Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van den Boomen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Jaarverslag 2022 bestuur

2 juni 2023

Jaarverslag voorzitter, secretaris en penningmeester.


Van de voorzitter,


Het afgelopen jaar 2022 was een bewogen jaar. Een jaar waarin door onvrede over het verlies van één zetel gedoe is ontstaan vanuit de fractie. Dus gedoe om de huidige raadszetel en de wettelijke vergoeding die aan het fractievoorzitterschap is verbonden. Ondanks duidelijk gemaakte afspraken vooraf, resulteerde dat in spanning en een al weken durende boycot door een fractielid, die ik als fractievoorzitter om de rust te bewaren, op een gegeven moment buiten de fractie heb gezet.


De secretaris vond dat dit besluit aan het 3-koppig partijbestuur overgelaten moest worden. De twee “nieuwe” maar nog niet door de ALV opnieuw benoemde bestuursleden, waren door de secretaris teruggehaald, maar hadden als kandidaat bestuurslid formeel nog geen stemrecht. Dat terughalen was voor mij een grote verrassing omdat ook ik dat al tig keren aan hen had gevraagd. Maar wat blijkt, ze wilden wel terug, maar geen van hen wilde na terugkomst een- of meerdere bestuurs- of verenigingstaken op zich nemen. Tja, waarvoor kom je dan terug?


De secretaris zou het gelijk aan zijn zijde hebben als het zou gaan om het ontslag van een van de drie bestuursleden van de vereniging. In dat geval zou hij, met de “nieuwelingen” erbij op voldoende steun kunnen rekenen. In dit geval, dus als het gaat over fractieleden beslist de fractievoorzitter. Dat is politiek.


Het gevolg was dat de secretaris zijn functie van secretaris en het fractielidmaatschap ter plaatse boos beëindigde. Ook de penningmeester die verder overal buiten wenste te blijven, zegde zijn lidmaatschap op. De dagelijkse administratie, facturatie, incasso’s etc. gebeurde al vanaf 2004 door de fractievoorzitter omdat de benoemde penningmeester ca. 10 maanden per jaar in Canada verblijft.


Het enige overgebleven fractielid vond dat zij niet als fractielid kon aanblijven omdat haar man als lid en secretaris boos was weggelopen. De rest laat zich raden. Ook de twee, dan nog ongekozen bestuursleden verlieten de vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven.


En toen gebeurde er iets vreemds. Er viel een grote last van mijn schouders. De spanning die ik niet bewust heb gevoeld en ongemerkt in de fractie was geslopen was ik kwijt.


Daarna ga je vervolgens de kandidatenlijst doorlopen en vragen en de afweging maken of een van de kandidaten de openstaande posten in de fractie wilde innemen. Nee dus. Nog niet klaar voor het grote werk. Durf niet en geen tijd.


Dus runt de fractievoorzitter de fractie met behulp van fractiemedewerker Lilian. Die de partij mede heeft opgericht en al vanaf 2004 in de partij meedraait.


Een lid is in 2022 overleden.
Een ‘lid’ geroyeerd wegens wanbetaling en een lid wegens nalatig gedrag.
Na de incasso’s in 2023, dus dit jaar kregen wij 2 storno’s. (Redactie: waarvan één inmiddels is gecorrigeerd)
Ondanks dat er enkele leden om persoonlijke redenen waren vertrokken, kwamen in het afgelopen jaar wel weer meerdere nieuwe leden bij.

Van de secretaris


Gezien de huidige situatie zijn er geen notulen van de laatste ALV die zijn gehouden op 3 juni 2022.


Van de penningmeester (Paul Verhaegh)


Vanuit deze hoek is er meer nieuws. Aan de verkiezingen hebben wij in totaal € 11.163 euro uitgegeven.


Totaal saldo van de vereniging per 31 dec 2022 is € 3.718,52

Onder het kopje ANBI kunt u kennisnemen van de specificatie.

De kascommissie

Bestaande uit Paul Klomp en Damian Dassen hebben de financiële administratie, zoals facturen, bankafschriften, kasgeld etc. gecontroleerd en akkoord bevonden.

De heren van de kascommissie hebben de vergadering geadviseerd om het bestuur decharge te verlenen over het financieel beleid over 2022.

Rudy Reker