Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid

  


Tom van Nuenen
Commissielid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Laat het Albert van Abbehuis niet de sigaar worden

Motie “Laat het Albert van Abbehuis niet de sigaar worden”

De ondergetekenden,

leden van de raad van de gemeente Eindhoven,

hebben de eer de volgende motie aan te bieden:

Constaterende dat

- Albert van Abbe het pand aan de Bilderdijklaan aan de gemeente Eindhoven heeft geschonken en dat de gemeente dat geschenk heeft aangenomen;

- Het Albert van Abbehuis geen monumentenstatus heeft;

- De raad verdeeld was over welke door de wethouder voorgestelde oplossing het beste is, waarbij de meningen vooral verdeeld waren tussen “niet verkopen” en “verkopen voor het hoogst mogelijke bod en de opbrengst aan cultuur besteden”;

- De raad niet verdeeld is over het belang van het behouden van erfgoed, het belang van cultuur en het belang van het nakomen van gemaakte afspraken en het daarmee zijn van een betrouwbare overheid;

- De erven van de schenker in een nagezonden brief nogmaals hebben uitgesproken dat het hun voorkeur heeft dat het pand in bezit blijft van de gemeente Eindhoven danwel wordt teruggeschonken / voor een symbolisch bedrag wordt terugverkocht aan de familie van Abbe;

- De gemeenteraad verschillende berichten ontvangt over de kosten van onderhoud van het pand;

Overwegende dat

- Het eeuwig zonde zou zijn als we als gemeenteraad nu een onomkeerbaar besluit nemen waar wij later spijt van krijgen;

- Het de wens van de van Abbestichting en van een groot deel van de raad is het pand de monumentenstatus te geven;

- Het onwenselijk is voor een oplossing te kiezen waarvoor zowel bij de schenker als bij de gemeenteraad (bijna) geen draagvlak is;

- Een kettingbeding in de toekomst kan worden ontbonden, waardoor de afspraken met de schenker alsnog geschonden worden en het Albert van Abbehuis de culturele invulling verliest;

- Indien het pand verkocht wordt, de opbrengst maar één keer kan worden uitgegeven waarna de nalatenschap van Albert van Abbe in de vergetelheid verdwijnt;

- Designstad Eindhoven voorop zou moeten lopen in het vestigingsklimaat voor kunstenaars en designers en voldoende mogelijkheden moet bieden voor ontwikkeling naar de top, expositie van hun werk en (onderling) netwerken;

- Er met het atelierbeleid wel oog is voor het creëren van kunst en design door makers;

- Er naast het Albert van Abbehuis echter te weinig expositieruimte is voor deze kunstenaars en designers die niet tot de absolute top behoren, en die dus niet in musea zoals het van Abbemuseum kunnen exposeren;

- Het Albert van Abbehuis op een unieke locatie staat tegenover het Van Abbemuseum;

- De huidige gebruiker alsook potentiële andere gebruikers van het Albert van Abbehuis geen lange termijnplannen kunnen maken en daarmee geen fondsen kunnen werven i.v.m. de korte huurovereenkomsten met de gemeente;

- Bij ons meerdere (potentiële) gebruikers bekend zijn die graag uitvoering geven aan hun plannen binnen het Albert van Abbehuis;

- Het juridisch waarschijnlijk onmogelijk is het pand terug te schenken aan de familie van Abbe;

Verzoekt het college

- Op dit moment van verkoop van het Albert van Abbehuis af te zien;

- Het pand lang genoeg in bezit te houden om (potentiële) gebruikers kans te geven lange termijn plannen te maken en bijbehorende financiering te regelen;

- Een onderzoek te starten naar de mogelijkheden het Albert van Abbehuis de status te geven van gemeentelijke monument;

- Bij de kadernota met een voorstel te komen voor dekking van de onderhoudskosten;

- Toekomstige verkoopplannen altijd af te stemmen met de gemeenteraad;

En gaat over tot de orde van de dag.

Jorien Migchielsen, D66, indiener

Rudy Reker, LPF, indiener

Henk Jager, CU, indiener

Eva de Bruijn, GroenLinks, indiener

Dré Rennenberg, OAE, indiener

Deze motie is met 38 stemmen voor en 6 tegen aangenomen. 

Eindhovens Dagblad 06/04/2021 https://www.ed.nl/eindhoven/raad-eindhoven-voorlopig-geen-verkoop-van-abbehuis-maar-wie-gaat-de-kosten-dan-betalen~a1db7728d/