Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Wie zijn wij en...wat willen
 wij in Eindhoven

(Lees verder...)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

De Lijst Pim Fortuyn Eindhoven heeft een fiscale ANBI-status

portomonee

Vanaf 1 januari 2014 is de regelgeving voor Algemeen nut beogende instellingen (ANBI) veranderd.

De Lijst Pim Fortuyn Eindhoven  heeft een fiscale ANBI-status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen. Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemeen belang, hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.

De ANBI voorwaarden kennen een verplichting tot het openbaar maken van diverse gegevens via internet. Dit betreft de volgende gegevens.

Is mijn contributie aan de Lijst Pim Fortuyn  Eindhoven aftrekbaar?

Omdat de Lijst Pim Fortuyn Eindhoven ( hierna te noemen als LPF Eindhoven ) erkend is als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) is, kunt u uw contributie of giften van de inkomstenbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels.

1. Gewone contributie
De contributie aan de LPF Eindhoven is aftrekbaar.

2. Giften
Er zijn 2 soorten giften:

 • gewone giften
periodieke giften

Als u een gift doet aan de LPF Eindhoven, mag u die misschien aftrekken. Voor het aftrekken van gewone en periodieke giften gelden verschillende voorwaarden.

Gewone giften
Gewone giften zijn aftrekbaar. De aftrekbaarheid van de gift hangt samen met de hoogte van het inkomen. Hierbij geldt hoe hoger het inkomen des te hoger de drempel.

Drempel en maximum aftrekbedrag
De drempel voor aftrek van gewone giften is 1% van jouw drempelinkomen, maar minimaal 60,-. Indien met 3.500,- schenkt is (3.500 minus 1% (250,-) is 3.250,-) echter maximum 2.500,- aftrekbaar (tot ten hoogste 10% aftrekbaar). Wanneer met 2.500,- schenkt is 2.250,- aftrekbaar. Afhankelijk van het inkomen krijgt u als donateur 34% tot 52% van de schenking terug.

Periodieke schenkingen
Tot de aftrekbare giften behoren ook periodieke schenkingen. Dit zijn volgens de wet giften aan een ANBI (de LPF Eindhoven in dit geval) in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke giften die uiterlijk eindigen bij overlijden van de schenker. De periodieke giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting indien deze berust op een bij notariële akte van schenking aangegane verplichting om de giften gedurende 5 of meer jaren jaarlijks te betalen. Een periodieke schenking is niet gebonden aan een drempelbedrag. De wetgever spreekt dan van structurele ondersteuning van de LPF Eindhoven en gunt de donateur een volledige aftrek.

U kunt de normale of aanvullende contributie ook omzetten in een periodieke schenking. Daarmee gaat u wel een betalingsverplichting aan voor minimaal 5 jaar.

Ons RSIN of fiscaal nummer ANBI is  818279606

Natura
Periodieke schenkingen in natura worden op dezelfde wijze behandeld als schenkingen in geld.

CONTACT GEGEVENS

Politieke Vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven

Stadhuisplein 1 Eindhoven

Jaarverslagen

Het jaarverslag over 2013 van de uitgeoefende activiteiten vindt u hier

Het jaarverslag over 2014 van de uitgeoefende activiteiten vindt u hier

Het jaarverslag over 2015 van de uitgeoefende activiteiten vindt u hier

Het jaarverslag over 2016 van de uitgeoefende activiteiten vindt u hier

Het jaarverslag over 2017 van de uitgeoefende activiteiten vindt u hier 

Laat reactieformulier zien

Deel deze pagina