Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Afrikaner Volksparty


HUIDIGE BURGEMEESTER JORRITSMA GAAN MET PENSIOEN OMDAT HY DIE OUDERDOM VAN 65 JAAR BEREIK HET


Gepubliseer op 22 Desember 2021 | Geskryf deur Robbert Veldman | Print | Email | Trefslae: 97


LPF RAADSLID MNR RUDY REKER: "EINDHOVEN VERDIEN 'N BURGEMEESTER WAT HART HET VIR DIE STAD EN SY BURGERS"

Geagte leser. ons het al dikwels geskryf oor Burgemeester Jorritsma van die Brabantse stad Eindhoven wat eenkant jarelank die groot probleme van die reënboognasie waar sy burgers onderdeur loop ignoreer, dog anderkant kapituleer vir klein klompies gemors wat Nederlandse 2021 12 22 1tradisies teiken. Soos u sal onthou het was hy ook verantwoordelik vir die sg. 'Al Furqaan sepie' wat ook nou nog voort en voort sleep, en die brief oor die omstrede moskee wat stilletjies ingetrek was. Nou het ons van die raadslid van die Lys Pim Fortuyn verneem dat die huidige Burgemeester ivm. met sy ouderdom van 65 jaar sal aftree.
Jorritsma het vanaf sy benoeming in 2006 altyd die burgers van Eindhoven op die 2e plek gesit, en vreemdelinge soos Moslems voorgetrek en gesteun. Ons het nav. hierdie aftree 'n insiggewende onderhoud gehad met Rudy Reker, die raadslid van die politieke party Lys Pim Fortuyn.

"Meneer Reker na afloop van ons vraaggesprek wat we op 25 februari 2020 met u mochten hebben, wensten we met u dat de soap rondom de reeds in de inleiding genoemde moskee spoedig tot het verleden zou behoren. U antwoordde toen dat 'als de burgemeester niet de waarheid had verteld er niet alleen een motie van bijscholing tegen hem zou worden ingediend, maar dat hij dan ook een motie van wantrouwen tegemoet zou kunnen zien'. U eindigde met 'Als deze motie dan voldoende wordt ondersteund kunnen de dagen van John Jorritsma als burgemeester van Eindhoven weleens geteld zijn' We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat uw wens nu wordt vervuld, al is het dan zonder behulp van een van de genoemde moties. We zouden ons kunnen voorstellen dat u toen ook al wist dat Jorritsma het jaar daarop zou moeten aftreden wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Helpt u ons eens uit de brand?"

De motie is uiteraard niet ondersteund. Jorritsma voelt wel dat hij niet geliefd is onder de bevolking. Hij zit niet lekker in zijn vel. Zie de commotie over de busbaan, waarvan 'meneer' misbruik maakte van dit speciaal voor de lijnbus ontworpen weggedeelte door zonder enige geldige reden hierover te rijden.

 

"Dat zich niet geliefd voelen onder de bevolking zal sedert zijn aantreden al merkbaar zijn geworden. We kunnen ons daarom goed indenken dat de burgemeester blij zal zijn de ambtsketen weer af te doen. Hebben we het bij het rechte eind?"

Hij zal inderdaad blij zijn als hij de deur van het stadhuis achter zich dicht kan trekken. -en volgens mij al zal dat al eerder zijn dan in september 2022- waarna hij linea recta en definitief terug naar Friesland vertrekt.

"Wij hebben het reeds met u, maar ook met uw collega dhr. Tjerk Langman vele keren gehad over de problematiek waar uw stad al jarenlang mee kampt. Laat Jorritsma niet een soort van erfenis achter, of nog sterker verwoord: een opeenstapeling van zaken die nog niet of nog nooit zijn opgelost?"

Jorritsma laat een verdeelde gemeenteraad achter en ook gefrustreerde besturen van organisaties en stichtingen. Voor de inwoners van onze stad was hij onbereikbaar en niet aanspreekbaar. Daar voelde hij zich ver boven verheven. Ook niet als de ambtelijke organisatie steken had laten vallen. Sterker nog hij verwijst ook ons met vastgelopen zaken naar dezelfde ambtelijke organisatie.

"Over een van deze zaken zouden we nader van gedachten willen wisselen en dat betreft de Sinterklaasintocht. Is er al bekend hoe deze eruit zal gaan zien. Zwarte Pieten of nep figuren?"

Inmiddels is de Sinterklaasintocht voorbij. Nu georganiseerd door Eindhoven 247, een evenementenmanagement bedrijf van de gemeente Eindhoven. Uiteraard met herkenbare roetveegpieten.
Het is niet om aan te zien. Het intochtcomité wat jarenlang de intocht naar volle tevredenheid had verzorgd werd pardoes aan de kant gezet.

"Verwacht u, indien de laatstgenoemden hun opwachting maken dat degenen die onze Nederlandse tradities willen behouden zich hier niet bij neer zullen leggen en zo ja welk draaiboek zal de huidige burgemeester dan aanwenden om het mogelijk te maken om 'n veelkleurige Piet toch in het straatbeeld te laten verschijnen?"

Zoals men inmiddels wel zal weten is de Brabantse en Eindhovense bevolking niet zo van demonstreren. Men moppert wel, maar vele leggen zich hierbij neer, met de gedachte dat er toch niets tegen is te doen.

"Bent u van mening dat zijn opvolger nu eens wel ferm ingrijpt en er eindelijk eens iets veranderd aan het tot nog toe gevoerde beleid?"

Dat is natuurlijk altijd afwachten. Een werkgroep uit de raad is nu bezig met een profielschets en binnenkort worden er gesprekken gevoerd met andere ‘prominenten’ om te vragen aan welke competenties de nieuwe burgemeester van Eindhoven aan moet voldoen. Want de burgemeester van onze stad is ook burgemeester van de Metropoolregio, bestaande uit 21 gemeenten.

"Heeft de gemeenteraad inspraak in deze benoeming of moet deze afwachten welke burgervader zich zal aandienen?"

De provincie, dus de Commissaris van de Koning doet de voorselectie en de raadswerkgroep wordt verder betrokken bij de selectie daarna. Uiteindelijk komen er twee namen terecht in een besloten vergadering van de gemeenteraad, die uit deze twee namen de meest geschikte kandidaat eruit haalt. Maar het zal duidelijk zijn dat wij als Lijst Pim Fortuyn voor een gekozen burgemeester zijn.

"In het vorige artikel maakten we melding van het feit dat er nu ook sprake is van een LPF afdeling in Breda. Kunnen we in de toekomst wellicht nog meer afdelingen van uw partij verwachten?"

Het doet ons echt een groot genoegen dat in deze stad ook een politieke partij met de naam Lijst Pim Fortuyn Breda is opgericht. Zij zullen onder die naam aan de gemeenteraadsverkiezingen, op 16 maart 2022 in Breda meedoen. Ik verwacht dat men daar voldoende stemmen haalt om met meerdere zetels in de raad te komen.

Of er bij de volgende verkiezingen in meer gemeenten een LPF afdeling zal meedoen is op dit moment nog niet bekend. Wij als LPF Eindhoven zijn daar niet mee bezig. Tenzij er een serieus beroep op ons wordt gedaan om toestemming gaan we praten. Wij willen wel partijen de kans geven als deze het serieus en realistische willen aanpakken.

"Hoe gaat het met uw eigen Eindhovense afdeling. Zit er progressie in?"

Wij hebben in de afgelopen 16 jaar veel spraakmakende zaken en voor de LPF dan ook dankbare zaken voor het voetlicht gebracht. Maar ook als vertrouwenspersoon meerdere ombudsfuncties bekleed, bij inwoners die het helemaal hebben gehad met de bureaucratie in onze gemeente. Daar kunnen we al een boek over vol schrijven. De meeste van deze zaken zijn achter de schermen gebeurd, omdat de oplossing belangrijker was/is dat publiciteit voor de LPF.

Dan de komende verkiezingen. Je weet nooit vooraf wat de opkomst zal zijn. Zeker niet in deze corona tijd. Maar als onze achterban echt allemaal gaat stemmen (!) kunnen wij onze twee zetels wel eens verdubbelen. In de campagne zullen wij er ook alles aan doen om minimaal onze huidige zetels te behouden. Wij willen graag verantwoordelijkheid dragen in het Eindhovens college.

"We ronden af en wensen u uw collega's wederom heel veel succes om de doelen die de Lijst Pim Fortuyn voor ogen staat te kunnen verwezenlijken".

"Hartelijk dank".

http://afrikanervolksparty.org/index.php/afrikaner/7587-huidige-burgemeester-jorritsma-gaan-met-pensioen-omdat-hy-die-ouderdom-van-65-jaar-bereik-het.html