Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Jaarverslag voorzitter over 2021

15 juli 2022

Beste leden,

Het is mij een genoegen om als vicevoorzitter van de Politieke Vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven het Jaarverslag over 2021 in deze Algemene Ledenvergadering te mogen presenteren.
 
Vanaf 2006 en nu vier collegeperioden later, mogen wij stellen dat onze politieke partij LPF geen grijze muis is in de gemeenteraad van Eindhoven. In heel ons land weet men dat er in Eindhoven nog een echte Lijst Pim Fortuyn deel uitmaakt van de gemeenteraad. 
 
Zoals u van het bestuur en de fractie bent gewend nemen wij geen blad voor de mond en spreken, in navolging van onze naamgever duidelijke taal. Met respect voor iedereen, maar zonder ontzag voor welke positie dan ook. Ja, dat dit wel eens botst is inherent aan het democratisch recht wat elk lid van de fractie onderschrijft. Het bestuur wordt daar ook niet koud of warm van, omdat wij allen weten dat de LPF-fractie een realistisch beleid voert.
 
Onze standpunten
 
Deze blijven onveranderd helder, duidelijk met regelmatig een actuele aanpassing, waardoor de LPF veel meer mensen dan alléén onze leden moeten aanspreken. Denk alleen maar aan de ongecontroleerde massa-immigratie en de nadelige gevolgen die hiervan het gevolg zijn.
 
De wachttijd voor een woning voor onze kinderen is momenteel meer dan tien jaar. Dan zijn wij er nog niet. Voor woonwagenbewoners meer dan 20 jaar!
 
De Raadswerkgroep Woonwagenzaken, waar de LPF al in meerdere coalities aan heeft deelgenomen is in juli 2021 opgeheven. Doelstelling hiervan was de samenspraak met de bewoners te verbeteren en samen overleggen, incl. WoonINC en de ambtenarij, hoe er meer woonwagenstaanplaatsen gerealiseerd konden worden. Nooit is er met één woord gesproken over het opheffen van de locatie Heezerweg. Ik vind dit minachting naar alle deelnemers van dit overlegorgaan. 
 
Huurprijzen en koopprijzen van woningen zijn inmiddels tot ongekende hoogte gestegen. Als u tenminste al iets kunt vinden. En het wordt nog erger omdat alle beloften om meer te bouwen verzand in jarenlange bureaucratische procedures. Ook in Eindhoven, omdat statushouders voorrang krijgen. Het Kabinet Rutte 4, waar de VVD het D66 programma gewillig uitvoert is een ramp voor ons land. Het vertrouwen in de politiek is door het gestuntel van Rutte 4 helemaal verdwenen. Vandaar de slechte opkomst in maart van dit jaar.
 
Leden
 
Het aantal leden van de partij blijft nagenoeg constant. Daar zijn wij hen dankbaar voor, want zonder leden heeft de LPF geen bestaansrecht. Uiteraard zijn méér leden van harte welkom. Dit om twee redenen.
 
- Om de basis te verstevigen en daarmee een hogere verkiezingsuitslag te halen.
- Om de partij financieel onafhankelijk te houden, want ook een vereniging heeft vaste lasten.
 
Hoe meer raadsleden, hoe hoger de het donatiebedrag en hoe beter de campagne tot uiting kan komen.
 
Ambities en beleid
 
Jazeker, ambities hebben wij als LPF genoeg. Onze stad Eindhoven heeft dringend een realistisch beleid nodig! De coalitie, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA voerden vanaf 2018 – 2022 een rigoureus funest eenzijdig GroenLinks beleid uit, zonder het zelf in de gaten te hebben. Overigens, na de laatste verkiezingen in maart van dit jaar, waar GroenLinks met 9 zetels als de grootste winnaar uitkwam, is het er niet beter op geworden. Integendeel!
 
Al jaren is het bitter noodzakelijk dat de bureaucratie wordt verminderd en de onderlinge communicatie sterk wordt verbeterd. Als LPF willen wij ook een realistisch energiebeleid, want alles en iedereen van het gas af is absurd.
 
Windmolens kunnen wij in Eindhoven niet kwijt, voor zonneparken is ook te einig ruimte, terwijl men u wel de storingsgevoelige en onrendabele warmtepomp en het onbetaalbare warmtenet wil opdringen.
 
Ook willen wij de binnenstad voor auto’s bereikbaar houden met voldoende parkeergelegenheid. En niet zoals deze coalitie wil, dat er in 2025, al over drie jaar binnen de Ring alleen fossielvrije voertuigen mogen rijden. Ook dit college is een club van linkse dromers en heeft totaal geen benul van de realiteit.
 
Voorbereidingen gemeenteraadsverkiezingen in 2022
 
Al vroeg is het bestuur begonnen om voldoende capabele kandidaten te zoeken die op de kieslijst willen staan. Dat was niet alleen voor de LPF, maar voor meerdere partijen geen eenvoudige opgave.
 
Bestuur
 
Ik ben als vicevoorzitter dit verslag begonnen door te zeggen, dat het mij een genoegen is om dit verslag te mogen presenteren. Nadat onze vorige partijvoorzitter in maart 2019 bekend had gemaakt om de voor hem motiverende redenen van verlenging af te zien, zijn er door mij meerdere gesprekken gevoerd met kandidaten voor het voorzitterschap. Maar hij/zij moet wel ons partijprogramma onderschrijven. Met meerdere kandidaten mensen zijn gesprekken gevoerd, maar door drukke werkzaamheden durven en willen zij het niet aan. Wie wel bereid waren voor het voorzitterschap, waren niet de juiste personen. Ik kan u zeggen dat het zoeken is naar een speld in een hooiberg. Maar bij agendapunt 11 komen we daarop terug.
 
Tot slot wil ik mijn dank uitbrengen aan mijn medebestuursleden, fractieleden en kandidaten voor hun loyaliteit in het afgelopen jaar. Mede door hen kunnen we zeggen dat wij aan de vooravond van nieuwe verkiezingen in maart 2022 een gezonde politieke partij hadden.
 
Was getekend:
 
Rudy Reker, fractievoorzitter en (tijdelijk) partijvoorzitter