Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Gebiedsontwikkeling Fellenoord Knooppunt XL  

Raadsvoorstel Uitvoering gebiedsontwikkeling Fellenoord (Hoe)
 
Raadsvergadering 24 januari 2023
 
Voorzitter, dank u wel.
 
Onder dit Raadsvoorstel, ligt een concept ‘Samenwerkingsovereenkomst gebiedsontwikkeling Fellenoord’ tussen de Gemeente Eindhoven en de Provincie Noord-Brabant. Hierbij gaat het HOE de werkwijze is en HOE de verantwoordelijkheden tussen hen beide organisatorisch worden geregeld. 
 
Voorzitter,
 
Wij hebben deze overeenkomst, met voornemens en afspraken, die in goed overleg met ambtenaren en colleges van beide overheden – Gemeente Eindhoven en de Provincie Noord-Brabant – tot stand zijn gekomen, goed gelezen. Door het opstellen en het presenteren van dit document aan deze raad, spreken zij beide hun vertrouwen naar elkaar uit. 
 
Voorzitter,
 
U weet ongetwijfeld ook dat zonder vertrouwen een goede samenwerking niet mogelijk is. Want dit project gaat ergens over en gezien de urgentie, van de krapte op de woningmarkt, willen en moeten wij snel van start. En daadwerkelijk beginnen kan pas, als deze stukken, na goedkeuring van deze raad en van de Statenleden, door beide partijen zijn ondertekend. 
 
Voorzitter,
 
Om de snelheid er dus in te houden, is de Lijst Pim Fortuyn van mening dat wij als gemeenteraad van Eindhoven niets via amendementen en/of moties moeten veranderen in- of aan deze overeenkomsten. Dat vertraagd de zaak aanmerkelijk en zoals de wethouder eerder al heeft gezegd, komen er voldoende mogelijkheden om als raad tijdens het traject inhoudelijk op onderdelen bij te sturen. 
 
Dank u wel  
 

Raadsvoorstel Uitvoering gebiedsontwikkeling Fellenoord Knooppunt XL

17 januari 2023 (commissievergadering)

Voorzitter, dank u wel,

Het toekomstbestendig maken van onze stad vergt een visie. Maar dan wel een langetermijnvisie. En daar zijn wij in Eindhoven altijd zeer karig in geweest. Eén coalitieperiode was veelal al ver genoeg.

Met deze gebiedsontwikkeling Knooppunt XL, een partnership samen met de provincie verenigt in een BV, ligt er een langetermijnvisie voor de stad. De LPF is daar blij mee.

Ondanks de bezwaren die links en rechts de kop opsteken ben ik ervan overtuigt dat onze stad, ons college, onze ambtenaren en de gemeenteraad dat gehele project aankunnen.

Uiteraard gaan de huidige plannen in fasen. Per project in een aparte BV, de huidige plannen in die periode tegen het licht houden, eventueel het plan actualiseren of aanpassen, een degelijke projectontwikkelaar erop en de financiën op orde. Dan hebben wij als LPF-fractie er alle vertrouwen in, omdat de Lijst Pim Fortuyn in oplossingen denkt.

Dat wil niet zeggen voorzitter dat wij als Lijst Pim Fortuyn op onderdelen van dit totaalplan geen bedenkingen hebben. Die hebben wij wel zeker op het gebied van bereikbaarheid, doorstroming van het verkeer en te weinig parkeergelegenheden voor toekomstige bewoners. Maar daar komen wij nog wel op terug.

Vandaag gaat het over of het totaalplan ‘Uitvoering gebiedsontwikkeling Fellenoord Knooppunt XL’ doorgang kan vinden.

Voorzitter,

In mijn betoog vorige week voorzitter ben ik duidelijk geweest. En u begrijpt het al, ons standpunt is niet veranderd. Dus gooi de trossen los.

Dank u wel.

 

Raadsvoorstel Uitvoering gebiedsontwikkeling Fellenoord Knooppunt XL 

10 januari 2023 (commissievergadering)

Voorzitter, dank u wel, 
 
Laat ik beginnen te stellen voorzitter dat de Lijst Pim Fortuyn verheugt is dat er een lange termijnvisie is voor dit, voor Eindhoven Megaproject. Eindhoven gaat ergens voor. Geweldig! 
 
Maar we weten ook dat niemand onder ons 30 of 40 jaar vooruit kan kijken. Daarom gaat dit project in fasen. Aken en Keulen zijn ook niet op een dag gebouwd. Zo hebben wij ook de gelegenheid om tijdens de ontwikkeling bij te sturen. Zowel in uitvoering als in de financiering van deelprojecten.   
Eerder heeft de LPF al voorgesteld om dit totale project in een BV met de gemeente Eindhoven en de Provincie als aandeelhouder, en daaronder de deelprojecten in aparte bv’s onder te brengen. 
 
VZ 
 
U weet kunnen onder een bv meerdere bv’s perfect functioneren. Dit om risicospreiding tegen te gaan. Ook kan er te aller tijde op alle punten worden bijgestuurd.  
 
En uiteraard komen deze wijzigingen via een raadsvoorstel weer in de raad. 
 
VZ 
 
Tot slot. De LPF fractie kan instemmen met dit raadsvoorstel.  
 
De LPF heeft geen last van koudwatervrees. Ik zou dus zeggen. Genoeg gepraat, laten we snel beginnen. Dat gaat sneller en is goedkoper. 
 
Dank u wel 
 
Tweede termijn 
 
VZ 
 
“Wij als Lijst Pim Fortuyn denken niet in details, maar in oplossingen”. Dus gaan wij akkoord met dit voorstel.