Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van den Boomen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Landgoed De Wielewaal, ontwikkelas zuidwest, Fuutlaan en transformatieopgave

Betoog Rudy Reker

Raadsvoorstel Ontwikkelingsvisie Stadsbos en Landgoed De Wielewaal


Voorzitter, dank u wel,
Dat de Lijst Pim Fortuyn destijds, begin 2022 verheugd was omdat het toenmalig college, Landgoed De Wielewaal heeft gekocht, hebben wij om meerdere redenen nooit onder stoelen of banken gestoken.

Het Landgoed behoort tot een kostbaar stuk Cultuur Historisch Erfgoed wat bij onze stad hoort. Het is nog steeds een prachtig cadeau van de gemeente aan de Eindhovense bevolking waar ook, als het landgoed eenmaal een grote onderhoudsbeurt heeft gehad, zoals in deze Ontwikkelingsvisie en het Groenbeheersplan is beschreven, wij allemaal, ook niet Eindhovense inwoners van kunnen genieten.

Voorzitter,
Meer dan honderd jaar was het een verboden park voor onbevoegden. Uiteraard begrijpelijk. Ikzelf heb in 1988 het voorrecht gehad, om op uitnodiging van meneer Frits Philips, als auteur en zanger een paar singeltjes voor zijn kleinkinderen, over het Kampioenschap van PSV te komen brengen en … een kopje thee te komen drinken. De titel daarvan is: “Eens per jaar ……….” Dit jaar dus vieren wij wederom het kampioenschap. Uiteraard heb ik van deze uitnodiging toen dankbaar gebruik van gemaakt.

Voorzitter,
Wij als LPF hebben een groot vertrouwen in dit voorstel en het dit Ontwikkelingsvisie en Groenbeheersplan. En tijdens de uitwerking daarvan zullen alle puzzelstukjes, mede of misschien wel ondanks door de gemeenteraad, wel op de juiste plaats vallen.

Dank u wel.

Concept gebiedsvisie ontwikkelas zuidwest

Betoog Rudy Reker

Raadsvoorstel Kaders voor participatie concept gebiedsvisie ontwikkelas zuidwest


Voorzitter, dank u wel,
Om maar gelijk met de deur in huis te vallen VZ ga ik u nu vertellen, dat de Lijst Pim Fortuyn het absoluut oneens is met dit raadsvoorstel. En oneens omdat het HOV4 traject zoals u dat wil uitvoeren over de Mauritsstraat en Mecklenburgstraat, ook als het traject klaar is, veel schade en overlast zal veroorzaken voor wijkbewoners en vele Eindhovenaren. Maar bovendien ook de leefbaarheid in wijken langs deze route en de Karel de Grotelaan aanzienlijk in negatieve zin aantast. En dit is nog zacht uitgedrukt.

Voorzitter, dat niet alleen.
De LPF heeft er begrip voor dat we dringend nieuwe woningen bij moeten bouwen. Maar niet ten koste van alles! Niet ten koste van de leefbaarheid in onze stad en ook niet ten koste van de huidige bewoners langs dit traject en in de betreffende wijken.

40.000 Nieuwe woningen tot 2040 waarvan 11.400 woningen langs deze ontwikkeling-as klinkt ambitieus maar is onhaalbaar als Eindhoven een leefbare stad wil blijven. Onze stadsgrenzen zijn niet van elastiek terwijl de hoogte inbouwen ook haar beperkingen heeft in leefbaarheid. Ook het afsluiten, het smaller maken van wegen en straks ook nog overal een maximum snelheid van 30 km zal de negatieve gevolgen voor de leefbaarheid niet wegnemen.

Voorzitter
Dit alles, zoals vorige week is gebleken, zouden veel bestaande parkeergelegen-heden langs dit HOV4 traject moeten verdwijnen. Dat alles gaat ten koste van de leefbaarheid van huidige inwoners en de bereikbaarheid van hun eigen woningen. Waarbij u vergeet voorzitter, dat veel mensen niet zonder eigen vervoer en eigen auto of auto’s kunnen. Het OV is geen duizend-dingen doekje. Maar niemand kon mij vorige week vertellen waar de auto’s dan moeten staan. Zover was men toen nog niet.

Dank u wel

Gebiedkader Fuutlaan

Betoog Tom van den Boomen

Raadsvoorstel Gebiedskader Fuutlaan

Ook de lijst Pim Fortuyn is blij met dit mooie plan met eindelijk eens goede participate (vergelijk kleine berg)
Groene dommeltunneltje wordt volwaardig park voor iedereen. Radiaal onderdeel verkeersafwikkeling en 1000 extra woningen is waarschijnlijk ook 1000 extra auto’s.
Dus wij zijn zeer blij dat in het plan ook voldoende parkeergelegenheid is opgenomen voor de werknemers, toekomstige bewoners en bezoekers van onze binnenstad.

Transformatieopgave binnenstad, wijkcentrumgebieden en radialen

Betoog Damian Dassen

Raadsvoorstel Begrotingswijziging bij inzet op economische transformatieopgave binnenstad, wijkcentrumgebieden en radialen

x