Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van den Boomen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Houd de straatnaam “Witte de With” in ere!


Foto: Eindhoven-in-Beeld

Historicus Han van der Horst: 'Ze hebben zich daarmee volstrekt belachelijk gemaakt'.

Betoog: Tjerk Langman

In 2011 zijn er d.m.v. een burgerparticipatieproces, nieuwe straatnamen gekozen voor de Zeeheldenbuurt die gesaneerd zou worden. De voormalige woningbouwvereniging Domein heeft het voortouw genomen in dit proces.

De uitkomst was dat de straatnaam Witte de With zou worden vervangen voor de straatnaam Barbaros. Barbaros was een Ottomaans-Turkse admiraal en kaper met een uiterst berucht verleden die in de zestiende eeuw in meerdere Europese landen dood en verderf heeft gezaaid. De bewoners zouden de naam Barbaros zelf hebben uitgekozen. Nu wil het feit dat de straatnamencommissie destijds een negatief advies aan de wethouder heeft gegeven over de naam Barbaros ivm zijn dubieuze verleden. De naam Barbaros had dus nooit op de lijst met namen moeten komen waar de bewoners uit mochten kiezen.

Motie: Onder curatélestelling van het college

Wel een motie van afkeuring, maar op het Ouderen Appél Eindhoven na, heeft de Eindhovense gemeenteraad niet genoeg lef om de LPF motie: 'Onder curatélestelling van het college' te steunen.

Door het oplopen van de tekorten met, schrik niet momenteel 800.000 euro per week, dus 40 miljoen euro over 2017 en 54 miljoen in 2016, terwijl het college niet weet en dat ook aangeeft hoe hier uit te komen heeft de Lijst Pim Fortuyn de hier onderstaande motie ingediend. Dit omdat de verkwisting van Eindhovens belastinggeld gewoon door gaat aan projecten die dit college van PvdA, D66, SP en GroenLinks nog voor 21 maart 2018 er door wil jagen. Projecten die uitstel dulden om de Eindhovense financiën weer gezond te maken. Projecten die een hoger doel in de volgende coalitieperiode in de weg staan.