Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

  
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Polariserende uitdrukkingen

Bij nader inzien is nu de tekst aangepast

Jammer dat er eerst niet over de tekst is nagedacht.

De zaadjes van polariseren zijn in vruchtbare Nederlandse bodem geplant.

Raadsvragen: Polariserende uitdrukkingen.

4 januari 2022

 
Mijn telefoon en app verkeer stonden vanmorgen ‘roodgloeiend’ met vragen en verontwaardigde berichten over Radar en de gemeente Eindhoven over de hier onderstaande zeer discriminerende posters. Inderdaad, iedereen verdient een eerlijke kans op een woning. Maar deze posters suggereren dat niet omdat statushouders al jarenlang voorrang krijgen op een sociale huurwoning en Nederlandse woningzoekenden daarmee bij elke toegewezen woning aan een statushouder, weer een plaats naar achter doorschuiven.
 
Een korte samenvatting van de binnengekomen berichten is als volgt. ‘Omar en Samira hebben geen enkele bijdrage geleverd aan ons land. Waarom krijgen zij met voorrang een gratis woning, uitkering en zorg terwijl Erik en Annemarie nog 15 jaar bij hun ouders moeten wonen voordat zij aan de beurt zijn en zij en velen anderen dat allemaal door hard werken mogen betalen?’ Dat de echte teksten en uitspraken veel verder gingen moge duidelijk zijn. Maar deze poster is totaal misleidend en polariserend!
 
Dat brengt mij tot de volgende vragen.
 
- Is de tekst op deze poster in samenwerking met de gemeente Eindhoven tot stand gekomen?
 
- Vindt u deze tekst achteraf bezien wel zo verstandig?
 
- Trekt het college hiermede de voordeelkaart voor alle Omar’s en Samira’s?
 
- Gezien de reacties van veel getergde landgenoten, bent u het met de Lijst Pim Fortuyn eens dat deze tekst, olie op het vuur gooit als het gaat om opvang van alle asielzoekers?
 
- En daarmee het paard achter de wagen spant?
 
- Hoeveel borden zijn/worden er geplaatst en wat zijn de kosten daarvan?
 
- Bent u bereidt om alle reeds geplaatste borden onmiddellijk te verwijderen?
 
- Wie zich gediscrimineerd voelt kan normaal aangifte doen bij de politie. Radar pookt de discriminatiekachel alleen maar verder op. Is het college bereidt om nu eindelijk eens de samenwerking met Radar als subsidie slurpend links instituut te verbreken?
 
-Nu krijgen statushouders in Eindhoven met voorrang een sociale huurwoning toegewezen, is dat niet juist discriminerend naar andere woningzoekende toe en bent u bereid om hier direct mee te stoppen? Zo nee, waarom niet?
 
Lijst Pim Fortuyn
 
Rudy Reker