Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Omroep Brabant: Gesprek over verkiezingsborden Eindhoven


EINDHOVEN - De gemeente Eindhoven gaat binnenkort met mogelijke leveranciers praten over nieuwe verkiezingsborden.

De raadsfracties van het CDA en de Lijst Pim Fortuyn vinden de huidige borden niet groot en stevig genoeg, zo stellen ze in vragen aan het stadsbestuur. CDA-raadslid Leenders stelt verder voor het aantal plaatsen in Eindhoven waar de borden komen te staan met de helft te verhogen naar 75. Het stadsbestuur denkt daar over na, maar hij kunnen nog niet beloven of dat voor de Tweede-Kamerverkiezingen van november al mogelijk is. 

Het college van B en W wil het plakbeleid van de borden aan de politieke partijen zelf overlaten. Zij moeten onderling bepalen hoeveel affiches er per partij op een bord mogen komen en hoe groot ze mogen zijn, zo antwoorden B en W van Eindhoven. 

Omroep Brabant, 10 augustus 2006 [link]

 

Bureaucratie!

De Lijst Pim Fortuyn Eindhoven heeft hierover reeds op 11 april jl. vragen over gesteld. Door de trage ambtelijke molens is hiervoor echter nog steeds geen adequate oplossing gevonden, terwijl er verkiezingen voor de deur staan. Zie hierover onderstaande brief van 11 april jl.:


Geachte leden van het Presidium,

Op de agenda voor 12 april 2006 staat bij agendapunt 3 ’Terugblik op de verkiezingen’. Mijn fractie hoopt en verwacht dat u hier voldoende aandacht aan schenkt.

Dat de borden te klein zijn is al vele jaren en vele verkiezingen bekend, doch de wil ontbrak tot nu toe steeds om dit terugkerende probleem adequaat op te lossen. Met name de plaatselijke partijen hadden moeite om hun partij onder de aandacht van de kiezers te brengen, omdat nog voor de plak droog was er weer door andere partijen overheen werd geplakt. Maar er spelen ook andere argumenten mee. Als doorgewinterde plakker kan ik erover mee praten.

Hierna enkele opmerkingen.

1. De huidige borden zijn geschikt voor maximaal 8 posters – 4 boven en 4 onder – waarbij opgemerkt dient te worden dat men dan ca. 10 cm in de breedte te kort komt. Aan de onderkant houdt men dan iets over. Het normale en meest gangbare posterformaat is in deze 92 x 65 cm. Los van het feit dat men name de VVD, CDA en de SP over nog veel grotere posters beschikt en deze ook veelvuldig gebruikte, blijft er elk jaar nog minder ruimte over voor de beginnelingen en dus nog bescheiden plakkers onder ons.

2. Tijdens de laatste verkiezingen deden er 16 partijen mee, terwijl er maar plaats is op de borden voor 8 partijen, dus de meest actieve plakker was genoodzaakt om dagelijks zijn ronde door onze stad te maken. Eén ronde is overigens 80 tot 100 km.

3. In plaats van 50 posters – 1 per bord op locatie – heeft men er 500 nodig, omdat men keer op keer werd onder geplakt. Dit kost natuurlijk extra veel energie, tijd, mankracht, geld en is bovendien slecht voor het milieu.

4. Aan de kiezers die voorbij lopen en vragen waarom men over ander posters heen plakt is het in 2006 niet meer uit te leggen dat onder de 5 posters waar we overheen plakken, de Lijst Pim Fortuyn samen met de Stadspartij dit jaar het éérste was die op het toen nog maagdelijke borden had geplakt.

5. De schrik zit er bij sommige plakkers goed in als men plotseling bemerkt dat er een auto stopt bij het bord wat hij – noodgedwongen – aan het over plakken is.

Met de verkiezingen voor de Provinciale Staten voor de deur – nog geen 11 maanden meer – is het ons inziens noodzakelijk dat er een goede en blijvende oplossing komt. Elektronische borden in onze lichtstad zou mooi zijn, doch kostbaar en vandalisme gevoelig, maar de Lijst Pim Fortuyn staat hier voor de toekomst niet afwijzend tegenover.

Hierna enkele aanbevelingen.

1. Het aantal borden verdubbelen met een extra strook van 10 cm langs de rand, zodat niemand over de ander heen behoeft te plakken. Dit neemt de minste ruimte in.

2. Ook te denken valt aan de huidige borden halveren – overigens bestaan deze borden al uit 2 horizontale delen – maar dan langs elkaar. Dan heb je wel veel ruimte in de lengte nodig.

3. In elk geval alle posities aftekenen en nummeren op de borden. De volgorde op de kieslijst is dan tevens de positie op het bord.

4. De achterkant van de borden dienen ook afgetekend te worden. Voor sommige locaties zijn deze goed zichtbaar. Tenzij alle fracties het eens worden om de achterzijde schoon te houden. Ook prima.

5. Elke partij groot of klein heeft zo gelijke kansen. Bovendien bespaart deze werkwijze iedere partij een hoop ellende, tijd en geld.

6. Naar behoefte kunnen of dienen de posities op de borden te worden aangepast aan het aantal deelnemende partijen die aan de dan geldende verkiezingen deelnemen.

7. Ook de gemeente voldoet hiermede aan haar plicht om voldoende ruimte beschikbaar te stellen.


Rudy Reker


Eindhoven, 11 april 2006


Bron: Omroep Brabant 10 augustus 2006