Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Wie zijn wij en...wat willen
 wij in Eindhoven

(Lees verder...)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 

Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster

Onveiligheid in Winkelcentrum Vaartbroek

Raadsvragen: Onveiligheid Winkelcentrum Vaartbroek
Eindhoven 17-03-2011
Geacht college,
In december 2010 heeft onze fractie raadsvragen gesteld naar aanleiding van de toenemende overlast en criminaliteit in het winkelcentrum Vaartbroek. Toen hebben wij aangedrongen op herplaatsing van de beveiligingscamera's in het winkelcentrum. Hierop kregen wij in januari van dit jaar een negatief antwoord.
Erger nog, noch het college, noch de politie van Eindhoven voelen zich verantwoordelijk voor de onveiligheid die op- en in de openbare ruimte plaatsvindt. U legt in dit geval de verantwoordelijkheid wederom neer bij de ondernemers en de burgers in Vaartbroek. Maar méér dan inbraakwerende voorzieningen en cameratoezicht in de winkels kunnen en mogen de ondernemers (volgens de huidige wetgeving) niet doen.
Binnen twee maanden na uw negatief antwoord zijn er weer twee pogingen tot inbraak geweest en heeft er een ramkraak plaatsgevonden en wel op de volgende data:
- Op 19 februari een poging tot inbraak in wederom de Tabakker. De schade: rolluik beschadigd en de kosten zijn tot op heden voor ons onbekend.
- Op 7 maart een ramkraak op het Kruidvat, waarbij niet alleen de ruiten maar ook de totale pui is ontzet. De schade meer dan 10.000 euro.
- Op 11 maart een poging tot inbraak in de Shoeby shop. Ook hier een grote  spiegelraam verbrijzeld, waarbij de kosten enkele duizenden euro’s bedragen.
Het is voor de winkeliers (en niet alleen in Vaartbroek) om moedeloos van te worden. De kosten zijn enorm om nog maar niet te spreken van de emotionele schade, die vele jaren kan aanhouden. Vooral in de donkere wintermaanden voelen de winkeliers zich niet veilig.
De schrik bij de bewoners zit er ook goed in. De ramkraak vond ‘s- nachts plaats terwijl de bewoners van de bovengelegen appartementen sliepen. Zij zijn enorm geschokt en voelen zich onveilig in hun  eigen leefomgeving. Zij voelen zich in de steek gelaten door de gemeente en zijn het nu meer dan zat! Daarom zal de bewonersvereniging Vaartbroek een brandbrief sturen naar het college.
Concluderend kunnen we stellen dat de veiligheidssituatie in het winkelcentrum Vaartbroek, ondanks de ontkenning van het college en de politie in deze stad, snel achteruit gaat. Kent het najaar als het vroeg donker is zo zijn eigen problemen, met het voorjaar en de zomer in het vooruitzicht wanneer de overlast/criminaliteit ook dan weer een piekmoment heeft, beloofd dat weinig goeds. Vaartbroek verdient beter.
Daarom stellen wij de volgende aanvullende vragen:
1. Is het college bekend met de actuele situatie? Zo nee, waarom niet?
2. Zo ja, is het college dan bereid om alsnog de wens van ondernemers en bewoners van Vaartbroek te honoreren en een snelle herinvoering van beveiligingscamera’s in het WC Vaartbroek te bewerkstelligen?
3. Zo ja, op welke termijn gaat dit dan gebeuren?
4. Zo nee, welke drastische maatregelen gaat het college en de politie dan nemen om de veiligheid/reputatie van de wijk te herstellen en te waarborgen?
5. Wat heeft het college sinds de beantwoording van de raadsvragen in januari concreet gedaan om de veiligheid te verbeteren/waarborgen?
6. Wanneer gaat het buurtpreventieproject in dit deel van vaartbroek van start? Deze vraag wordt gesteld omdat de bewonersvereniging Vaartbroek tot nu toe niets van u heeft vernomen. Dit terwijl de huidige situatie wel vraagt om een snelle actie.
Fractie Lijst Pim Fortuyn


Vervolg Raadsvragen van 16 december 2010
Zinloze vernielingen blijven aanhouden Eindhoven, 17 maart 2011 Geacht college, In december 2010 heeft onze fractie raadsvragen gesteld naar aanleiding van de toenemende overlast en criminaliteit in het winkelcentrum Vaartbroek. Toen hebben wij aangedrongen op herplaatsing van de beveiligingscamera's in het winkelcentrum. Hierop kregen wij in januari van dit jaar een negatief antwoord.

Erger nog, noch het college, noch de politie van Eindhoven voelen zich verantwoordelijk voor de onveiligheid die op- en in de openbare ruimte plaatsvindt. U legt in dit geval de verantwoordelijkheid wederom neer bij de ondernemers en de burgers in Vaartbroek. Maar méér dan inbraakwerende voorzieningen en cameratoezicht in de winkels kunnen en mogen de ondernemers (volgens de huidige wetgeving) niet doen.

Binnen twee maanden na uw negatief antwoord zijn er weer twee pogingen tot inbraak geweest en heeft er een ramkraak plaatsgevonden en wel op de volgende data:

- Op 19 februari een poging tot inbraak in wederom de Tabakker. De schade: rolluik beschadigd en de kosten zijn tot op heden voor ons onbekend.

- Op 7 maart een ramkraak op het Kruidvat, waarbij niet alleen de ruiten maar ook de totale pui is ontzet. De schade meer dan 10.000 euro.

- Op 11 maart een poging tot inbraak in de Shoeby shop. Ook hier een grote  spiegelraam verbrijzeld, waarbij de kosten enkele duizenden euro’s bedragen.

Het is voor de winkeliers (en niet alleen in Vaartbroek) om moedeloos van te worden. De kosten zijn enorm om nog maar niet te spreken van de emotionele schade, die vele jaren kan aanhouden. Vooral in de donkere wintermaanden voelen de winkeliers zich niet veilig.

De schrik bij de bewoners zit er ook goed in. De ramkraak vond ‘s- nachts plaats terwijl de bewoners van de bovengelegen appartementen sliepen. Zij zijn enorm geschokt en voelen zich onveilig in hun  eigen leefomgeving. Zij voelen zich in de steek gelaten door de gemeente en zijn het nu meer dan zat! Daarom zal de bewonersvereniging Vaartbroek een brandbrief sturen naar het college.

Concluderend kunnen we stellen dat de veiligheidssituatie in het winkelcentrum Vaartbroek, ondanks de ontkenning van het college en de politie in deze stad, snel achteruit gaat. Kent het najaar als het vroeg donker is zo zijn eigen problemen, met het voorjaar en de zomer in het vooruitzicht wanneer de overlast/criminaliteit ook dan weer een piekmoment heeft, beloofd dat weinig goeds. Vaartbroek verdient beter.

Daarom stellen wij de volgende aanvullende vragen:

1. Is het college bekend met de actuele situatie? Zo nee, waarom niet?

2. Zo ja, is het college dan bereid om alsnog de wens van ondernemers en bewoners van Vaartbroek te honoreren en een snelle herinvoering van beveiligingscamera’s in het WC Vaartbroek te bewerkstelligen?

3. Zo ja, op welke termijn gaat dit dan gebeuren?

4. Zo nee, welke drastische maatregelen gaat het college en de politie dan nemen om de veiligheid/reputatie van de wijk te herstellen en te waarborgen?

5. Wat heeft het college sinds de beantwoording van de raadsvragen in januari concreet gedaan om de veiligheid te verbeteren/waarborgen?

6. Wanneer gaat het buurtpreventieproject in dit deel van vaartbroek van start? Deze vraag wordt gesteld omdat de bewonersvereniging Vaartbroek tot nu toe niets van u heeft vernomen. Dit terwijl de huidige situatie wel vraagt om een snelle actie.

Fractie Lijst Pim Fortuyn

Laat reactieformulier zien