Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Motie van Afkeuring

met bijlage speciaal voor Eindhovens burgemeester John Jorritsma

Motie van Afkeuring 

Motie VM4
 
De ondergetekenden hebben de eer de volgende motie aan te bieden:
 
De ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Eindhoven,
 
gehoord de ter zake gevoerde discussie in de vergadering van 26 en 27 januari 2021;
 
Constaterende dat:
 
- de burgemeester in een reactie afgelopen zondag onder andere gezegd heeft dat we op weg zijn naar een burgeroorlog
- de burgemeester maandagavond bij Jinek daar niets van terug nam.
 

Motie: Eindhovenaren zijn geen racisten 

Eindhoven, 7 juli 2020
 
De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Eindhoven;
 
Constaterende dat:
- De Amerikaanse discussies en demonstraties over racisme zijn overgewaaid naar Nederland;
- De discussies ook in Eindhoven in alle hevigheid zijn losgebarsten;