Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

  
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Damian Dassen
Fractiemedewerker

  


Tom van Nuenen
Fractiemedewerker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Motie tot Bijscholing

Betoog / vragen van Mary-Ann Schreurs (Lijst M.A. Schreurs)

N.a.v. de mailwisseling tussen de heer Reker en de burgemeester over de controlerende rol van raadsleden en de  antwoorden op de vragen die de heer Reker daarover aan de rest van het college gesteld heeft heb ik de volgende vragen:

1. Kan de burgemeester klip en klaar aangeven dat de heer Reker gelijk had in aangeven dat het zijn rol is de burgemeester te controleren ook binnen de opgave openbare orde en veiligheid waarin de burgemeester zelfstandig bestuursorgaan is en dat hij, de burgemeester dus, in de mailwisseling ongelijk had in eerste instantie en ook in tweede instantie.

2. Beseft de burgemeester dat het controleren en kunnen controleren van het lokale bestuur inclusief de burgemeester in al zijn publieke rollen het  fundament van de lokale democratie is en dat het vertrouwen dat burgers in de lokale overheid kunnen hebben daarop gestoeld is?

3. Is de burgemeester bereid zowel aan de heer Reker als aan de burgers van de stad namens wie de heer Reker en zijn collega's hun controlerende functie verrichten excuses aan te bieden voor deze in ieder geval voorgenomen overtreding van de wet?

Mary-Ann Schreurs

Actuele Motie: Gebarentolk

 

De ondergetekende heeft de eer de volgende actuele motie aan te bieden

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Eindhoven;

Constaterende dat:

- Er in Nederland circa 1,3 miljoen mensen zijn die een gehoorverlies hebben.
- Zo’n 10 tot 13 duizend van deze mensen zwaar slechthorend of zelfs doof zijn.
- Er zo’n 30.000 gebarentaalvaardige doven zijn.
- Er ruim 500 gebarentolken zijn.
- Doven en slechthorenden ernstig belemmerd worden in hun communicatie met bv. de gemeente.
- In de gemeente Utrecht sinds kort via de website een live-video verbinding kan worden gestart met een gebarentolk.
- Er onlangs een initiatiefvoorstel is ingediend in de Tweede Kamer om de Nederlandse Gebarentaal (NGT) als officiële taal te erkennen.

Van mening zijnde dat:

- De gemeente Eindhoven voor iedereen toegankelijk moet zijn, dus ook voor doven en slechthorenden.