Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

  
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Damian Dassen
Fractiemedewerker

  


Tom van Nuenen
Fractiemedewerker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Gebruik de hond niet meer als melkkoe

Motie. K.M01
 
De indieners van deze vrije motie stellen de gemeenteraad voor om in de vergadering van 13 juli 2021 een besluit te nemen over het afschaffen van de hondenbelasting.
 
Zij hebben het raadsvoorstel Kadernota 2022 (21bst00906) van het college van burgemeester en wethouders gelezen.
 
Na het gesprek in de meningsvormende vergadering van 6 juli 2021 en de raadsvergadering van 13 juli 2021 vragen zij bij de uitwerking van de begroting 2022 extra aandacht voor:
 
De indieners hoorden dat:
 
• Er in Eindhoven nog steeds hondenbelasting moet worden betaald (Artikel 226 van de gemeentewet).
• Nog maar de helft van de Nederlandse gemeenten hondenbelasting heft (193 van de 352 gemeenten). 
• Het burgerinitiatief ‘Stop Hondenbelasting’ onlangs op de Haagse politieke agenda heeft gestaan. 
• Toen bleek dat een meerderheid van de politieke partijen in de Tweede Kamer vóór afschaffing is van de hondenbelasting. 
• De opbrengst van de hondenbelasting in Eindhoven dit jaar uitkomt op ongeveer € 1.178.000,- 
• Er maar circa € 60.000,- van dit bedrag wordt gebruikt voor het onderhoud van de hondenuitlaat terreinen en de inzet van controleurs. 
• De rest van het bedrag naar de algemene middelen gaat. 
• In 2020 voor ruim € 56.483,- aan hondenbelasting is kwijtgescholden (715 honden).
 
De indieners vinden dat:
 
• De hondenbelasting niet meer van deze tijd is. 
• De hondenbelasting geen doelbelasting is maar voornamelijk wordt gebruikt om gaten in de begroting te dichten. 
• De hondeneigenaren oneerlijk worden behandeld, want een katten- of paardenbelasting bestaat niet. 
• Het niet uit te leggen is aan hondenbezitters dat vrijwel de gehele opbrengst van de hondenbelasting naar de algemene middelen gaat i.p.v. naar dierenwelzijn. 
• Honden een belangrijke sociale-maatschappelijke rol vervullen in onze maatschappij. Ze halen mensen uit een isolement en gaan eenzaamheid tegen. Daarom zou het bezit van deze dieren niet belast moeten zijn. 
• Het wenselijker zou zijn om overlast veroorzakende hondenbezitters te beboeten in plaats van alle hondenbezitters op kosten te jagen. 
• De hondenbelasting snel tot het verleden zal behoren zeker omdat er nu een Kamermeerderheid vóór afschaffing is. 
• Er daarom actie geboden is om het dreigende gat in de begroting van ruim 1,1, miljoen euro op te vangen.
 
De indieners roepen het college van burgemeester en wethouders op om:
 
1. In te zien dat de hondenbelasting een oneerlijke belasting is omdat van de opbrengst van ruim 1,1 miljoen euro er maar 60.000 euro wordt besteed aan het welzijn van de honden. 
2. De hondenbelasting in 2022 af te schaffen en dit op te nemen in de begroting. 
3. Aan de raad een dekkingsvoorstel voor te leggen binnen de begroting.
 
Eindhoven, 13 juli 2021
 
De leden van de raad,
 
Tjerk Langman (LPF), voorsteller
Ruud van Acquoij (50PLUS), voorsteller
Mary-Ann Schreurs (M.A. Schreurs), voorsteller
 
Deze motie is verworpen in de vergadering van 13 juli 2021.
 
J. Verbruggen, griffier.
 
Aanwezig: 44 leden
 
Voor: LPF (2), 50PLUS (2), OAE (3), SP (3), M.A. Schreurs (1) = 11
 
Tegen: VVD (7), GL (7), PvdA (6), CDA (6), D66 (5), CU (1), DENK (1) = 33