Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Ontwikkelkader Evoluon

Raadsvoorstel Ontwikkelkader Evoluon

(meningsvorming)

Betoog Rudy Reker

11 april 2023

Voorzitter, dank u wel,

Het Evoluon is een van de iconen  van onze stad. De Tilburgseweg als huidige afscheiding van het Evoluon is vanaf het begin ontworpen als één van de poorten naar het stadscentrum. Dit soort verbindingen heb je broodnodig wil je Eindhoven als stad bereikbaar houden. Leg deze belangrijke opmerking voorzitter niet aan de kant. Dat zou jammer zijn.


Tegelijkertijd is de huidige (verhoogde) Tilburgseweg een barrière tussen een groot deel van Strijp, het Evoluonpark en het park aan de Jacob Oppenheimstraat. Aan de andere zijdes heb je de Noord Brabantlaan en de Beukenlaan met zijn grote rotonde. Wegen die het Evoluonpark momenteel begrenzen in haar uitbreiding, maar daar is wel wat aan te doen. Dat ga ik u dadelijk vertellen.


Voorzitter,
Wat er nu volgens dit Raadsvoorstel bij het Evoluon staat te gebeuren is niet de ontwikkeling die je als Metropool en Brainportstad zou moeten willen uitvoeren. Het zou een gemiste kans zijn, als wij als stad dit microplannetje rondom het Evoluon gaan uitvoeren. Er zal eerst op integraal stedenbouwkundig en mobiliteitsgebied naar deze grotere, samenhangende zone moet worden gekeken. M.b.v. tot rijksgelden en Europees geld, kan dit gebied véél beter worden aangepakt. Daarmee kun je vele vraagstukken integraal en langjarig oplossen.


Voorzitter,
Qua inwoneraantal is Eindhoven de 5de stad van ons land. Maar op het gebied van kennis en innovatie zijn wij de hoofdstad van Nederland en ver daarbuiten! Buit dit gegeven uit en toon geen bescheiden Calimero gedrag. Dat past ons als Eindhoven niet.

Voor alle betrokken partijen en omwonenden brengt dit grotere plan alleen maar voordelen mee. De te herinrichten ruimte kan beter worden benut, wat concreet betekent:


-    Aan en afvoer van wegverkeer kan onder de grond (net als bij Maastricht),


-    Groene zones die nu versnipperd zijn, worden met elkaar verbonden. Er ontstaat zo een groter verblijf- en recreatieve zone met meer kwaliteit.


-    In de aan- en afvoer van wegverkeer(routes) wordt ondergronds een groot transferium gerealiseerd.  Dit heeft een functie voor museum, congrescentrum, bewoners en tevens voor het verkeer dat niet meer de stad in hoeft.


-    De huidige snelbus verbinding aan de Noord Brabantlaan kan met dit ondergrondse transferium worden verbonden. Deze busverbinding kan t.z.t. tot tramfunctie worden opgewaardeerd, aangezien dit een verbinding is tussen station/centrum en airport.


-    Er komen veel extra m2 bouwgrond beschikbaar, waardoor een nieuwe verbindende wijk kan worden gerealiseerd. Met een majestueus uitzicht op het Evoluon en een groen stadspark.


Voorzitter,
Via uw relaties bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en bij het Rijksvastgoedbedrijf hebt u als Metropool en Brainport een bevoorrechte positie waar ook Eindhovense burgers een verbindende rol in kunnen spelen.


De hamvraag wie dat allemaal gaat betalen zijn uiteraard niet de Eindhovense burgers. Wie slim is laat Den Haag en Europa betalen. Maar je moet als college van Eindhoven wel het voortouw nemen!


Tot slot,
Deze ontwikkeling zoals door mij is betoogd past in de nieuwe ambities van het Rijksvastgoedbedrijf zoals ook recentelijk door minister Hugo de Jonge kenbaar is gemaakt.


Dank u wel