Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

  
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

The legacy of Pim

Column

Nederland verkeert in een zéér grote identiteitscrisis en vecht voor het behoud van haar cultuur en erfgoed. Deze identiteitscrisis is vreemd genoeg tevens de aanzet tot het herkennen en erkennen van de eigen identiteit, want de trots voor de eigen roots groeit met de dag. In een zoekende maatschappij, versplinterd tot op het bot, en door de eigen overheid aangevallen op haar cultuur en geschiedenis, zoekt men naar een verbindende factor die het saamhorigheidsgevoel herkent en versterkt. Pim Fortuyn was zo'n verbindende factor in een tijd waarin de eerste signalen van het verraad aan de Nederlandse en Europese bevolking zich begon af te tekenen.

Vrijheid van meningsuiting of een teken van zwakte?

 

Eindhoven, 17 februari 2012
Door: Charles Stroek
De omstreden shariageleerde en fundamentalist Haitham al-Haddad heeft toch deelgenomen aan een debat over de islam in Amsterdam. Op de televisie zag ik dat deze man, die qua denkwijze in de middeleeuwen is blijven steken, weigerde een vrouw een hand te geven en daarbij wilde hij ook niet dat een ongesluierde vrouw hem vragen stelde. Wat een zieke minachting voor vrouwen en een uiting van een achtergebleven cultuur.

Column Afshin Ellian in Elsevier 


Fortuyn: Balkenende zweeft op onwaarheden vrijdag 5 juni 2009  Premier Balkenende voelt zich meer verwant aan Fortuyn dan aan Wilders En weer hebben ze het over Pim Fortuyn. Ze missen hem. Toen hij leefde, haatten ze hem. Maar nu ze met Wilders zijn opgezadeld, verlangen ze terug naar Fortuyn. Wat een vreemde gang van zaken. Als Wilders er niet meer is, dan zullen ze hem gaan missen. Want wie weet hoe zijn opvolger politiek wil bedrijven. Jan Peter Balkenende kondigde in het tv-programma Knevel & Van den Brink aan dat hij zich in het debat over allochtonen meer verwant voelt aan Pim Fortuyn dan aan PVV-leider Geert Wilders. Buitenlanders
Zo, zo premier! U mist Pim! Waarom voelt de premier zich verwant met Fortuyn maar niet met Wilders? Omdat volgens Balkenende Fortuyn kritisch was over de komst van buitenlanders, maar hij was tegelijkertijd voor een generaal pardon. Wat een briljant argument. Indrukwekkend! Een foutje
Balkenende was drie jaar lang als premier tegen een algemeen pardon. Pas ná de verkiezingen, op het moment dat de linkse fracties in de Kamer een meerderheid hadden, boog CDA zich naar die linkse meerderheid. En toen mocht plotseling een generaal pardon worden afgekondigd. Waarom vertelt de premier deze onwaarheid? Omdat Jan Peter denkt dat wij een gek en vergeetachtig volk zijn. Binding
Daarnaast opperde de premier dat Fortuyn in tegenstelling tot Wilders 'wees op het belang van binding, terwijl Wilders veel mensen tegenover elkaar plaatst en allochtonen buiten de samenleving plaatst.’ Maar Wilders heeft niets tegen allochtonen. Hij is, net als Fortuyn, ook voor maatschappelijke samenhang. Maar hij is tegen een binding met de islamitische cultuur. Hij is kritisch over de islam en de radicale moslims waarbij hij de islamisering van Nederland als een doemscenario ziet. Sprak Fortuyn op een aardigere toon over de islam dan Wilders? Achterlijke cultuur
Eduard Bomhoff, oud-LPF-minister en oud-PvdA'er, gaf in NRC bijna op dezelfde manier als Balkenende een analyse van Fortuyn: 'Fortuyn kritiseerde de "achterlijke cultuur" van veel immigranten, maar volhardde tevens in zijn forse kritiek op minister Borst van Volksgezondheid, slappe wethouders in de grote steden, de regentencultuur in Den Haag en de politisering van de ambtenarij, waar het lidmaatschap van een van de paarse partijen noodzakelijk was wilde men promotie maken richting ambtelijke top. Wilders heeft één unique selling point: weg met het heilige boek en de profeet van de moslims.’ Bekritiseerde Fortuyn de achterlijke cultuur van veel immigranten? Lijden we aan alzheimer? Weten we niet meer wat Pim Fortuyn precies heeft gezegd? Denken Bomhoff en Balkenende dat wij aan amnesia lijden? Berlusconi
Pim Fortuyn had het alleen maar over de achterlijke cultuur van de islam, en niet over andere immigrantenculturen. Op 7 november 2001 zei Fortuyn in het tv-programma Panorama: 'Ik waarschuw al tijden voor de islam. Dat is een agressieve ideologie. Terrorisme is er dus inherent aan. Hierdoor wordt er ruimte gegeven aan mensen als Bin Laden. Ik ben het eens met de Italiaanse premier Berlusconi. Die zei: op de Westerse wereld valt veel af te dingen, maar qua mensenrechten is het een baken van licht in een duistere wereld. Daarin zijn wij superieur. En we zijn ook economisch, wetenschappelijk en technologisch superieur. Het zelfkritische vermogen van de islam is nul komma nul, nul, nul.’ Bij een andere gelegenheid zei hij weer: 'Ik wil voorkomen dat er meer islamieten Nederland binnenkomen. Zij zijn de baas in hun deel van de wereld, wij in ons deel.' Donders goed
Bomhoff weet donders goed wie over de islam begon in Nederland: Pim Fortuyn. Zelfs het woord 'islamisering' is bedacht door Fortuyn: 'Tegen de islamisering van onze cultuur' (1997). Fortuyn, en niet Wilders, stond aan de wieg van de kritiek op de islam. Weet Bomhoff dit niet? Heeft hij een dode man gediend wiens opvattingen hij niet kende? O, jawel: 'Een koude oorlog tegen de islam, oppert demagoog Pim Fortuyn. Een even gevaarlijk als fout voorstel, maar het valt hier en daar op vruchtbare grond, blijkend uit het feit dat sinds 11 september nergens in West-Europa zoveel agressie plaats lijkt te vinden tegen moslims en moslimsgebouwen als in Nederland.' Aldus Bomhoff. Dat schreef hij op 6 oktober 2001. Wat deed de islamofiel Bomhoff danm met een demagoog? Bomhoff werd voor en door Fortuyn minister. In zijn afscheidscolumn (13 juli 2002) schreef minister Bomhoff: 'En dan ben ik trots op een voetnoot in het verhaal van Pims mighty force.' Wat een liefde voor Pim! Lakei
Bomhoff waarschuwt nu CDA en VVD bij het aangaan van een experiment met 'the prince of darkness.' Als Geert de prince of darkness is, dan was Pim de ‘God of darkness’. En Bomhoff zelf? De vergeetachtige lakei van de God of darkness! Een premier en een oud-minister die plotseling verliefd zijn op Fortuyn. Waar komt deze liefde vandaan? De macht. Welke macht? De macht die door de moord op Fortuyn Balkenende premier en Bomhoff minister maakte. Zonder de moord op Fortuyn waren beide heren nooit zo ver gekomen. En dat is de verdienste van Volkert van der Graaf. Afshin Ellian http://www.elsevier.nl/web/10236249/Afshin-Ellian/Fortuyn-Balkenende-zweeft-op-onwaarheden.htm

 

Wie is hier dom?


Eindhovens Dagblad-blogger Jos Kessels mist het punt

Is dat domheid of een bewuste keuze? Met dank aan Paul Verhaegh vanLiberaal Eindhoven Eindhoven, 14 oktober 2009
In zijn blog op de site van het Eindhovens Dagblad (ED) van 9 oktober jl. neemt ED-blogger Jos Kessels het kamerlid Sietze Fritsma (PVV) op de korrel. Het gaat Jos Kessels om het verzoek van de PVV aan de regering om onderzoek te doen naar kosten van immigranten. ‘Als ik Sietse Fritsma van de PVV hoor, dan zou je ook een website kunnen beginnen, die ‘wat kost een domoor?’ heet. Eerder begon hij een site waar de mensen kunnen reageren op wat volgens hen de immigratie allemaal kost. Het gaat Fritsma niet om wat Antillianen of Surinamers kosten, maar alleen om het prijskaartje van moslims’, schrijft Kessels. Verder noemt Kessels de PVV ‘extremistisch, leugenachtig en manipulerend’ en stelt dat deze partij alle problemen en ontwikkelingen herleidt tot slechts één oorzaak: de islam. De PVV zaait angst, aldus Kessels en waant zich superieur, ‘net als de nazi’s’. Hij besluit met de woorden: Zo’n Fritsma is dommer en gevaarlijker dan de islam hier ooit kan worden.’

Europese verkiezingenColumn Zondagsnieuws 31 mei 2009

Wat zijn wij weer blij. Op 4 juni mogen de inwoners van 27 Europese landen weer naar de stembus om hun stem uit te brengen. Europese landen zeg ik, dus Turkije zit daar niet bij. Dat moeten wij ook zo houden. Wat dat betreft is de LPF het roerend eens met de PVV van Geert Wilders. Als Nederlanders mogen stemmen voor Europa, is het niet vreemd dat wij het Nederlands belang voorop stellen.