Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van den Boomen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

De toestroom van asielzoekers zal nooit stoppen

Tenzij wij daar iets aan doen!

Tenzij wij daar iets aan doen! Inderdaad. Vooropgesteld hebben alle asielzoekers en gelukszoekers het volste gelijk van de wereld dat zij massaal naar Europa komen. Dat durf ik zo wel te stellen omdat ik in het verleden meerdere keren in Afrikaanse landen ben geweest. Ondermeer in Ethiopië en dan niet alleen in Addis Abeba, maar ook in kleinere plaatsen, tot op een lange dag rijden van Addis.

Als ik daar nu zou wonen zou ook ik alles in het werk stellen om op welke wijze dan ook de Middellandse Zee over te steken. En dat is dan niet om de in Europa veelbesproken klimaatverandering, want daar hebben ze nog nooit van gehoord. Zij hebben andere en minder legitieme redenen om naar Europa te komen. Wij als Europa en Nederland bieden met ons uiterst zwak (asiel)beleid, daarvoor immers de mogelijkheden op gouden schaaltjes aan.

De vraag is dan gerechtvaardigd tot hoelang onze Nederlandse regering hiermee wil doorgaan? Tot de wal het schip keert? Laat ik dan dit vertellen dat het schip, waar ik het zojuist over heb gehad, door de opgelopen schade al niet meer vaart. Door schaamte, onwil en onkunde van Europese en landelijke politici om de massale toestroom te stoppen, heeft geresulteerd dat dat het draagvlak onder de bevolking geheel is verdwenen. En dat is begrijpelijk.

 
Willen we het probleem van massale migratie oplossen, zullen we het eerst moeten benoemen. Want we weten inmiddels dat dit (wan)beleid catastrofale gevolgen zal hebben en inmiddels al heeft voor onze, veiligheid, welvaart en solidariteit in Europa en Nederland en niet op de laatste plaats de toekomst van onze kinderen.


En toch met de aangekondigde spreidingswet van Eric van der Burg, staatssecretaris van Asiel en Migratie in het achterhoofd, gaan gemeenten in Zuidoost-Brabant 2900 asielzoekers opnemen. Maar denk nu niet dat dit dan het einde betekend van deze problematiek. Ook de 900 asielzoekers die het Eindhovens college wil opnemen, zal niet het einde van de vraag betekenen. De toestroom van asielzoekers zal namelijk nooit stoppen. Tenzij wij daar maatregelen tegen nemen.


Het zijn niet alleen de randverschijnselen zoals de veiligheid- en opvangproblemen in Ter Apel, die dagelijks het nieuws beheersen. Nee, elke gemeente in ons land worstelt met de grote aantallen asielzoekers die zij krijgen toegewezen. In veel gemeenten gaat dat ook niet lukken omdat de plaatselijke bevolking hiertegen in opstand komt. Tenzij je als college lak hebt aan eigen woningzoekenden.


De achterstand in het te optimistisch aantal te bouwen huizen, halen wij door meerdere al dan niet politieke en kunstmatige oorzaken de komende decennia niet meer in. Woningzoekenden en starters op de woningmarkt, maar ook ouderen die willen doorstromen naar kleinere woningen kunnen het vergeten. Ondertussen loopt ook het bouwen van voldoende studentenhuisvesting grote achterstanden op. Het bouwen van tijdelijke noodwoningen, zoals na de Tweede Wereldoorlog met de Maycrete-woning is uitstel van het grotere probleem, wat als het zwaard van Damocles boven ons hoofd hangt, maar is niet de oplossing. Zo blijf je achter de feiten aanhollen.


De oplossing vraagt leiderschap van landelijke politici. Maar ook van lokale burgemeesters die rigoureus moeten weigeren om eigen inwoners achter te stellen, door de onuitvoerbare ideeën en opdrachten van ministers en staatssecretarissen uit te voeren. Mede daardoor ontstaat de veelbesproken politieke kloof.


Wij mogen best het voortouw nemen door ideeën te lanceren waardoor de massale toestroom van asielzoekers ophoudt, door als EU in deze ontwikkelingslanden gecontroleerd te investeren zodat daar werkgelegenheid ontstaat. Ook maatschappelijke investeringen horen daarbij, met als doel dat de bevolking zelfvoorzienend in hun levensbehoefte kunnen voorzien. Maar begin bij het begin. Neem niet één asielzoeker meer op.


Als Mark Rutte, namens de Nederlandse regering dat lef niet heeft, zal de toeloop van asielzoekers nooit ophouden maar alleen maar toenemen.


Rudy Reker, fractievoorzitter

 

ED 03/06/2023 https://www.ed.nl/opinie/grote-weerstand-tegen-vluchtelingen-in-je-achtertuin-hallo-waarom-moeten-wij-dit-oplossen-br~a4a2e227/

https://twitter.com/i/status/1673718420502659074

https://nieuwrechts.nl/93430-de-toestroom-van-asielzoekers-zal-nooit-stoppen/SXVnU0I5cTNPbHB2L2dxZGhiYWg5ajdlOHFMd1FCZXFQRGRrQkllbGd0MXRUUnF3TXc9PQ

 

Uitspraken Pim Fortuyn

 

"Ik zal niet zeggen dat Nederland vol is, maar wel behoorlijk druk. In mijn ogen zelfs een beetje te druk", tijdens zijn inauguratiespeech bij Leefbaar Nederland.
(TV-journaal 26 november 2001)

 

"De multiculturele samenleving is voor velen niet zo gezellig. Mensen schrikken van teveel talen, teveel culturen. Ze zien criminaliteit, verpaupering, en voelen zich ontheemd in hun eigen stad".
(Bron: AD Tijdsdocument, de opkomst, moord en nasleep)

 

"Ik sta voor dit land, voor alle mensen die hier zijn, dus ook de mensen die van buiten zijn gekomen. Maar absoluut niet voor de mensen die nog willen komen. De grenze gaan écht dicht. Hier komen geen echte asielzoekers. Dat is het grote probleem. Negentig procent is economisch vluchteling".
(bron: AD Tijdsdocument)

 


We moeten stoppen om de grenzen wagenwijd open te zetten. Laten we eerst de problemen met de aanwezige immigranten oplossen. Iedere huisvrouw kan u vertellen dat u eerst de kraan dicht moet draaien als u gaat dweilen."
(Bron: TV)

 


"Veertigduizend asielzoekers per jaar, dat is in vier jaar tijd een stad van een omvang van Groningen. Dat moeten mensen zich eens even goed realiseren. En dan veelal; enkele reis onderklasse."
(Bron: interview met Volkskrant, 9 februari 2002)