Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Meningsvorming 16 mei 2022

Hoogleraar Professor Jan Leen Kloosterman van de Tu/Delft in gesprek met Rudy Reker over kernenergie.

(3. Onderaan dit artikel. Raadsvoorstel Startnotitie publiek energiebedrijf)

 

1. Raadscommissie / werkgroep Knooppunt XL

Voorzitter, dank u wel,

Wij zijn als Raadswerkgroep (RWG) op weg om een groot omvangrijk project op weg te helpen. Mijn fractie heeft vertrouwen in het college en ambtenaren die ons begeleiden en op de hoogte houden van de plannen en vorderingen. Tot nu toe gaat dit goed.

Wel zijn wij bezorgd over het tracé van de HOV4. Want de LPF is kritisch als het gaat om het belemmeren van de mobiliteit in deze stad. Want zonder mobiliteit ligt alles plat.

Tot nu toe kunnen wij instemmen met de gevolgde werkwijze. Maar we weten ook dat we tussentijds op punten kunnen bijsturen.

Tot zover voorzitter dus akkoord.

Dank u wel

2. Raadsvoorstel Uitvoeringsstrategie Groenplan Centrum


Voorzitter, dank u wel,

Tegen het vergroenen van het centrum kan niemand tegen zijn. Maar doe het wel nadat bewoners en ondernemers in dat gebied hun inbreng hierover hebben kunnen ventileren. Waarbij mijn fractie hoopt, dat daar dan rekening mee wordt gehouden.

Want groen toevoegen en daarmee bewoners en ondernemers tegen het hoofd stoten of het werken onmogelijk te maken of in elk geval te bemoeilijken is niet de weg die wij als Lijst Pim Fortuyn willen bewandelen. Dit geldt natuurlijk voor heel de stad. En voor zover ik de situatie kan inschatten hoop ik, dat het college en raadsleden het hiermee eens kunnen zijn.

Even terug naar de insprekers en het Wilhelminaplein. Ik kan het betoog van de twee insprekers als raadslid, als oud-ondernemer, maar ook als oud-Stadsprins i.v.m. carnavalsactiviteiten van harte onderschrijven. Dat een inspreker zich ongerust maakt over de schets van het voorstel kan ik mij goed voorstellen, want daar blijft geen plein meer over.

Voorzitter
Ik heb vertrouwen in het wijze beluit dat het college samen met bewoners en ondernemers van het Wilhelminaplein t.z.t. gaan maken. Wij zullen het als LPF nauwlettend blijven volgen


Dank u wel.

3. Raadsvoorstel Startnotitie publiek energiebedrijf

Voorzitter, dank u wel.

Even een stukje geschiedenis. Ruim 20 jaar geleden heeft de toenmalige coalitie de verkoop van het Nutsbedrijf Regio Eindhoven, kortweg de NRE ingezet. In de collegeperiode daarna, 2006 – 2010 heeft de verkoop van het NRE haar beslag gekregen.

De Lijst Pim Fortuyn, toen net in deze gemeenteraad heeft destijds, nog op een eerder advies van onze naamgever, is altijd tegenstander van deze verkoop geweest. Maar ja het geld, zo rond de 300 miljoen euro lonkte. En dat we met de verkoop jaarlijks 10 miljoen euro dividend misliepen werd destijds achteloos terzijde geschoven.

In mijn herinnering was er nadien nogal wat gedoe met- en over de gesloten contracten, terwijl het bedrag uit de verkoop net zo snel werd uitgeven als dat het toendertijd binnenkwam. Maar goed, gedane zaken nemen geen keer.

Voorzitter,

Als we het doen, dus naar een publiek energiebedrijf, laten we het dan goed doen. Mijn fractie ziet ook al langer de maatschappelijke belangen van een eigen energievoorziening in de regio en onze stad. Maar laten we dan vooruit denken waar we uiteindelijk naar toe willen. …… En dat is een moderne kernenergiecentrale.

Voorzitter,

Vorig jaar ben ik in de gelegenheid geweest om een symposium bij te wonen van Hoogleraar Professor Jan Leen Kloosterman van de Tu/Delft. Een autoriteit op het gebied van Kernenergie. En dan niet alleen een autoriteit in ons land, maar in heel Europa en daarbuiten. Het werd een bijzonder verhelderende avond.

Ik stelde de heer Kloosterman bij een kopje koffie de volgende vraag: “Stel dat onze minister president Mark Rutte u om een advies zou vragen, aangaande de Nederlandse energievoorziening”.

Het antwoord kwam snel en raadt u al. “Zo snel mogelijk beginnen met het bouwen van meerdere Thorium gesmolten zoutreactoren. Want zonder kernenergie redden wij het niet”.

Voorzitter,

Los daarvan is deze Startnotitie een goed begin omdat hierin de voor- en tegens van een eigen energievoorziening, helder en duidelijk staan beschreven.

Willen wij serieus de broeikastgassen in 2050 naar ongeveer nul hebben teruggebracht, hebben wij daarbij echt kernenergie nodig.

Met alleen zonnepanelen, windmolens, aardwarmte, warmtenetten en warmte uit rioolwaterzuiveringsinstallatie redden wij het in onze stad en de Metropoolregio ook niet.

Voorzitter,

Daarom stel ik voor om de heer Kloosterman, zo snel als mogelijk is ook in onze raad, desgewenst met meerdere raden uit de Metropoolregio uit te nodigen, om zijn verhaal over onze toekomstige energievoorziening te vertellen. Dat doet hij helder, duidelijk en begrijpelijk. De koudwatervrees die bij sommige partijen heersen kunnen dan het putje in. Dan kunnen wij als regio richting ons kabinet een grotere vuist maken

Dank u wel.

Spreekteksten Rudy Reker

https://www.youtube.com/watch?v=nK9jv04agsY

https://www.ed.nl/eindhoven/eindhovense-politiek-positief-over-onderzoek-naar-eigen-warmtebedrijf-veel-kennis-hebben-we-al-in-huis~a23aa195/