Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

 

Het jaar 2022 loopt ten einde of is inmiddels al voorbij als u dit leest. Bij het begin van het jaar 2022 was de Lijst Pim Fortuyn al drukdoende met de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen die in maart zouden worden gehouden. De verwachtingen van het bestuur waren onverdeeld hoog. De fractie en eenieder die wist wat de LPF met 2 zetels (Rudy Reker en Tjerk Langman) in de gemeenteraad heeft betekend voor de stad, bedeelde ons op voorhand met 1 á 2 zetels winst. Als je over belonen spreekt zou dat méér dan terecht zijn geweest.

Mijn grootste zorg was en is, het lage opkomstpercentage wat betekend dat het vertrouwen in de politiek, óók de lokale politiek in onze stad nog steeds tanende is. Dat is helaas een gegeven wat de LPF al meerdere bestuursperioden in ons verkiezingsprogramma heeft aangehaald. Ondertussen zijn meer dan 50% van zittende raadsleden in Eindhoven vervangen. Veel jongeren die voor het eerst mochten stemmen – veelal geïndoctrineerd tijdens hun opleiding – grepen die kans en stemden in groten getale op links en op nieuwe linkse partijen zonder affiniteit met de realiteit. Met een opkomst van 41.7 % betekende dat een nieuw dieptepunt in onze stad, waarbij de LPF een zetel moest inleveren.

De kater was na het tellen van de stemmen enorm. Geen 3 of 4 zetels, maar slechts 1 zetel, wat wil zeggen dat veel van onze traditionele stemmers zijn thuisgebleven. Dezelfde kater zorgde, zoals dat wel vaker gaat bij verkiezingen voor intern gedoe in de fractie, alsook bij het bestuur. Vooraf gemaakte zienswijzen en afspraken werden overboord gezet en dat leidde uiteindelijk dat de LPF zonder fractieleden kwam te zitten. Met de ervaring van deze fractievoorzitter, zowel in het bedrijfsleven als in de gemeenteraad, gaan we dat bij de volgende verkiezingen in 2026 herstellen. De eerste nieuwe leden én zij die mede de raadsvoorstellen willen beoordelen hebben zich al gemeld.

De moord op Pim Fortuyn is inmiddels meer dan 20 jaar geleden. Een dag waarvan ook ik nog precies weet waar ik op dat moment was. Toch krijgen wij als fractie van de Lijst Pim Fortuyn jaarlijks meerdere verzoeken van studenten van alle niveaus uit heel het land, die meer van- en over Pim Fortuyn willen weten, omdat zij een werkstuk over Pim Fortuyn willen maken. Waarschijnlijk ingegeven door het onbegrijpelijk slecht beleid van de kabinetten onder Mark Rutte. Uiteraard maken wij hier tijd voor vrij en nodigen hen uit op onze fractiekamer in het Stadhuis. De interviews duren meestal langer dan studenten dit vooraf hadden ingeschat, omdat onze antwoorden, voorbeelden en boeken van Pim bij hen weer nieuwe vragen oproept. Hieruit kun je concluderen dat het gedachtegoed van Pim Fortuyn ook bij de jeugd levend is. Inderdaad springlevend en zij onderkennen de noodzaak van hetgeen Pim Fortuyn destijds al iedereen duidelijk probeerde te maken! Nu moeten zij de weg nog vinden naar onze partij, als opstapje naar de kieslijst in 2026. Want jong bloed is noodzakelijk om de democratische Lijst Pim Fortuyn levend te houden.

Als LPF-Eindhoven hebben wij enkele jaren onze volledige medewerking gegeven om in Breda een zelfstandige afdeling van de Lijst Pim Fortuyn Breda op te starten. www.lpfbreda.nl  

Wij als LPF-Eindhoven zijn trots dat men daar inmiddels een Fortuynistische achterban heeft, die ervoor heeft gezorgd dat de Lijst Pim Fortuyn nu ook in de gemeenteraad van Breda is vertegenwoordigd.

Al eerder waren wij samen met Breda bezig om de al bestaande landelijke organisatie van de “Jonge Fortuynisten” nieuw leven in te blazen. Een kweekvijver van nieuw talent heb je nodig, zeker omdat de LPF (nog) niet in de Provinciale Staten en ons parlement is vertegenwoordigd.

Dit alles kunnen wij alleen voor u doen als u ons steunt. Op de eerste plaats door in 2026 weer op de LPF te stemmen. Dit zowel in Eindhoven als Breda, maar wie weet komen daar gemeenten bij. Maar u kunt nu al lid of donateur worden. Want een verkiezingscampagne kost veel geld en geheel onterecht krijgen alle lokale partijen in ons land geen cent subsidie. Dit terwijl het aantal stemmen op lokale partijen elke stemronde toeneemt. 

Maar goed, een leven zonder tegenslag is rimpelloos. Anders gezegd: Je kunt nooit van iets genieten als je geen tegenslagen hebt gekend. Ouderen onder ons kunnen deze uitdrukking bevestigen.

Waar wij als LPF-Eindhoven zeker trots op mogen zijn is dat mede ons volhoudend beleid van enkele jaren het slachtoffer van een doofpotaffaire van stalking, meerdere verkrachtingen en uitbuiting, die je niet in Eindhoven zou verwachten, ondanks alle tegenwerking van de gemeente Eindhoven e.a. zich nu veilig mag voelen.  

Ondertussen wensen wij u allen een gezond, veilig en leefbaar 2023, in de hoop dat de vrede in Europa weer snel wederkeert.

Rudy Reker, voorzitter

https://www.lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/74-commentaar/1336-nieuwjaarsboodschap-2022-2023