Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

  
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Damian Dassen
Fractiemedewerker

  


Tom van Nuenen
Fractiemedewerker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Amendement Lichthoven fase 1 en fase 2.

 
Eindhoven, 22 juni 2021
 
De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Eindhoven, heeft de eer het volgende amendement aan te bieden. 
 
Gezien de Raadsvoorstellen tot gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Lichthoven fase 1, nummer 21.20.453, respectievelijk Lichthoven fase 2, nummer 21.20.454
Gehoord de ter zake gevoerde discussie in de raadsvergadering van 22 juni 2021.
 

Laat het Albert van Abbehuis niet de sigaar worden

Motie “Laat het Albert van Abbehuis niet de sigaar worden”

De ondergetekenden,

leden van de raad van de gemeente Eindhoven,

hebben de eer de volgende motie aan te bieden:

Constaterende dat

- Albert van Abbe het pand aan de Bilderdijklaan aan de gemeente Eindhoven heeft geschonken en dat de gemeente dat geschenk heeft aangenomen;

- Het Albert van Abbehuis geen monumentenstatus heeft;