Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

  
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Damian Dassen
Fractiemedewerker

  


Tom van Nuenen
Fractiemedewerker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Motie: Eindhovenaren zijn geen racisten 

Eindhoven, 7 juli 2020
 
De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Eindhoven;
 
Constaterende dat:
- De Amerikaanse discussies en demonstraties over racisme zijn overgewaaid naar Nederland;
- De discussies ook in Eindhoven in alle hevigheid zijn losgebarsten;

Motie: Waterstof als energiedrager en brandstof voor de toekomst 

Motie LPF: Waterstof als energiedrager en brandstof voor de toekomst 
 
De ondergetekende heeft de eer de volgende actuele motie aan te bieden
 
De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Eindhoven;
 
Constaterende dat:
- De gemeente Eindhoven uiterlijk in 2050 een aardgasvrije stad wil zijn;
- Er in meerdere wijken wordt gewerkt om woningen van het aardgas af te sluiten en van andere energiebronnen te voorzien;
- Hierbij de infrastructuur van aardgas, die vele miljarden euro’s vertegenwoordigt, wordt verwijderd en/of bij nieuwbouw niet meer wordt aangebracht;
- Dat coalitiepartners van onze provincie Noord-Brabant in het bestuursakkoord hebben vastgelegd open te staan voor kernenergie, waaronder thorium;