Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van den Boomen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Blijf niet aan de kant staan

Men vroeg mij kortgeleden om de doelstelling van de Lijst Pim Fortuyn (LPF) op te schrijven. Hierbij in 100 woorden kort samengevat waar onze Eindhovense fractie al vanaf 2004 voor staat.

"Zoals mijn voorganger Pim Fortuyn het destijds zo mooi verwoorde is om te streven naar een hoger democratisch gehalte door burgers meer zeggenschap te geven. Het minimaliseren van kostbare en hinderlijke bureaucratie bij de gemeente Eindhoven en een ander asielbeleid. Het woordje asielbeleid mag je nu vervangen door een asielstop.  

Dichter bij huis, om vol in te zetten op voldoende betaalbare woningen voor Eindhovense woningzoekenden. De bereikbaarheid van het centrum met voldoende parkeergelegenheid voor bewoners én bezoekers. De leefbaarheid én veiligheid in Eindhovense wijken vergroten en tot slot de armoedeverval en vereenzaming onder onze inwoners de hoogste prioriteit te geven."

Herkent u zich in deze doelstellingen en wilt u daaraan bestuurlijk bijdragen? Schroom niet en kom eens praten.

Stuur een mail naar of stuur een appje zodat we een afspraak kunnen maken. 

Rudy Reker, voorzitter

Tel. 0654905959