Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid

  


Tom van Nuenen
Commissielid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Woningnood

Auteur Rudy Reker in Groot Eindhoven

Als er steeds meer mensen zich in onze stad vestigen, terwijl daar amper ruimte voor is en tegelijkertijd het aantal woningen schrikbarend achter de behoefte aanloopt moet je er wat aan doen. Nu al zijn onze eigen inwoners en woningzoekenden jongeren achtergesteld door nieuwkomers die vanuit de rijksoverheid verplicht voorrang hebben. Ook zijn Eindhovenaren zwaar gedupeerd als zij door (onvoorziene) omstandigheden hun eigen woning snel moeten verlaten.

Eveneens geldt dit woningtekort voor stagiaires en studenten die voor een korte periode in onze stad verblijven. Al met al, de druk op woonruimte is enorm! Daarbij is de doorstroming van ouderen naar een kleine betaalbare woning helemaal stil gevallen.

De duizenden woningen die Eindhoven jaarlijks wil bouwen, zullen door landelijke en gemeentelijke regeldruk bij lange na niet worden gehaald. In papieren plannen, hoe mooi dan ook, kun je niet wonen. Toch zullen ook initiatieven voor de normale woningbouw gewoon doorgang moeten vinden. Dit alles in een periode waar behalve de bureaucratie en stikstofproblematiek een tekort is aan bouwgrond, materialen, vakmensen en mede door de renteverhoging die de Nederlands Bank onnodige heeft ingevoerd, het geld duurder wordt waarbij projectontwikkelaars en bouwbedrijven failliet gaan.

Al met al zullen we met short stay-voorzieningen onorthodoxe maatregelen moeten nemen om de pijn van te weinig woonruimte te verzachten. Als daar in dit geval ook lege kantoorgebouwen op Flight Forum bij worden betrokken, moet dat maar. Veel ouderen onder ons weten nog wel hoe creatief wij in de naoorlogse jaren moesten zijn om aan een bovenwoning(tje) te komen.

Rudy Reker

27 september 2023