Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

  
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Damian Dassen
Fractiemedewerker

  


Tom van Nuenen
Fractiemedewerker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Motie: Armoedebestrijding

De motie "Armoedebestrijding" is door de Lijst Pim Fortuyn-fractie tijdens het begrotingsdebat ingebracht. De wethouder heeft deze motie omarmd. Wat wil zeggen dat hij deze in zijn geheel gaat uitvoeren. 
 
De indieners van deze motie stellen de gemeenteraad voor om in de vergadering van 9 november 2021 een besluit te nemen.
 
Zij hebben de Begroting 2022 gelezen die burgemeester en wethouders op 28 september 2021 presenteerden.
 
Na het gesprek daarover in de meningsvormende vergadering van 2 november 2021 en de raadsvergadering van 9 november 2021 vragen zij extra aandacht voor armoedebestrijding.
 
Constaterende dat:
 
- Volgens de laatste gegevens in Eindhoven 26.000 inwoners leven die onder of tegen de armoedegrens leven;
- Onder deze 26.000 inwoners er 6.000 kinderen bij zijn;
- Voordat deze mensen in beeld komen bij hulpinstanties er 2 tot 3 jaren voorbij zijn gegaan;
- Eindhovense inwoners een extra uitkering kunnen krijgen tot 120% van het minimumloon;
- Dit nog onvoldoende is om sober van te kunnen leven;
- Veel mensen zich onterecht schamen om hulp te zoeken;
- Dit nadien veel extra capaciteit kost van onze ambtenaren om de zaak weer op de rails te krijgen;
- Fouten bij beoordeling en toewijzing altijd gemaakt kunnen worden;
- De Lijst Pim Fortuyn de FNV overtuigend heeft gesteund om het wettelijk minimumloon voor ambtenaren van 10,34 naar 14,00 euro bruto per uur op te trekken;

Eindhovense woningzoekenden met voorrang een woning aanbieden Eindhoven

De indieners van deze motie stellen de gemeenteraad voor om in de vergadering van 9 november2021 een besluit te nemen
.
Zij hebben de Begroting 2021 gelezen die burgemeester en wethouders op 28 september 2021 presenteerden.
 
Na het gesprek daarover in de meningsvormende vergadering van 2 november 2021 en de raadsvergadering van 9 november 2021 vragen zij extra aandacht Eindhovense woningzoekenden met voorrang een woning aanbieden.
 
Constaterende dat:
 
- Nederland het drukst bevolkte land is van Europa;
- Dat mede door de aanhoudende massa-immigratie het ook in Eindhoven wel erg druk begint te worden;
- Er jaarlijks vele tienduizenden asielzoekers onuitgenodigd in ons land bijkomen;
- De leefbaarheid daardoor in het gedrang komt;
- Er een groot tekort is aan betaalbare huur- en koopwoningen;
- De huur- en koopprijzen tot ongekende hoogte zijn gestegen en de top daarvan nog niet is bereikt;
- Onze stad op ondemocratische wijze jaarlijks honderden asielzoekers met voorrang een woning moet aanbieden;
- Eindhovense woningzoekenden, zowel jongeren als ouderen vele jaren op wachtlijsten staan;