Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

  
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Damian Dassen
Fractiemedewerker

  


Tom van Nuenen
Fractiemedewerker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Motie Hondenbelasting niet meer van deze tijd

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Eindhoven, 8 november 2022

 

Hondenbelasting niet meer van deze tijd                                                                                           AB04

De indieners van deze motie stellen de gemeenteraad voor om in de vergadering van 8 november 2022 een besluit te nemen over het afschaffen van de hondenbelasting voor de Begroting van 2024.

Zij hebben het raadsvoorstel Begroting 2023 van het college van burgemeester en wethouders gelezen.

De indieners hoorden dat:

 • Er in de Begroting 2023 een bedrag van ruim 1,2 miljoen aan baten is opgenomen voor de
     hondenbelasting;
 • Er in de begroting geen bedrag is opgenomen aan kosten voor de hondenbelasting;
 • De gehele opbrengst dus naar de algemene middelen gaat;
  • Steeds minder gemeenten (193 vd 352 in 2020) deze heffing nog in de begroting had staan;
 • Nadat in 2021 de hondenbelasting op Haagse politieke agenda heeft gestaan, een
  meerderheid van de politieke partijen in de Tweede Kamer vóór afschaffing is van de
                 hondenbelasting;
 • Jaarlijks voor veel hondenbezitters (2020 voor 715 honden) de hondenbelasting word
     kwijtgescholden;

De indieners vinden dat:

 • De hondenbelasting niet meer van deze tijd is;
  • Honden een belangrijke sociale-maatschappelijke rol vervullen in onze maatschappij;
  • Het aanvragen voor kwijtschelden extra belastend is voor zowel de hondenbezitter als voor
                    onze ambtenaren;

De indieners roepen het college van burgemeester en wethouders op om:

1. In te zien dat de hondenbelasting niet meer van deze tijd en een oneerlijke belasting is, omdat de
   opbrengst van ruim 1,2 miljoen euro geheel aan de Algemene Middelen worden toegevoegd;

2. De hondenbelasting vanaf 2023 af te schaffen.

3. Dit te dekken uit de septembercirculaire gemeentefonds 2022

Eindhoven, 8 november 2022

De leden van de raad,

Rudy Reker (LPF) voorsteller

Nicolas Knoester (FVD), voorsteller

Lex Janssen (VVD) voorsteller

Ruud van Acquoij (50PLUS) voorsteller

 

Deze motie is aangenomen / verworpen in de vergadering van 8 november 2022.

J. Jongbloed Griffier.

Voor: LPF, FVD, VVD, 50PLUS, SP, VOLT, OAE, PvdD (20)

Tegen: Gl, D66,CDA, PvdA (23)