Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van den Boomen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Jaarstukken 2022

Meningsvorming Jaarstukken 2022

4 juli 2023

Betoog Rudy RekerOp de eerste plaats voorzitter wil ik namens de Lijst Pim Fortuyn het college, onze collega’s van de financiële afdeling en de accountant bedanken voor het vele werk en de heldere verslaglegging van de jaarstukken over 2022.Voorzitter dank u wel,


Het jaar 2022 sluiten wij af met een positief rekeningresultaat van ruim € 48 miljoen euro. Dat is mooi. Wij hebben hier in onze stad wel eens andere tijden gekend. Het toenmalig college stond bij haar aantreden in 2018 voor een grote uitdaging. Eindhoven had destijds een tekort van honderden miljoenen euro’s.


Maar nu voor het 5e jaar op rij schrijven wij zwarte cijfers. Met dank aan het vóórlaatste college wiens samenstelling ik nu niet zal noemen. Maar ook mede bereikt door de vele waarschuwende woorden en bijdragen van de Lijst Pim Fortuyn en eerlijk is eerlijk, ook van het Ouderen Appel / Hart voor Eindhoven. Want wij waren destijds de enigen partijen die ten volle beseften, dat je nooit méér moet uitgeven dan dat er binnenkomt.

En dat laatste, nooit méér uitgeven dan dat er binnenkomt is bij een gemeentebegroting niet altijd gemakkelijk, omdat gelden die afkomstig zijn van het Rijk zich niet altijd laten voorspellen. Tel daarbij de naweeën van corona, de oorlog in de Oekraïne, ongekende energieprijzen, een hoge inflatie, stijgende bouwkosten en een krappe arbeidsmarkt. Concluderend stellen wij als LPF dat wij als Eindhoven het, gezien de omstandigheden goed hebben gedaan. Maar wederom een waarschuwing, ook aan dit college kan geen kwaad.


Voorzitter,

Met een goed financieel resultaat over 2022 is het ook tijd om vooruit te kijken. Want tevredenheid is echter de vijand van succes. Er is nog veel te doen in onze stad en daarbij moet u prioriteiten stellen. Eén zwaluw maakt nog geen zomer.


Eindhoven mag geen stad worden van twee snelheden. De minderbedeelden, werkende armen en met name de aanpak van kinderarmoede in onze stad moet prioriteit krijgen. Hoe je het doet doe je het, maar met een doses goede wil en minder, veel minder bureaucratie moet het lukken om dit probleem snel op te lossen.

Voorzitter,

Ik liet zojuist de woordjes ‘minder bureaucratie’ vallen. Let goed op wat ik nu ga zeggen. Met minder mensen kun je veelal meer bereiken dan met méér mensen die elkaar niet verstaan of voor de voeten lopen. En ook niet exact weten hoever het onderhavige dossier in uitvoering is. Dat noem ik overtollige en kostbare bureaucratie, waar niemand wijzer van wordt. En dat fenomeen komt in alle sectoren van onze gemeente voor. Ja helaas nog steeds!


Voorzitter,

Neem nu de grote woningnood in onze stad en überhaupt in heel Nederland. Mede door de hoge vraag naar woningen voor expats, statushouders, buitenlandse studenten en onze eigen inwoners is de wachtlijst op een eigen woning nog nooit zo lang geweest dan nu. Wat gaat u hieraan doen voor onze eigen inwoners?


In goede bedoelingen, cijfers en aantallen die we graag willen bouwen, kunnen mensen niet wonen.


Dankzij bureaucratische milieuregels, lagen veel aanvragen en uitvoeringen stil. Wij kunnen onszelf nu wel wijs maken dat we de woningnood gaan oplossen. Maar als de kraan open blijft staan zoals nu, kan je dweilen wat je wil, maar je blijft minimaal natte voeten houden. Maar vermoedelijk wordt er meer nat dan je voeten alleen


Voorzitter,


Wij als LPF weten dat het huidige college fervent voorstander is van een autovrije stad. En dat u er bovendien alles aan zal doen om het de automobilist – die het momenteel al zo zwaar heeft – de stad uit te jagen. Het lokale verkeer moet wijken voor de HOV4 en andere HOV-lijnen richting Eindhoven Airport. Vanaf 2030 ook geen fossiele brandstoffen meer binnen de ring. Uw wensen gaan sneller dan de realiteit aan kan.


Dus is toch de hoogste tijd om op onderdelen bij te sturen.


Parkeerplaatsen ook bij winkelcentrums bebouwen met woningen, waar alleen mensen mogen wonen die überhaupt geen auto mogen of kunnen hebben. Tenzij deze langs een hoge huurprijs voor hun woning, een kostbaar abonnement kunnen bemachtigen in een parkeergarage. Of anders loop je of fiets je maar naar je auto die ergens buiten de ring staat geparkeerd. Maar u vergeet dat heel veel mensen de auto juist nodig hebben voor hun werk.


In elk geval zal het MKB en het groot winkelbedrijf deze maatregelen niet in dank afnemen. In aanliggende gemeenten kunnen we wél in de buurt van het winkelcentrum parkeren. En veelal ook nog gratis.


Het delen van scooters en elektrische fietsen staat bij meerdere politieke partijen wegens overlast nu al op de helling. Bij de deelauto’s zal het niet anders vergaan. Mensen willen vrij zijn en de auto nemen als zij dat willen. Niet als er toevallig een auto beschikbaar is. Die tijd hebben we gehad.


Voorzitter tot slot,


Nu het in onze stad financieel voor de wind gaat, is het de hoogste tijd om behalve bouwplannen, HOV lijnen en autootje pesten door wegen af te sluiten, ook eens te denken het welzijn van iedereen die in onze stad werkt, verblijft of woont. Met zoveel mensen op een kluitje, wordt het er niet gezelliger op.


Dank u wel.