Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Wie zijn wij en...wat willen
 wij in Eindhoven

(Lees verder...)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter

Lilian Reker
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster
Commissielid

Tjerk Langman
Tjerk Langman
Commissielid

Mari Nijs
Mari Nijs
Commissielid


Dennis Klein
Jonge Fortuynisten
_______________

Kandidaten 21 maart 2018


1. Rudy Reker2. Tjerk Langman3. Petra Strijbos4. Mari Nijs5. Joyce Kilwinger6. Dennis Klein7. Tiny Oosterbosch8. Roy Wijgerse9. Lilian Reker-Wiebers10. Daniëlle Vlemmix11. Fred Salari12. Charles Stroek13. Maréchal Desmet14. Alex Versteegh15. Jos Kouwenberg16. Mr. Paul Verhaegh

Motie: Onder curatélestelling van het college

Wel een motie van afkeuring, maar op het Ouderen Appél Eindhoven na, heeft de Eindhovense gemeenteraad niet genoeg lef om de LPF motie: 'Onder curatélestelling van het college' te steunen.

Door het oplopen van de tekorten met, schrik niet momenteel 800.000 euro per week, dus 40 miljoen euro over 2017 en 54 miljoen in 2016, terwijl het college niet weet en dat ook aangeeft hoe hier uit te komen heeft de Lijst Pim Fortuyn de hier onderstaande motie ingediend. Dit omdat de verkwisting van Eindhovens belastinggeld gewoon door gaat aan projecten die dit college van PvdA, D66, SP en GroenLinks nog voor 21 maart 2018 er door wil jagen. Projecten die uitstel dulden om de Eindhovense financiën weer gezond te maken. Projecten die een hoger doel in de volgende coalitieperiode in de weg staan.

Kamerverhuurpanden, leidt tot verpaupering

 

16 mei 2017

Het is huisjesmelkers maar om één ding te doen en dat zijn woekerwinsten. Zij geven helemaal niets om de buurtbewoners of de verpaupering van de wijk waar zij mede veroorzaker van zijn. Ondertussen is de gemeente Eindhoven te laks om de buurtbewoners in bescherming te nemen.

Na een raadsbrede discussie die na het voorlezen van de hieronder staande motie met een toelichting ontstond, bleek dat alle partijen deze problematiek duidelijk herkenden. Doch op het OAE na die deze motie mee ondersteunde, bleek geen enkele partij bereid om voor deze motie te stemmen, die aan alle problemen omtrent nieuwe kamerverhuurpanden een eind zou maken. Deze motie is dan ook (nog) niet ingediend.

Daarom heeft de LPF-fractie, met medeweten van de wethouder, het voornemen kenbaar gemaakt om op een zo kort mogelijke termijn deze ernstige problematiek in een informele commissievergadering (A-avond) aan de orde te stellen, waarbij gedupeerde bewoners, ambtenaren, wethouder en meerdere raadsleden van andere fractie's samen van gedachten kunnen wisselen om voor eens en altijd deze problemen in de kiem te smoren.

Studio 040 http://www.studio040.nl/nieuws/41745-woonoverlast-blijft-zorgenkindje-in-eindhoven.html