Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Jaarrekening 2021

12 juli 2022

Dank u wel,

De Lijst Pim Fortuyn fractie voorzitter, is tevreden over het financiële resultaat van de Jaarrekening 2021. Het college stond bij haar aantreden in 2018 voor een grote uitdaging. Eindhoven had destijds een tekort van honderden miljoenen euro’s. Na 4 jaar bestuur, eind 2021 is het voordelig saldo ruim 30 miljoen euro.

Voorzitter,

Gemeenten hoeven geen winst te maken – zij hebben immers een zorgtaak, waar de begroting op is afgestemd. Nu is er toch wat gedoe ontstaan, omdat er 30 miljoen euro niet is uitgegeven, waarvan 14.8 miljoen in het Sociaal Domein.

De vraag die je hierbij kunt stellen is of deze 14.8 miljoen, de zorg daadwerkelijk beter had gemaakt?

Of is de oorzaak van dit overschot te zoeken in de bureaucratie van het gehele gemeentelijk apparaat? En wellicht wat meer bureaucratie in het Sociaal Domein?

Wij als LPF, en onze ervaring over 16 jaar in de gemeenteraad te laten meewegen, denken dan het laatste. De bureaucratie.

Voorzitter,

Als oud-ondernemer weet ik dat een verantwoorde begroting maken, vlugger is gezegd dan gedaan. Een realistische en sluitende begroting maken is dan ook niet eenvoudig.

Je hebt nooit alle ontwikkelingen die zich in dat jaar voordoen, voor 100% in de hand. En kijken in een glazen bol helpt al helemaal niet.

Voorzitter,

Al met al vinden wij als Lijst Pim Fortuyn de Jaarrekening 2021 een fantastisch resultaat.

Dank u wel.

Rudy Reker 

 

Commissievergadering Jaarrekening 2021

5 juli 2022

Dank u wel,

Het is bekend voorzitter dat wij als LPF elk jaar kritisch kijken naar de jaarcijfers. Want bureaucratie en verspilling van belastinggeld is ons altijd al een doorn in het oog. De laatste jaren gaat het immers over bedragen die de miljard euro overstijgen.

Maar wij weten ook, dat een realistische en sluitende begroting maken niet eenvoudig is. Je hebt nooit alle ontwikkelingen voor 100% in de hand.

In de afgelopen coalitieperiode, 2018 tot 2022 is er door het toenmalige college, met een VVD wethouder op financiën een gigantisch negatief vermogen weggewerkt.

In het afgelopen boekjaar 2021, is het college erin geslaagd om op een begroting van 1.8 miljard euro, een voordelig resultaat te behalen van  32.7 miljoen.

Natuurlijk zien wij ook dat de grootste voordelige afwijking van 14.8 miljoen zit er in het sociaal domein. Maar de toelichting daarbij lezende, is dat volgens onze fractie goed verdedigbaar.

Voorzitter,

Al met al vinden wij als Lijst Pim Fortuyn de Jaarrekening 2021 een fantastisch resultaat.

Dank u wel.

Petra Strijbos