de politie. Het Eindhovens college o.l.v. burgemeester John Jorritsma heeft niet het lef gehad om de boosdoeners onder de moslims, waarvan er een aantal bij de politie bekend is, te laten vervolgen.

Culturen.

Op deze lafhartige werkwijze van de Eindhovense burgemeester, die verantwoordelijk is voor de openbare orde en veiligheid wordt er een samenleving gecreëerd waarin wij als inwoners van deze stad ons moeten aanpassen aan migranten in plaats van andersom. Dat mag toch niet de bedoeling zijn. Sterker nog, te veel Nederlanders worden voortdurend zelf achtergesteld en vaak gediscrimineerd. Dat zien we bijvoorbeeld bij sociale huurwoningen waarvan er te veel met voorrang naar statushouders gaan of de ‘positieve discriminatie’ op de arbeidsmarkt waardoor autochtone Nederlanders minder kans maken op een baan.

De LPF gaat niet mee in het standpunt dat alle culturen gelijk zijn. Nee, integendeel, elke cultuur is anders en dat maakt het ook zo boeiend. We kunnen en moeten wel rekening met elkaar houden. Maar het is toch niet te veel gevraagd om je als migrant aan te passen aan het land waarin je woont of verblijft. Anders wordt het een chaos. Wij mogen als Nederlanders trots zijn op onze democratie en cultuur. Trots op onze nationale driekleur, onze historie en trots op onze taal en Brabantse en Eindhovense gewoonten. Maar als je als migrant vindt dat het land waar je roots liggen beter is, zal niemand hen tegenhouden om terug te gaan.

Hoe lang nog?

Radicale clubs en linkse politieke partijen bestempelen sommige autochtone Nederlanders als racisten en zorgen ervoor dat bijvoorbeeld de traditie van Sinterklaas en Zwarte Piet bij het grofvuil wordt gezet. Geweldsdreiging en meer dat dat, wordt hierbij voor het gemak door de overheid maar door de vingers gezien. Akwasi die zei Zwarte Piet in het gezicht te willen trappe’ werd door Jesse Klaver een woordkunstenaar genoemd en hoewel er meerdere aangiftes tegen Akwasi waren gedaan werd hij uiteindelijk hiervoor niet vervolgd. De man die in oktober 2021 Sigrid Kaag via een mail bedreigde kreeg een celstraf van vijf maanden. Dit meten met twee maten door het Openbare Ministerie (OM) heeft een nare bijsmaak, vooral als je dit vergelijkt met het woord minder dat Geert Wilders in 2014 uitsprak en het kostbare politiek proces dat zeven jaar heeft geduurd.

Uit alles blijkt dat de politiek correcte elite partijen hebben gekozen tegen het huidige Nederland. Waarom probeert men de Sinterklaastraditie met Zwarte Piet om zeep te helpen maar mag het misselijkmakende halal slachten wel blijven bestaan? Waarom moeten Nederlanders zich wel schamen voor het VOC- en het slavernijverleden? Waarom wordt onbesproken gelaten dat de islamitische wereld een nog groter slavernijverleden heeft en daar nog steeds slavernij bestaat? (Qatar) Dat ook de islamitische wereld al eerder gebruik maakten van de “zijdenroute” waar de VOC-periode mee begon? Waarom liggen het kerstfeest en het paasfeest onder vuur, terwijl we wel hele tv-uitzendingen zien over de ramadan? Het is de wereld anno de 21ste eeuw op zijn kop.

Deze politiek correcte afbraak van onze eigen cultuur en identiteit krijgt vaak steun vanuit de landelijke en lokale media maar helaas ook in het onderwijs. Het onderwijs moet juist ruime aandacht geven aan onze verworven westerse vrijheden en aan onze joods-christelijke humanistische wortels, die de dominante en leidende cultuur en welvaart vormen in ons Nederland.

Straatnamen.

Onlangs is in Woensel de straatnaam van de zeeheld Witte de With uit de VOC-periode veranderd in Barbarosstraat, de naam van een Turkse piraat tussen Nederlandse zeehelden! Wie verzint zoiets? De LPF ziet dit als een aanval op onze cultuur en als een provocatie van extreem links gemeentelijk beleid tegen de gemoedelijke Brabantse mentaliteit. Mochten wij als LPF het voor het zeggen krijgen, dan draaien wij deze voor veel Eindhovense burgers schofferende beslissing terug.

Kunst & cultuur is geen kasplantje.

Niet bij iedereen hoeft de hedendaagse kunst en cultuur in de smaak te vallen. Het mag best protest uitlokken en experimentele wegen volgen. Maar waarom zou dergelijke kunst door de Gemeente Eindhoven betaald moeten worden? Waarom zouden kunstenaars met een drang naar het experimentele uitgerekend willen aankloppen bij de loketten van onze Gemeente? De Lijst Pim Fortuyn heeft geen zin om kunst en cultuur als een kasplantje te behandelen en wil ook deze subsidies eens goed inventariseren. Het geld is duur. Als deze kunst en cultuur de moeite waard is en het trekt kijkers of bezoekers bij een voorstelling, kunnen we de situatie opnieuw beoordelen.

Bestuur

Het gemeentebestuur moet er zijn voor haar inwoners

‘At your service’.

Deze bekende uitspraak van Pim Fortuyn verwoordt nog steeds namens u onze koers richting overheid en gemeente. Door uw stem op de Lijst Pim Fortuyn mogen wij deze belangrijke maar ook eervolle positie in de gemeenteraad van Eindhoven bekleden. Zoals u dat van ons bent gewend doen wij dat met veel enthousiasme. Helaas is er de laatste jaren nogal wat af te dingen geweest op het Eindhovens college van burgemeester en wethouders. Wij schromen dan ook niet om onze vinger op de zere plek te leggen. Dat is immers een van de taken van raadsleden. U weet dan ook dat wij voor iedereen respect hebben maar voor niemand ontzag tonen. Daar kan de Eindhovense burgemeester, het college, de commissaris van de koning in Noord-Brabant maar ook huidige raadsleden over meepraten.

Hoogmoed.

Van het stadsbestuur mag je verwachten dat zij de gemeente naar eer en geweten bestuurt. De gemeenteraad mag daarbij de financiële kaders stellen en heeft een controlerende taak. Verder zijn raadsleden ook volksvertegenwoordiger die rechtstreeks door stemgerechtigde inwoners van de gemeente zijn gekozen. Wij als Lijst Pim Fortuyn nemen deze taken heel serieus, wat niet van elk raadslid en lid van het huidige college gezegd kan worden. Het kan en moet zoveel beter!

Zo zou Pim Fortuyn het niet gewild hebben.

Eind december 2019 stuurde onze fractievoorzitter een korte mail naar burgemeester Jorritsma met de vraag of hij met een in nood verkerende ondernemer in gesprek wilde. Enkele uren later ontvingen wij het antwoord wat luidde: ‘Het is niet de taak van een raadslid om de burgemeester te controleren op zijn taak waar het gaat om openbare orde en veiligheid’. Dat dit geen verspreking was maar zijn normale wijze van regentesk bestuur, blijkt uit de onderstaande
situaties die tot op de dag van vandaag niet zijn veranderd.

- De burgemeester wil niet door een raadslid gecontroleerd worden.
- Ontkennen dat de LPF hem voortijdig had gewaarschuwd dat er hooligans zouden komen als KOZP
bij de intocht mocht demonstreren. Zoals u zult weten is dat uit de hand gelopen.
- Eenzijdig regentesk besluit om Zwarte Piet in Eindhoven te verbieden.
- Een onnodig integriteitsonderzoek van twee raadsleden om zijn eigen falen te verhullen.
- De appjes van de burgemeester aan enkele raadsleden met het verzoek om stelling te nemen
tegen de Lijst Pim Fortuyn, omdat raadsleden van die partij het lef hadden om tegen hem in te
gaan.
- Zijn goedkeuring van de motie van respect en fatsoen die tegen raadsleden van de LPF was gericht.
- Zijn weigering om de raddraaiers bij de Al Fourqaan moskee aan te pakken, tijdens de
protestdemonstratie van Pegida.
- Veel deskundigen zetten vraagtekens bij zijn optreden tijdens de avondklokrellen.
- Zonder kans op een weerwoord van de ondernemers, meerdere keren een bevel uitvaardigen om
diverse horecapanden voor een aantal weken te sluiten.
- Het meest ondemocratische en een burgervader onwaardig is zijn constante weigering om met
inwoners van onze stad een moeilijk gesprek aan te gaan.
- Het lachertje van de busbaan.

Wel burgemeester, geen burgervader.

Goed voorbeeld doet goed volgen, is een bekend spreekwoord dat ook altijd uitkomt. Zelden of misschien wel nooit is Eindhoven zo hard toe geweest aan een college met een andere samenstelling. De huidige burgemeester heeft inmiddels in alle wijsheid besloten geen tweede ambtstermijn te ambiëren. Van een dualistisch bestuur is in Eindhoven momenteel geen sprake omdat de coalitiepartijen het bij voorbaat al eens zijn met het college. In het najaar van 2021 werd bekend dat het college stiekem met coalitiepartijen overleg voerde en daarmee de oppositiepartijen op achterstand hadden gezet. De partijen en hun raadsleden die aan die achterkamertjespolitiek hebben meegedaan verdienen het niet om opnieuw in een democratische gemeenteraad deel te nemen.

Werk aan de winkel.

Als u het voorafgaande heeft gelezen zult u het met de LPF eens kunnen zijn. Het gaat niet om nota’s of rapporten en ook niet om het eergevoel van collegeleden die persé hun stempel willen achterlaten in onze stad. Waar het in beginsel om moet draaien bent u als inwoner van Eindhoven. Een open en eerlijke communicatie. Als Lijst Pim Fortuyn zijn wij altijd voor een afgeslankte en meer dienstbare overheid geweest. Gelukkig zijn er nog genoeg ambtenaren die er ook zo over denken. Maar het college is verantwoordelijk voor het uitgezette beleid en dat laat in onze optiek zwaar te wensen over.

Dubbel gepakt.

Hoeveel hulpbehoevende inwoners van onze stad hebben zwaar te lijden gehad omdat het college hen letterlijk en figuurlijk in de kou liet staan? Want met name in het sociaal domein zijn de hardste klappen gevallen. Het college had nog niet het fatsoen om diegenen en dat waren er honderden, die daarover hun beklag deden te beantwoorden. De vraag is dan, als je over een collegiaal bestuur spreekt, wie is daarvoor aansprakelijk? Los van het feit dat de gemeente honderden duizenden euro’s aan boete hebben moeten betalen is er (weer) de rechter aan te pas gekomen om de zwaksten in onze samenleving in bescherming te nemen. Geen of te weinig hulp in huis en te weinig geld. Dat dit nooit meer mag voorkomen zal voor iedereen te begrijpen zijn.

Gemeentelijk organisatie.

Om de gemeentelijke organisatie van ruim tweeduizend medewerkers in goede banen te leiden is geen eenvoudige opgave. Dat onderschrijven wij als LPF ook direct. De reorganisatie die al in 2012 is begonnen heeft behalve veel onrust onder de medewerkers te weinig rendement opgeleverd. Onrust die nu tien jaar later nog steeds niet is opgelost. Maar deze weinig succesvolle reorganisatie past wel precies in het plaatje waar de LPF altijd voor heeft gewaarschuwd. Het eigenaarschap ontbreekt bij te veel leidinggevenden.

Als gemeente zal je eerst helder en duidelijk de goede medewerkers op de juiste plaatsen moeten zetten. Verder is het noodzakelijk om bureaucratische werkzaamheden te vereenvoudigen en te streven naar een zo plat mogelijke organisatiestructuur, zonder dat de bedrijfsvoering of dienstverlening hierdoor in gevaar komt. Deze aanpak is ook goed aan de medewerkers uit te leggen. Maar om ontslagen of boventallige ambtenaren via een ZZP’ constructie of uitzendbureau voor veel geld weer in te huren omdat je bedrijfsvoering niet klopt, is natuurlijk onzinnig en geld verkwistend.

Evenwicht herstellen.

De Lijst Pim Fortuyn heeft altijd al voor een kleine en dienstbare overheid gepleit. Waar burgers met vragen en/of problemen gemakkelijk toegang toe hebben. Waar afspraken met inwoners en ondernemers worden nagekomen. Met de kerntaken scherp in beeld en de nodige praktijkervaring moet je relatief eenvoudig kunnen vaststellen wie je wel en wie je niet nodig hebt. Maar dat kost wel de nodige tijd. We moeten door een meer platte organisatie af van elkaar overlappende en bureaucratische handelingen. Als je dit in goed overleg met de ambtenaren gebeurt zal iedereen daar voordeel bij hebben. Meer ambtenaren betekent niet altijd dat er ook meer werk verzet kan worden. Wel zal daardoor de bureaucratie verder toenemen en de individuele arbeidsproductiviteit afnemen.

Bestuur op afstand.

Ook in de huidige collegeperiode is het duidelijk geworden dat je bevlogen bestuurders met professionele kennis nodig hebt, die de regio goed kennen en weten wat er onder de bevolking leeft. Hoewel het collegeleden de besluiten nemen, moeten ze zich er ten alle tijden van bewust zijn dat ze zijn aangesteld ten dienste van de Eindhovense bevolking. Op dit moment is daar veel op af te dingen en wij als LPF zijn ervan overtuigd dat niet elk collegelid zo functioneert. Met grote regelmaat worden burgers al dan niet verenigd in een stichting naar de rechter verwezen. Denk hierbij aan de sociale onrust in deze periode. Of aan de te hoge bouwplannen die men door wil drukken en aan de onnodige sluiting van diverse horecapanden.

Normalisering gemeentelijk beleid.

De nieuwe coalitie zal meteen moeten beginnen met normalisering van de gemeentelijke bedrijfsvoering om het vertrouwen met burgers en ondernemers te herstellen. Dat dit een zeer ambitieuze taak is en niet eenvoudig realiseerbaar beseffen wij als LPF maar al te goed. Maar het kan niet anders. Het is al vijf over twaalf! Het huidige college heeft op meerdere fronten haar kruit vroegtijdig verschoten. Duidelijker is het door te slechte voorbeeld heeft gegeven. Zij zouden zich als volksvertegenwoordigers kapot moeten schamen.

Lokale lasten

Lijst Pim Fortuyn gaat niet voor de gemakkelijkste weg

Lastenverlaging.

Wie zou dat nu niet willen? Maar de meeste belasting wordt nog steeds door onze regering opgelegd en daarmee behoort Nederland tot de top 10 van landen in de wereld met de hoogste belastingdruk. Maar ook de gemeente Eindhoven kent meerdere belastingen en heffingen die aan bedrijven, inwoners en bezoekers van onze stad worden doorberekend. Ongeveer 1/6 deel van de gemeentelijke inkomsten bestaat uit lokale belastingen en heffingen. Vooral de onroerendezaakbelasting (OZB) is een flinke greep uit de portemonnee van inwoners en bedrijven. Andere gemeentelijke belastingen zijn bijvoorbeeld toeristenbelasting, parkeerbelasting en de omstreden hondenbelasting.

Hondenbelasting.

Sommige belastingen en heffingen zijn achterhaald. Neem nu de hondenbelasting. Dat brengt de Gemeente Eindhoven jaarlijks 1.2 miljoen euro op, terwijl er maar 60 duizend euro wordt besteed aan onderhoud van honden uitlaatterreinen en controleurs. De rest van dit bedrag gaat naar de algemene middelen.

Ambtelijke cultuur.

U zult het ongetwijfeld met ons eens kunnen zijn dat de Gemeente Eindhoven net als een normaal bedrijf geld nodig heeft om haar zorgtaken en wettelijke taken naar behoren te kunnen vervullen. Maar de rek is eruit. Voor de meeste inwoners van onze stad wordt het netto besteedbaar inkomen jaarlijks minder. Enerzijds door de toenemende inflatie waardoor alles duurder wordt, anderzijds doordat de lonen, uitkeringen en pensioenen geen gelijke tred houden met de stijging van onze noodzakelijk uitgaven. Als het aan de EU ligt gaan we allemaal nog extra betalen voor de CO2 compensatie, terwijl dezelfde EU maar ook de Gemeente Eindhoven de BIO-energiecentrales, dus het stoken van hout niet als milieuvervuilend ziet. Tegelijkertijd zijn er steeds meer mensen in onze stad die in armoede moeten leven en zijn aangewezen op de voedselbank en/of afhankelijk zijn van bijdragen van hun kinderen, familie of vrienden. Hoe de hogere energienota uitpakt bezorgd veel mensen nu al slapeloze nachten. Deze energieproblemen hebben wij mede te danken aan het chaotisch beleid rondom de energietransitie.

Heerlijk gevoel.

Ja, dat moet het zijn om haast ongelimiteerd miljoenen te mogen uitgeven zonder daarvoor aansprakelijk te zijn als het verkeerd is besteed. Het inhuren van kostbare externe juristen om onrealistische rechtszaken binnen het sociaal domein tegen haar eigen inwoners proberen te winnen is niet gelukt. Het is schandalig en zegt alles over de mentaliteit van het college, omdat niet één collegelid daar ‘wakker van heeft gelegen’.

Weet waarvoor je het doet.

Veel spreekwoorden kun je hierop loslaten, maar eentje willen wij toch noemen: 'Zuinigheid met vlijt bouwt huizen als kastelen'. Dat is dus een lofzang op twee oude deugden: zuinig zijn en hard werken. De Lijst Pim Fortuyn is ervan overtuigd dat veel van onze ambtenaren aan deze twee genoemde eisen kunnen voldoen. En ook zij zullen met lede ogen aanzien dat er nog te vaak en te veel zaken door onkunde of miscommunicatie verkeerd lopen en burgers - zelfs op advies van het college - naar de rechter moeten stappen om te zien of zij hun gelijk kunnen halen. Dat onze ambtenaren en juristen dan met het schaamrood op hun kaken voor de rechter staan is absurd. Zo zou het dus niet moeten.

Werksfeer bepalend.

Inderdaad bepaalt de werksfeer in de gemeentelijke organisatie de kwaliteit en tempo van het werk. Dat is in het bedrijfsleven niet anders. Maar toch horen wij uit de organisatie geluiden en zien wij vanuit de raad dat de werksfeer op meerdere afdelingen niet goed is. Het verloop onder ambtenaren is daardoor onrustbarend hoog. Nu wij in dit hoofdstuk over werksfeer, ambtenaren en over geld spreken is het duidelijk dat dit verloop kostenverhogend uitpakt en het benodigde geld via de gemeentelijke belastingen zal moeten binnenkomen.

Het mes erin.

Gelukkig zijn er nog zoals eerder is vermeld veel ambtenaren die met hart en ziel voor onze stad en haar burgers klaarstaan. Maar van de collegeleden mag worden verwacht dat zij het beleid maken, leidinggeven en de motivatie onder de medewerkers hoog zien te houden. Gezien het aantal ziekmeldingen kun je echter constateren dat dit college ook daarin niet is geslaagd.

Handen uit de mouwen.

Ja inderdaad, de nieuwe coalitie wacht een loodzware taak. Zij zullen op meerdere fronten actief moeten zijn om de lokale lasten in de hand te houden. Want er is niets zo gemakkelijk dan de boel de boel te laten en inwoners en bedrijven te laten opdraaien voor de noodzakelijke financiële middelen. Eindhovense inwoners verdienen zoveel beter!

Migratie en islamisering

Bezig aan een rampzalig scenario.

Volgens een recent rapport van de AIVD proberen migranten en een nieuwe generatie jonge salafisten in Nederland met professionele methoden grip te krijgen op moskeeën en scholen. Ondersteund door miljoenen oliedollars en imams uit de Golfstaten. 

De islam in Nederland radicaliseert. Ook in Eindhoven. Met financiële en personele hulp uit Saoedi-Arabië, Koeweit en Qatar nemen salafisten en leden van het Moslim Broederschap gematigde moskeeën over, in een gevaarlijk hoog tempo ook. Dat de Al Fourqaan moskee in onze stad hier al jaren mee bezig is wil het huidige college van B&W nog steeds niet zien. Dit soort radicale moskeeën moeten direct gesloten worden.

De extremisten schrijven en spreken goed Nederlands, ze kennen het rechtssysteem en streven naar een parallelle samenleving waarin de regels van de Nederlandse rechtsstaat niet gelden. De indoctrinatie begint al bij kinderen tussen de 0 en 4 jaar, aldus de AIVD.

Om de goedgelovigheid van een open samenleving niet te beschadigen, maken de radicale moslims gebruik van façadepolitiek. Oftewel, naar buiten toe gematigd opereren en extremisme afkeuren, maar intern de gemeenschap een orthodoxe onverzoenlijke leer opleggen.

Die onverzoenlijkheid toont zich in de goedkeuring van geweld tegen homo's en het verbieden van omgang met mensen van een ander geloof. Gematigde moslims lijden hier het meest onder.

Intimidatie en het opleggen van leefregels en kledingvoorschriften moeten individuele keuzes aan banden leggen en een integratie in deze samenleving tot een minimum begrenzen.

Zo worden moslims in Nederland in steeds grotere getale geïsoleerd en hen wordt bijgebracht dat zij niet de Nederlandse wetten en regels behoren te respecteren, maar uitsluitend die van het opperwezen. Orthodoxe dwang die de Golfstaten met de financiering deze kant op sturen. Want wie betaalt bepaalt.

Volgens de AIVD vormen de salafisten en moslimbroeders in Nederland op termijn een serieuze bedreiging voor de rechtsstaat. En toch staat de poort naar het Nederlandse Walhalla nog steeds wagenwijd open.

De salafisten en moslimbroeders bewandelen wegen waar hun plannen geen strobreed in de weg worden gelegd. Ten eerste is er natuurlijk de vrijheid van godsdienst in ons land. Een Westerse uitvinding waar de geldschieters thuis niets van moeten weten. Dat biedt hun hier alle ruimte om hun onverdraagzaamheid aan de man te brengen. Ondanks dat wij in onze grondwet een scheiding kennen tussen kerk en staat probeert de islam daar keer op keer een wig in te drijven. Niet alleen in Nederland maar in heel Europa.

'Islamofobie'.

Zo worden tegenwerking en islamkritiek bestempeld als een racisme variant. Daardoor is de islam bij ons inmiddels het enige gedachtegoed dat de facto boven elke kritiek verheven is. Met kritiek op de islam loopt iemand levensgevaar of riskeert vervolging wegens haat zaaien. Dat hebben de militanten en hun geldschieters uit de Golfregio toch maar mooi voor elkaar.

Maar dit alles lukt niet zonder de hulptroepen, die bereid zijn hun eigen vrijheid en die van anderen op te geven, om de militante islam van dienst te zijn. Elke totalitaire dreiging heeft zijn 'nuttige idioten'. Te lang komen er jaarlijks vele tienduizenden ‘vluchtelingen’ via de weg van migratie, om de al hier zijnde hulptroepen te versterken.

Dat zijn ook de mensen die in 2006 Ayaan Hirsi Ali uit Nederland verjaagd hebben, omdat ze de islam ter discussie durfde te stellen. Dat zijn ook de mensen die promovenda Machteld Zee achter haar aan kreeg, naar aanleiding van haar proefschrift over de sharia-rechtbanken in Groot-Brittannië. Er zit een plan achter de islamisering van de Europese moslims. Een duivels plan en heel veel geld en de kabinetten van de laatste decennia, maar ook het huidig Eindhovens college wil dat niet zien omdat die zich in de luren laat leggen door de façadepolitiek van de islamisten.

Terroristen.

In september 2021 zijn er nog negen terreurverdachten in Eindhoven aangehouden. Dit was voor de LPF geen verassing. Vroeg of laat stond dat ons te wachten. Deze verdachten, waarvan de in bewaringstelling al meerdere keren is verlengd, kan dan ook niet als een verrassing komen. Zij zouden zich volgens de AIVD bezighouden met het voorbereiden van een terroristische aanslag. Jonge mannen, van 18 t/m 31 jaar en allemaal met een Nederlands paspoort. Volgens justitie zou de groep sympathiseren met IS en diens jihadistische gedachtegoed.

Het bezit van een Nederlands paspoort geeft je wel alle rechten en plichten van een Nederlands staatsburger die wij nog kennen van vóór de islamitische invasie. Maar dat ‘boekje’ maakt je nog geen Nederlander. Wij zeggen hiermee dat het jihadistische gedachtegoed met een Nederlands paspoort niet als sneeuw voor de zon is verdwenen. Zeker niet als onze grenzen wagenwijd openstaan. Deze uitspraak mag u niet oppakken als racisme maar is gewoon een ijskoude constatering.

Moslims staan onder druk van extremisten en worden in de steek gelaten door het leger van laffe wegkijkers en dat salafisme niks met de politieke islam te maken heeft is een beangstigende droom. Bovendien hebben de drie kabinetten van Mark Rutte jarenlang de buitenlandse financiering van moskeeën geheimgehouden. Dus ook voor de gemeente Eindhoven. Handelsrelaties zijn nou eenmaal belangrijker dan het ontsporen van een grote religieuze minderheid. Jawel, nog een minderheid, die als wij hier niet tegen in verweer komen onze verworven vrijheden zal beperken en uiteindelijk zal in sneltreinvaart Nederland en dus ook onze stad tot islamlanden toetreden. Met alle middelen wil de Lijst Pim Fortuyn i.s.m. realistische landelijke partijen dat voorkomen.

Bijkomstige schade van ongecontroleerde migratie.

Deze is voor Nederland heel groot.

- Migranten maken lang in grote meerderheid gebruik van onze sociale voorzieningen.
- Ze krijgen gratis gezondheidszorg.
- Krijgen met voorrang woonruimte aangeboden waar onze kinderen tien jaar of langer op moeten wachten.
- Krijgen gratis juridische ondersteuning.
- Blijven langer, soms levenslang uitkeringsafhankelijk,
- Er is een toenemende ernstige criminaliteit onder allochtonen jongeren.
- Het bouwen en bemensen van overlast gevende AZC’s waar de (islamitische) cultuur van de asielzoeker tot uiting komt.
- Verpaupering en criminalisering van hele woonwijken en straten zoals de Kruisstraat in Oud-Woensel en in de Bennekel.
- Een extra belasting voor ons woonprogramma.

Al met al zijn er wel voorbeelden te benoemen die dicht bij uw woning hebben plaatsgevonden. Voor alle duidelijkheid verwijzen wij u naar de in beeld gebrachte daders in het tv-programma ‘Opspring verzocht’, want dan ziet u met eigen ogen wat er aan de hand is. Het zal duidelijk zijn dat dit ook in Eindhoven gebeurd. Anders gezegd, men is ongerust omdat onze overheid en de EU deze omvorming in hun optiek eerder stimuleert dan tegengaat. Dus de hoogste tijd om daadkrachtig de bakens te verzetten en de onrust weg te nemen.

Wat nu?

Het is geen nieuws dat wij als Lijst Pim Fortuyn fel gekant zijn tegen het huidige schadelijke beleid. Niet alleen landelijk maar zeker ook in onze stad Eindhoven.

Het is de hoogste tijd om hier in Eindhoven i.s.m. onze landelijke connecties in het Haagse tegen in verweer te gaan. De Lijst Pim Fortuyn is daar klaar voor! Problemen moet je oplossen maar niet wegkijken want dan zie je ze niet

Dat niet wegkijken is een van de dingen die de Lijst Pim Fortuyn onderscheidt van andere partijen. Wij durven de problemen te benoemen. De LPF heeft daarbij nooit de andere kant opgekeken en dat is ons in het verleden door meerdere partijen niet in dank afgenomen want de waarheid komt vaak hard aan. Maar het benoemen en erkennen dat er veel problemen zijn met de migratie, de islamisering en criminaliteit is wel de enige mogelijkheid om de huidige problemen keihard en adequaat aan te pakken.

Duidelijkheid en meedoen.

De Lijst Pim Fortuyn vindt dat statushouders die om een goede reden asiel hebben gekregen moeten integreren en onze cultuur respecteren. Daar moeten wij ook duidelijke eisen aan stellen. Asielzoekers die niet voor een verblijfsvergunning in aanmerking komen moeten Eindhoven z.s.m. verlaten en anders vastgezet worden totdat ze ons land worden uitgezet. Laat dit geluid in de Tweede Kamer doorklinken.