Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Raadsvergadering 9 mei 2023

Startnotitie masterplan mobiliteit

Raadsvoorstel Ontwikkelkader Evoluon

Betoog Rudy Reker

9 mei 2023

7.1 Raadsvergadering: Raadsvoorstel Startnotitie masterplan mobiliteit

Voorzitter, dank u wel,
Al eerder heb ik hier gezegd voorzitter, dat u ook met dit Masterplan Mobiliteit helemaal op de verkeerde weg zit. En hoe langer u deze weg blijft volgen, hoe moeilijker het zal worden om op uw schreden terug te keren.

Bij de commissievergadering is eerder al genoteerd dat de LPF een negatieve grondhouding heeft, omdat Eindhoven door dit plan “morgen niet mooier wordt”, maar verder verschraald. Daar wil de Lijst Pim Fortuyn niet aan mee werken. Mensen, zowel bewoners als bezoekers, laten zich niet dwingen.

Voorzitter,
Dat resulteert in het feit dat de Lijst Pim Fortuyn wel vóór amendement A3 van de SP zal stemmen ‘Mobiliteit voor iedereen’ en tégen de andere amendementen alsook tégen de motie

Dank u wel

https://www.lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/74-commentaar/1349-groot-eindhoven-mobiliteit

7.2 Raadsvergadering: Raadsvoorstel Ontwikkelkader Evoluon

Voorzitter, dank u wel,
Het huidige plan wat in het raadsvoorstel voor ons ligt getuigt, van Calimero gedrag en dat past ons als Lijst Pim Fortuyn niet en niet minder erg is, dat dit voorstel beschamend is voor Eindhoven. Van onze stad die op het gebied van kennis en innovatie aan de top in Europa staat mag je meer van verwachten.

Daarom valt het mijn fractie zwaar tegen dat u op de beperkte ruimte die het Evoluonpark heeft, niet naar verdere mogelijkheden heeft gekeken. Dit terwijl deze mogelijkheid er met het Jacob Opperheimpark wel degelijk is.

Voorzitter,
Als de Lijst Pim Fortuyn nu zou instemmen met dit plan, vergooien wij de mogelijkheid om in de toekomst nog iets fatsoenlijks van deze locatie te maken. Dus u zal het vandaagmoeten doen met een tegenstem van mijn fractie.

Wel zullen wij vóór de motie M3 ‘Fase 2 terug naar de raad’ en motie M4 ‘De raad in positie bij het Futurelab’ van het CDA stemmen.
Bij alle andere amendementen en moties zal de LPF tegenstemmen.

Dank u wel.