Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van den Boomen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Eindhovense woningzoekenden met voorrang een woning aanbieden Eindhoven

De indieners van deze motie stellen de gemeenteraad voor om in de vergadering van 9 november2021 een besluit te nemen
.
Zij hebben de Begroting 2021 gelezen die burgemeester en wethouders op 28 september 2021 presenteerden.
 
Na het gesprek daarover in de meningsvormende vergadering van 2 november 2021 en de raadsvergadering van 9 november 2021 vragen zij extra aandacht Eindhovense woningzoekenden met voorrang een woning aanbieden.
 
Constaterende dat:
 
- Nederland het drukst bevolkte land is van Europa;
- Dat mede door de aanhoudende massa-immigratie het ook in Eindhoven wel erg druk begint te worden;
- Er jaarlijks vele tienduizenden asielzoekers onuitgenodigd in ons land bijkomen;
- De leefbaarheid daardoor in het gedrang komt;
- Er een groot tekort is aan betaalbare huur- en koopwoningen;
- De huur- en koopprijzen tot ongekende hoogte zijn gestegen en de top daarvan nog niet is bereikt;
- Onze stad op ondemocratische wijze jaarlijks honderden asielzoekers met voorrang een woning moet aanbieden;
- Eindhovense woningzoekenden, zowel jongeren als ouderen vele jaren op wachtlijsten staan;
 

Amendement Lichthoven fase 1 en fase 2.

 
Eindhoven, 22 juni 2021
 
De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Eindhoven, heeft de eer het volgende amendement aan te bieden. 
 
Gezien de Raadsvoorstellen tot gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Lichthoven fase 1, nummer 21.20.453, respectievelijk Lichthoven fase 2, nummer 21.20.454
Gehoord de ter zake gevoerde discussie in de raadsvergadering van 22 juni 2021.