Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Woonoverlast door woningsplitsing en kamerverhuur

Nog steeds? Ja nog steeds!

Woonoverlast door woningsplitsing en kamerverhuur

12 december 2023

Agendaverzoek SP, LPF, VVD, 50PLUS en Volt

 

Voorzitter,

Woningoverlast, nee ernstige overlast door woningsplitsing en kamerverhuur is in onze stad helaas niet iets van de laatste tijd. Wij zijn daar als raad al méér dan 10 jaar mee bezig. En ondanks alle toezeggingen vanuit meerdere colleges is aan deze overlast geen enkele verbetering gekomen.

Voorzitter,

Een tekort aan kamerverhuurpanden in onze stad mag geen reden zijn om deze overlast dan maar normaal te vinden.

En nee voorzitter, het zijn lang niet altijd studenten die overlast veroorzaken. Een heel groot deel bestaat uit gastarbeiders en/of illegalen die een leef-ritme hebben van 24 uur per dag.

In 2018 heeft de raad een paraplu bestemmingsplan, dus met een 30 meter regel, vastgesteld in de hoop en met de verwachting dat de misbruik van bestaande woningen en daarmee aan de overlast een einde aan zal komen. Helaas is ook aan deze verwachting niet voldaan.

Voorzitter,

Mijn fractie kan na deze lange tijd niet anders concluderen dat de gemeente Eindhoven, lees het college niet beseft of wil beseffen, hoeveel leed onze inwoners lijden onder overlast door kamerverhuur of woningsplitsing

Zeker als je er tussen woont en ziet en merkt dat de gemeente er niets, in elk geval veel te weinig tegen doet. Zodat de overlast blijft bestaan.

Daarom is het nu de hoogste tijd om spijkers met koppen te slaan en met de raad het college op te dragen om voor eens en altijd een eind te maken aan deze overlast. Overlast die ontstaat door te weinig controle en daarbij géén handhaving. Zelfs als je als college van de bestaande overlast op de hoogte bent.

Dank u wel.

https://www.ed.nl/eindhoven/aanbellen-bij-lastige-buren-daar-gaat-de-straatsteward-in-eindhoven-bij-helpen~af3be08e/

https://raadsinformatie.eindhoven.nl/document/13607194/1