Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van den Boomen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Vertrouwensbreuk?

 
Raadsvragen: Vertrouwensbreuk?
 
Met antwoord van het college.
 
7 februari 2023
      
Geachte college,
 
De gemeenteraad moet erop kunnen vertrouwen dat antwoorden op raadsvragen eerlijk door het college worden beantwoord. Het college praat ook altijd met één mond, wordt ons door hetzelfde college voorgehouden. Helaas blijkt uit een WOB-verzoek van GeenStijl over posters met de namen van Erik en Annemarie / Omar en Samira, dat de goede bedoelingen van het Eindhovens college om met één mond te spreken de prullenbak in kunnen. In dit geval gaat het over de beantwoording van raadsvragen van de LPF over de “Polariserende uitdrukkingen” tegen woondiscriminatie op 4 januari jl.
 
Bekend is dat een inschattingsfout toegeven aan de gemeenteraad pijn doet. Maar het antwoord op vraag 2 van de LPF: Vindt u deze tekst achteraf bezien wel zo verstandig? beantwoordt u volmondig met een JA! “Ja, we staan achter de inhoud en de boodschap van deze landelijke campagne”
 
De correspondentie die aan GeenStijl is vrijgegeven laat niet alleen een tegengesteld antwoord zien. Maar laat ook een onthutsend beeld zien hoeveel tijd en hoeveel correspondentie er intern over en weer is verstuurd voordat de opdracht is gegeven en de factuur betaald. Elke MKB’er doet hetzelfde met één man binnen een halve dag! 
 
Met de ervaringen van de Lijst Pim Fortuyn-fractie met de vorige burgemeester die bewust niet de waarheid sprak en nu dit weer, zal de kloof tussen het openbaar bestuur en de burgers niet kleiner maken.
 
Dit brengt mij tot de volgende vragen.
 
- Is het college bereid om met toelichting vraag 2 van de raadsvragen van 4 januari jl. nu eerlijk te beantwoorden?
 
- Vindt u deze tekst achteraf bezien wel zo verstandig?”
 
- Kunt u uitleggen waarom het college met het beantwoorden van deze eerder gestelde vraag niet de waarheid heeft gezegd?
 
- Bent u het met de LPF eens dat de bureaucratie omtrent deze posters gruwelijk uit de hand is gelopen?
 
Rudy Reker  
 
 
 
Het onderstaande citaat komt uit het WOB-verzoek van GeenStijl.
 
 

Antwoord van burgemeester en wethouders


1. Is het college bereid om met toelichting vraag 2 van de raadsvragen van 4 januari jl. nu eerlijk te beantwoorden?
 
“2. Vindt u deze tekst achteraf bezien wel zo verstandig?”

2. Kunt u uitleggen waarom het college met het beantwoorden van deze eerder gestelde vraag niet de waarheid heeft gezegd?

Allereest willen we meer context geven. Het citaat uit het Woo-verzoek van GeenStijl wat u noemt komt uit een beleidsoverleg. Vaak zijn beleidsoverleggen verkennende gesprekken waarin diverse adviezen en overwegingen worden samengebracht. In het kader van de Woo kan een beroep worden gedaan op eventuele aantekeningen, maar het is in de samenwerking college-raad belangrijk dat dergelijke informatie in deze context wordt gewogen.

Daarbij is van belang dat het genoemde citaat toelichting behoeft. Tijdens het beleidsoverleg is de voorlichting- en bewustwordingscampagne ‘Wijs discriminatie de deur’ van de Rijksoverheid besproken; waaronder de stijlfiguren. Een aandachtspunt van de wethouder hierbij was dat de tekst mogelijk kon schuren en dat het de voorkeur heeft om een volgende keer meer verbindend te communiceren.

Dat een vuist tegen discriminatie op de particuliere woningmarkt hard nodig is, blijkt uit de resultaten van zowel lokaal als landelijk onderzoek naar de staat van raadsvragen over dit onderwerp. Dat is ook de reden dat het college mee heeft gedaan aan de campagne van Rijksoverheid. Niet groepen uit elkaar spelen, maar tegenstellingen zichtbaar maken.

3. Bent u het met de LPF eens dat de bureaucratie omtrent deze posters gruwelijk uit de hand is gelopen?

Nee, daar is het college het niet mee eens.

Eindhoven, 10 februari 2023