Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van den Boomen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Motie tot Bijscholing

Betoog / vragen van Mary-Ann Schreurs (Lijst M.A. Schreurs)

N.a.v. de mailwisseling tussen de heer Reker en de burgemeester over de controlerende rol van raadsleden en de  antwoorden op de vragen die de heer Reker daarover aan de rest van het college gesteld heeft heb ik de volgende vragen:

1. Kan de burgemeester klip en klaar aangeven dat de heer Reker gelijk had in aangeven dat het zijn rol is de burgemeester te controleren ook binnen de opgave openbare orde en veiligheid waarin de burgemeester zelfstandig bestuursorgaan is en dat hij, de burgemeester dus, in de mailwisseling ongelijk had in eerste instantie en ook in tweede instantie.

2. Beseft de burgemeester dat het controleren en kunnen controleren van het lokale bestuur inclusief de burgemeester in al zijn publieke rollen het  fundament van de lokale democratie is en dat het vertrouwen dat burgers in de lokale overheid kunnen hebben daarop gestoeld is?

3. Is de burgemeester bereid zowel aan de heer Reker als aan de burgers van de stad namens wie de heer Reker en zijn collega's hun controlerende functie verrichten excuses aan te bieden voor deze in ieder geval voorgenomen overtreding van de wet?

Mary-Ann Schreurs

Burgemeester John Jorritsma ontwijkt in zijn weerwoord de kern van het probleem door andere punten erbij te halen die hier niets mee hebben te maken. Hij had gewoon kunnen zeggen, 'deze zin in mijn antwoord naar Reker was niet zo handig en is ook niet zo bedoeld o.i.d. Ik neem deze zin terug.' Maar aan deze Fries is dat klaarblijkelijk teveel gevraagd. Daarna krijgt hij een motie aan zijn broek, welke op verzoek van de raad in een commissievergadering zal worden uitgediept. Burgemeester Jorritsma bewijst zichzelf daarmee geen goede dienst.

 ED 29/01/20 Geen excuses van Eindhovens burgemeester Jorritsma aan LPF

(Vrije) Motie tot Bijscholing

De ondergetekenden, lid van de raad van de gemeente Eindhoven, heeft de eer de volgende motie aan te bieden;

De raad van de gemeente Eindhoven, in vergadering bijeen op 28 januari 2020;

Constaterende dat:
- De burgemeester in zijn mailwisseling met een van de indieners, het fundament van de democratie geweld heeft aangedaan door te stellen dat het niet de taak is van een raadslid om de burgemeester te controleren op zijn taak waar het gaat om openbare orde en veiligheid;
- Dat dit niet de eerste keer is dat de burgemeester de regels van de democratie niet te kennen;

Van mening zijnde dat:
-  Het vertrouwen dat burgers in de lokale democratie mogen hebben, hierdoor ernstig onder heeft te lijden; 

Stelt de raad voor te besluiten het college op te roepen om:
- De burgemeester een cursus te laten volgen hoe de democratische rechten van burgers door gekozen raadslezen in ons land behoort te werken;

Eindhoven, 28 januari 2020

Rudy Reker (Lijst Pim Fortuyn), voorsteller
Mary-Ann Schreurs ( M.A. Schreurs), voorsteller

 ———————————————————————————————————————————
Deze motie is aangenomen/verworpen in de vergadering van 28 januari 2020

……………………………………………………. Griffier

Deze motie is na het presenteren hiervan, daarna het ongeloof van de meeste raadsleden en de scherpe discussies daarna niet ingediend omdat op verzoek van de raad (!) dit in een commissievergadering behandeld zou moeten worden. Hier gingen de indieners, Reker en Schreurs uiteraard mee akkoord. Of de burgemeester hier zo blij mee moet zijn betwijfel ik ten zeerste.

ED 31/01/20 Loopgravenoorlog LPF tegen Jorritsma