Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van den Boomen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Omgevingsvisie Eindhoven

Betoog Rudy Reker

16 april 2024

Voorzitter, dank u wel,

Eindhoven is een stad waar de toekomst wordt gemaakt. Dat mogen we lezen in de Concept Omgevingsvisie 2.0.

Voorzitter, dat is een gedurfde uitspraak.

Een gedurfde uitspraak waar wij als LPF niet voor weg willen lopen, wetende dat niemand de toekomst in deze onzekere wereld voorspellen. U als college niet en ook wij als gemeenteraad ook niet.

Voorzitter,
Tot 2040 een recordaantal van 40.000 (!) woningen bijbouwen met bijna evenveel nieuwe arbeidsplaatsen vraagt lef. En dit in een compacte stad waar de grond schaars is en nauw omsloten door onze buurgemeenten.

Dat vraagt niet alleen een goede visie maar zeker ook een realistische visie. Met de nadruk op realistisch. Kort gezegd een haalbaar plan, met mogelijkheden om tijdens deze reis in de toekomst, te kunnen bijsturen. Want deze groei mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid van al onze inwoners.

Voorzitter,
Nadat u een uitgebreid participatietraject hebt doorlopen met meerdere doelgroepen, heeft u deze stip op de horizon vertaald in de Concept Omgevingsvisie 2.0. Dat is mooi.Toch vinden wij het jammer dat wij in deze visie niets hebben kunnen lezen over de schitterende mogelijkheden die het Eindhovens kanaal onze stad biedt. Toeristische eigenschappen, ontspanning, rust en plezier zijn allemaal plussen voor de leefbaarheid die het Eindhovens kanaal ons kan geven. Treuzel niet langer, maak daar gebruik van.

Mobiliteit
Waar wij ons wel al langer zorgen over maken is dat het parkeerbeleid en de bereikbaarheid in de gehele stad zwaar onder druk komt te staan. Dat u het doorgaand autoverkeer van de A2, A50, A58 en A67 niet door het centrum van de stad wil, begrijpen wij. Maar om de bereikbaarheid tussen stadsdelen alleen via de Ring te dwingen gaat ons als LPF veel te ver. De Ring is nu al overbelast, zonder dat daar het lokale verkeer al deel van uitmaakt.

Nu wordt er al wel 20 jaar over de doorstroming op de Ring gesproken, maar verbreding van de Ring die de doorstroming moet bevorderen, met meerdere onderdoorgangen zal zeker nog jaren op zich laten wachten. Daar hebben wij nu niets aan.

Ook het eigenwijze plan om Snelfietspaden door de woonwijk in het Ooievaarsnest en door het beschermde natuurgebied aan te leggen, terwijl daar een goed alternatief voor is, kan niet op onze instemming rekenen.

Voorzitter,
De bouw- en verkeersplannen die destijds in het Winkelcentrum Woensel zijn gepresenteerd om dit gebied om te vormen tot Stads-Hart Woensel met aanzienlijke belemmerende maatregelen voor het verkeer, kan voor zover wij nu weten niet op onze instemming rekenen. Mobiliteit is verbinding, mobiliteit is er voor iedereen. Zo schrijft u dat zelf op. Maar ook voor mindervaliden en ouderen onder ons, die op eigen autovervoer zijn aangewezen om via die weg hun leven zinvoller te maken, is dan een regel die wij er als LPF-fractie zelf maar bijzetten.

Voorzitter,
U weet dat onze fractie in maart van dit jaar, de hier eerdergenoemde redenen t├ęgen het Masterplan Mobiliteit 2050 heeft gestemd. Tegelijkertijd weten wij dat er in onze stad, in relatief korte tijd, ontzettend veel moet gebeuren om iedereen een fatsoenlijke woning te geven.

Overigens blijven wij ons afvragen welke mensen of gezinnen in de te bouwen woontorens komen wonen, wetende dat zij geen parkeerplaats in de buurt van hun woning in de 15-minutenstad kunnen hebben.

Wij als LPF zijn geen dwarsliggers maar zullen wel elk raadsvoorstel op haar merites beoordelen. Want LEEFBAARHEID EN BESTAANSZEKERHEID voor onze inwoners zal bij onze fractie altijd een grote rol blijven spelen.

Dank u wel