Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

ED: Veel schade door slechte trottoirs en fietspaden


EINDHOVEN – Losliggende stoepte­gels en gebrekkige fietspaden zorgen in Eindhoven voor heel wat verwondingen door valpartijen én schade aan ( brom-)fietsen. Jaarlijks is de gemeente gemiddeld 25.500 euro kwijt aan vergoedingen van letsel- en materiële schade. In de periode 2002 tot en met 2006 werden er 246 claims ingediend.

Verreweg de meeste – 185 – hadden betrekking op trottoirs, de overige op fietspaden. Vorig jaar stond de teller op 44 ingediende schade- en letselclaims, waarvan er tot op heden 19 zijn toegekend en 17 afgewezen. Dit blijkt uit de beantwoording van raadsvragen van R. Reker (LPF) door het college van B en W. Reker werd op 29 maart zelf geconfronteerd met een ernstige valpartij op de Fruinlaan, waarbij een hoogbejaarde vrouw betrokken was. De vrouw was tijdens een wandeling gestruikeld over stoeptegels die omhoog gedrukt waren door boomwortels. Reker vraagt om meer aandacht voor trottoirs rondom bejaardenhuizen en extra controles. Volgens het college is vorig jaar extra aandacht besteed aan de voetpaden in de directe omgeving van verzorgingshuizen. Twintigduizend vierkante meter trottoir werd opnieuw bestraat. „Deze specifieke aandacht wordt in 2007 voortgezet”, beloven B en W. „Uitvoeren van extra inspecties is niet zinvol, aangezien het momentopnames betreft. Het levert geen garantie dat korte tijd later er alsnog sprake is van een verzakking.”  4-5-07 Eindhovens Dagblad

Laat reactieformulier zien