Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Motie: Eindhovenaren zijn geen racisten 

Eindhoven, 7 juli 2020
 
De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Eindhoven;
 
Constaterende dat:
- De Amerikaanse discussies en demonstraties over racisme zijn overgewaaid naar Nederland;
- De discussies ook in Eindhoven in alle hevigheid zijn losgebarsten;
 
Van mening zijnde dat: 
- Hierbij vergaande beweringen worden gedaan over het vermeende (institutionele) racistische karakter van onze samenleving;
- Eindhovenaren als geen ander in staat zijn om samen met diverse groeperingen er in goed overleg uit te komen;
- Eindhoven en haar burgers  dit stempel zeker niet verdienen;
 
Stelt de raad zich uit te spreken dat: 
- Eindhovenaren geen racisten zijn en Eindhoven geen racistische stad is.
  
Eindhoven, 7 juli 2020
 
Het lid van de raad.
Rudy Reker (Lijst Pim Fortuyn), voorsteller
Tjerk Langman (Lijst Pim Fortuyn), voorsteller
Dré Rennenberg (Ouderen Appél Eindhoven). voorsteller
  
———————————————————————————————————————————
 
Deze actuele motie is aangenomen / verworpen in de vergadering van 7 juli 2020
 
.........................................................................................., griffier
 
Voor de motie: Lijst Pim Fortuyn (2), Ouderen Appél Eindhoven (2), Schreurs (1), de Leeuw (1) - (6)
Tegen de motie: VVD (7), GroenLinks (7), PvdA (6), D66 (5), CDA (5), SP (4), 50Plus (2), Denk (1), LE (1), CU (1) - (39) 
 

Inleiding motie ‘Eindhovenaren zijn geen racisten’

Voorzitter,

De afgelopen weken hebben in het teken gestaan van de Black Lives Matter demonstraties die zijn overgewaaid vanuit Amerika. Daar liepen die demonstraties vaak uit op rellen, plunderingen, mishandelingen en het bekladden van standbeelden en kunstwerken.

Ook in Eindhoven op het Stadhuisplein is er een Black Lives Matter demonstratie geweest waar ironisch genoeg, respect eisende activisten op het oorlogsmonument gingen staan waar de namen op staan vermeld van de Eindhovenaren die door een racistische overheerser in de Tweede Wereldoorlog zijn afgevoerd naar de vernietigingskampen. Ook werd aan de politie gevraagd om een ‘dikkere huid’ te hebben als er beledigingen in hun richting werden geuit.

Sinds het begin van deze anti-racisme demonstraties staat bijna alles ter discussie. Straatnaambordjes, standbeelden, namen van tunnels en instellingen, TV series, films etc, etc. De lijst is te lang om op te noemen. De activisten willen een belangrijk deel van onze vaderlandse historie wissen ivm vermeend racisme.

Voorzitter,

Laat duidelijk zijn, de Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is tegen iedere vorm van racisme en discriminatie. Wie zich hier schuldig aan maakt moet worden aangepakt. Maar door de problemen die spelen in Amerika en het klimaat wat daarbij de laatste weken is geschapen door het totaal uit de hand gelopen racisme debat wordt de indruk gewekt dat er ook onze stad Eindhoven sprake is van institutioneel racisme en dat de Eindhovenaren racistisch en discriminerend zijn. Dat willen wij door deze motie rechtzetten, want veel inwoners voelen zich hierdoor gestigmatiseerd en dat doet ze pijn.

Wij willen vermijden dat uit het toekomstige beleid van de gemeente de indruk wordt gewekt dat er in onze stad sprake is van institutioneel racisme en dat er daardoor onnodig geld wordt vrijgemaakt om allerlei projecten te financieren om dit tegen te gaan. Dat is het kader wat wij stellen.

Voorzitter, 

Laten we trots zijn op onze stad en haar inwoners en laten we daarom in deze laatste vergadering voor het reces uitspreken dat Eindhovenaren geen racisten zijn en Eindhoven geen racistische stad is.

Dank u wel

Spreektekst Tjerk Langman

 

8/7/2020 Studio040 Raad Eindhoven stemt motie over racisme weg

8/7/2020 Eindhovens Dagblad, Eindhovenaren zijn geen racisten! Of wel?

 

 
Laat reactieformulier zien